camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred prog bebelusul Harta interactiva

În atenția agenților economici din Mioveni

Din cazuistica înregistrată în ultima perioadă, s-a constat ca deșeurile produse prin activitatea anumitor agenți economici de pe raza orașului Mioveni( și în special service-uri auto)nu ajung în pubelele pe care ar trebui să le amenajeze separat, ci la ghenele de gunoi.

Amintim că angajații Primăriei Mioveni și cei ai Poliției Locale și-au intensificat acțiunile de depistare și sancționare corespunzătoare a celor care transportă și depozitează ilegal deșeuri.

Aducerea cu autovehiculele unei societăți sau, după caz, instituție publică, întreprindere individuală, persoană fizică autorizată, a altor persoane fizice cu activități independente asimilate agenților economici, ONG-uri și depunerea de deșeuri de la punctul de lucru/sediu, la punctele de colectare de pe aria administrativ-teritorială a orașului Mioveni constituie contravenție. Acest lucru se sancționează cu amendă.

Există, în acest sens, reglementări suplimentare privind firmele care aruncă deșeuri la întâmplare, precum Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, și Hotărârea Consiliului Local Mioveni nr.80/2019, privind obligațiile și răspunderile ce revin agenților economici și a altor persoane juridice de pe raza localității Mioveni.

Potrivit HG nr. 1061/2008 și OUG 92/2021, firmele pot primi amenzi de până la 30.000-40.000 lei dacă abandonează deșeuri pe spațiul public.

De asemenea, pentru identificarea celor care nu respectă aceste reguli vor fi folosite camerele de supraveghere amplasate pe domeniul public.

Măsuri dispuse pentru perioada de caniculă

masuri canicula 2023Având în vedere atenționările de caniculă prognozate pentru perioada următoare, vă comunicăm Hotărârea cu nr.5 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeș (CJSU) cu privire la planul de măsuri pentru prevenirea efectelor negative ale caniculei.

Recomandări privind protecția populației pe timpul caniculei:

 • Deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineții sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul, în spații dotate cu aer condiționat (magazine, spatii publice);
 • Evitați aglomerațiile, expunerea la soare, efortul fizic intens între orele 11.00-18.00;
 • Purtați haine lejere, subțiri, deschise la culoare, pălării și ochelari de soare;
 • Beți 1,5-2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apă, sucuri naturale din fructe și ceaiuri călduțe (soc, mușețel, urzici);
 • Mâncați fructe și legume (pepene, prune, roșii) sau iaurt (echivalentul unui pahar cu apă); mâncați echilibrat și variat insistând pe produsele cu valoare calorică mică;
 • Evitați băuturile ce conțin cofeină (cafea, ceai, cola) sau zahăr (sucurile carbogazoase) în cantitate mare;
 • Evitați alimentele cu un conținut sporit de grăsimi, în special de origine animală;
 • Nu consumați alcool – vă deshidratează și vă transformă într-o potențială victimă a caniculei;
 • Mențineți legătura cu persoanele în vârstă (rude, vecini, persoane cu dizabilități), interesându-vă de starea de sănătate a acestora și oferiți-le asistență ori de câte ori au nevoie;
 • Nu lăsați copiii/animalele de companie singuri/singure în autoturisme;
 • Cereți sfatul medicului de familie la cel mai mic semn de suferință, manifestat de dumneavoastră sau copilul dumneavoastră;
 • Persoanele care suferă de diferite afecțiuni își vor continua tratamentul, conform indicațiilor medicului. Este foarte util ca în perioada caniculară să se consulte medicul curant, în vederea adaptării schemei terapeutice la condițiile existente;
 • Pentru ameliorarea condițiilor Ia locul de muncă se va reduce intensitatea si ritmului activităților fizice, se va alterna efortul dinamic cu cel static și alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus, în locuri umbrite ori ventilate corespunzător.

MĂSURI DE PREVENIRE PENTRU PERIOADELE CANICULARE
– PREVENIREA INCENDIILOR –

I. Prevenirea incendiilor

 • În perioadele caniculare sau secetoase, consiliile județene sau locale din zonele cu risc crescut de incendiu și, după caz, administratorii operatorilor economici/conducătorii instituțiilor din zonele menționate trebuie să elaboreze programe speciale de măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice care să cuprindă:
 • Identificarea și nominalizarea sectoarelor de activitate în care crește riscul de incendiu în condițiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate și a lipsei de precipitații, urmând a se stabili măsurile de protecție specifice.
 • Asigurarea și verificarea zilnică a instalațiilor de stingere și a rezervelor de substanțe stingătoare.
 • Asigurarea protejării față de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor și a altor tipuri de ambalaje care conțin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră.
 • Verificarea utilajelor agricole folosite la recoltarea cerealelor păioase astfel încât să nu constituie surse de aprindere, și dotarea acestora cu mijloace de primă intervenție.
 • Restricționarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiții favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanțe volatile sau supraîncălziri excesive.
 • Intensificarea activităților cu scop preventiv în zonele cu culturi agricole și în locuri cu vegetație forestieră, mai ales cele frecventate pentru agrement.
 • Este interzisă utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, în zonele afectate de uscăciune avansată, precum și pe timp de vânt; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicție, se stabilesc și se marchează de persoanele în drept.
 • Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităților, în zonele de agrement și în gospodăriile populației se face numai în locuri special amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau la alte vecinătăți
 • Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m față de materiale sau substanțe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare.
 • Prevenirea jocului copiilor cu focul în condiții și în locuri în care se pot produce incendii, aceasta constituind o obligație a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creșterea, educarea și îngrijirea copiilor.

II. Prevenirea incendiilor de vegetație și de miriști

În condițiile în care se obțin aprobările cerate de legislația în vigoare, arderea miriștii se face cu respectarea următoarelor măsuri:

 • condiții meteorologice fără vânt;
 • parcelarea miriștii în suprafețe de maximum 10 ha, prin fâșii arate;
 • izolarea zonei de ardere față de căi de comunicație, construcții, culturi agricole vecine, instalații, fond forestier, prin executarea de fâșii arate;
 • desfășurarea arderii numai pe timp de zi;
 • asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere și stingerea eventualelor incendii;
 • asigurarea pentru suprafețe de ardere mai mici de 5 ha a substanțelor și mijloacelor de stingere necesare;
 • asigurarea, în cazul suprafețelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare și a personalului de deservire.

Atenție la arderea vegetației uscate!

ardere miristi 2023Nerespectarea măsurilor specifice la efectuarea arderilor de vegetaţie uscată, mirişti şi resturi vegetale poate avea consecinţe grave asupra comunităţii prin pierderi de vieţi omeneşti, importante pagube materiale şi afectarea mediului înconjurător. Cunoaşterea şi respectarea strictă a acestor măsuri este soluţia cea mai simplă şi mai puţin costisitoare, precum şi o obligaţie morală şi civică a fiecărui cetăţean.

Pentru a evita eventualele evenimente de acest gen în care ar putea fi implicaţi, Primăria Mioveni şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş transmit cetăţenilor următoarele recomandări privind prevenirea incendiilor de vegetaţie uscată.

Pentru igienizarea terenurilor prin ardere, cetăţenii au obligaţia de a solicita şi obţine, de la autorităţile competente, permis de lucru cu focul (obţinut de la Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă Mioveni) şi o aprobare de la Agenţia de Protecţie a Mediului. Este exceptată de la această obligaţie arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriilor cetăţeneşti, dar cu respectarea strictă a măsurilor generale de stingere a incendiilor. În perioadele de caniculă şi secetă prelungită, arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale este interzisă.

Arderea miriştilor şi a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură de carantina fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici.

Arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:

 1. condiţii meteorologice fără vânt;
 2. parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
 3. izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
 4. desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
 5. asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
 6. asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
 7. asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne de apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire.

Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:

 1. condiţii meteorologice fără vânt;
 2. colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;
 3. executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
 4. curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
 5. desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
 6. asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
 7. supravegherea permanentă a arderii;
 8. stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
 9. interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

Pentru arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile fără obţinerea permisului cu foc şi/sau fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, cetăţenii (proprietarii de terenuri) sunt pasibili de sancţiune contravenţională cuprinsă între 1.000 şi 2.500 lei.

Permisul de lucru se poate obţine de la sediul Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă Mioveni, situat la adresa: Strada B-dul Dacia, Şcoala Veche, etajul I, cu următorul program pentru eliberarea permiselor de lucru cu focul:

• Luni - Joi, orele 08:00 – 16:00

• Vineri, orele 08:00 – 14:00.

Bobocii din Mioveni vor găsi pe bănci, în prima zi de școală, primul lor ghiozdan

boboci 2023Consiliul Local Mioveni a aprobat, în şedinţa de săptămâna trecută, un proiect privind acordarea pachetului cu rechizite şcolare "Primul meu Ghiozdan" elevilor înscrişi în clasa pregătitoare din unitățile de învățământ din Mioveni, pentru anul şcolar 2023-2024.

Pachetul cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan", în valoare de 130 de lei, va conține câte un ghiozdan, un caiet dictando A5/24 file, un caiet de matematică A5/48 file, un penar, creioane colorate set de 12 culori, o riglă, un creion, o gumă de șters, o ascuțitoare, un bloc de desen A4, un set de acuarele tip pastilă 12 culori cu pensulă, etichete școlare, o mapă cu buton A4, un caiet de lucru-dezvoltare personal și “Creionul magic”- pentru exerciții grafice și reeditare.

Atât ghiozdanele, cât și rechizitele vor fi personalizate pe culori și imagini grafice, pentru a fi diferite cele destinate băieților, de cele ale fetelor.

Prin acest proiect, Consiliul Local Mioveni sprijină procesul instructiv - educativ, contribuind la creșterea accesului la educație a tuturor elevilor și la reducerea abandonului școlar.
Proiectul de hotărâre cu nr. 131 poate fi consultat aici: https://emioveni.ro/images/pdf/proiecte_hotarari/2021-2024/2023/ph_131.pdf

Master gratuit pentru tinerii din Mioveni!

master 2023Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică propune tinerilor din Mioveni, pentru cel de-al 13-lea an consecutiv, programul de master CONCEPŢIE ŞI MANAGEMENT ÎN PRODUCTICĂ(CMP)

CMP este un program de masterat de tip complementar şi este destinat absolvenţilor studiilor de licenţă (3 sau 4 ani), din domeniile: inginerie industrială, economic, inginerie și management. Este adaptat cerinţelor pieţei actuale din România, orientat fiind în special pe implementarea şi utilizarea tehnicilor de management, concepția de produse sau servicii noi şi creşterea performanţelor organizaţionale prin inovare.

Pentru această specializare de masterat pot candida absolvenți cu diplomă de licență ai ciclului de studii universitare de licență (conform Legii nr. 288/2004), absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată (conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare), precum și absolvenți cu studii efectuate în străinătate și recunoscute conform normelor legale în vigoare.

În cadrul programului se utilizează baza materială asigurată de departamentul Roboți și Sisteme de Producție din Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică și de facilitățile de cercetare asigurate prin Centrul Naţional de Cercetare a Performanţelor Sistemelor Tehnologice - CNCPST-Optimum.

Masteratul este organizat în colaborare cu Academia Oamenilor de Ştiinţă din România – secţia VI Ştiinţe Tehnice, Academia de Studii Economice și cu Centrul de Formare Profesională Continuă din Mioveni-Argeș.

Pentru acest program de master sunt eligibili toți candidații cu domiciliul în orașul Mioveni, indiferent de medie și de domeniul de licență!

Perioada de înscriere se termină în data de 10 iulie 2023, iar examenul va fi sub forma unui interviu on-line ce va avea loc în data de 14 iulie, ora 14.00

Avantaje:

-Candidatii vor ocupa un loc finanțat de la bugetul de stat, pentru anul universitar 2023-2024;

-Taxa de înscriere este de 100 lei;

-Admitere on-line;

- Actele se vor încarca on-line.

Acte necesare:

1) Fişa de înscriere tip (în fişa de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ştersături);

2) Două fotografii, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm;

3) Diploma de bacalaureat, în original;

4) Diploma de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidaţii din promoţia 2023 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/licenţă);

5) Foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul în care se prezintă diploma de licenţă/inginer;

6) Certificatul de naştere, în copie;

7) Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;

8) Certificatul de căsătorie, în copie (numai dacă este cazul schimbarii numelui);

9) Buletin/carte de identitate, în copie;

10) Plata taxei de admitere (on-line)

Dosar plic (in care vor fi incluse toate documentele de mai sus). Actele vor fi aduse la secretariatul facultatii, inainte de inceperea anului universitar, conform unei proceduri stabilite la nivel de facultate.

Informaţii suplimentare: https://upb.ro/admitere/admitere-masterat.

Responsabil masterat CMP: Prof.univ.dr.ing. Miron Zapciu

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.