camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred prog bebelusul Harta interactiva

Joi, ședință ordinară a Consiliului Local Mioveni

atentionJoi, 26 ianuarie 2023, de la ora 17.00, la sediul Primăriei Mioveni, va avea loc şedinţa publică ordinară a Consiliului Local.

La această şedinţă sunt prevăzute 26 de puncte şi se vor discuta mai multe proiecte de hotărâri, printre care:
  • aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Administrativ Teritoriale - Orașul Mioveni pe anul 2023 precum și estimările acestora pentru anii 2024-2026;
  • aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societății Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL;
  • aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Cultural Mioveni pe anul 2023;
  • aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Orășenesc Mioveni;
  • aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Servicii Generale Mioveni SRL;
  • aprobarea programului anual privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale - Orașul Mioveni pe anul 2023, pentru activități nonprofit de interes local și general care cuprind proiecte și/sau programe sportive;
  • aprobarea Acordului de Cooperare – cadru între Orașul Mioveni, Județul Argeș din România și Municipiul Meteora, Regiunea Tesalia din Republica Elenă etc.
Ordinea de zi a şedinţei se aduce la cunoştinţa locuitorilor orașului Mioveni şi este publicată pe site-ul oficial al instituţiei - https://emioveni.ro/images/pdf/convocator/2023/proiectul_ordinii_26.01.2023.pdf, potrivit dispoziţiilor art. 135 alin. (4) și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.