camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

Două proiecte de accesare fonduri pentru dotarea unităților de învățământ cu echipamente de protecție și dispozitive medicale

orasul din dronaLuni, 6 decembrie 2021, cererea de finanțare: ”ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE PERSONALĂ ȘI DEZINFECTANȚI PENTRU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ORAȘUL MIOVENI” în valoare de 5.565.817,78 lei a fost admisă după verificarea administrativă și de eligibilitate și verificarea tehnico-economică, astfel proiectul a ajuns la statusul selectat pentru finanțare.

Proiectul a fost depus în cadrul apelului de proiecte prin: „Programul Operațional Infrastructură Mare, POIM/881 - Consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specfic 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de asigurarea dotării unităților de învățământ preuniversar din Orașul Mioveni, cu echipamente de protecție și dispozitive medicale necesare pentru prevenirea răspândirii a infecției SARS-CoV-2.

Printre echipamentele de protecție personală ce vor fi achiziționate se numară: mască medicală clasa I, combinezoane, halate de unică folosință, viziere, mănuși de de unică folosință, precum și echipamente: robot dezinfecție automatizat, sistem purificare automatizat, mop cu aburi.

În data de 23.11.2021 cererea de finanțare: „ECHIPAMENTE IT PENTRU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ORAȘUL MIOVENI, ÎN CONTEXTUL CRIZEI COVID 19” în valoare de 4.321.199,37 lei a fost admisă după verificarea administrativă și de eligibilitate și verificarea tehnico-economică.

Proiectul a fost de pus în cadrul apelului de proiecte prin: ”Programul Operaţional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3

Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE”.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de asigurarea neingradită a accesului elevilor la educatie.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Asigurarea dotării elevilor din oraşul Mioveni, cu echipamente IT de tip tabletă cu conexiune la internet, necesare pentru participarea la orele de curs în sistem online;
  • Îmbunătăţirea dotării unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Mioveni, prin echiparea acestora;
  • Îmbunătăţirea gradului de dotare a cadrelor didactice cu laptopuri, necesare pentru desfăşurarea activităţii didactice în sistem on-line creând astfel cadrul necesar pentru predarea cursurilor în acest format;
  • Promovarea învăţământului online.

Printre echipamentele ce vor fi achiziționate se număra: tablete de uz școlar, laptopuri, sisteme all-in-one, table interactive, camere web.