camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

Care sunt actele și demersurile necesare la construirea unei anexe gospodărești

210130840 1203286523418593 6326912290579087841 nO magazie, un garaj sau poate o bucătărie de vară sunt foarte necesare, iar pentru aceste anexe gospodărești este nevoie de obținerea actelor necesare demarării construcției, pentru a respecta normele legale.

Certificatul de urbanism

În primul rând, ca și în cazul unor modificări făcute la un apartament, și pentru ridicarea unei anexe gospodărești este nevoie de certificatul de urbanism obținut de la primaria localității de unde aveti domiciliu. Doar în baza certificatului de urbanism se poate realiza și proiectul pentru obținerea autorizației de construire, conform Legii nr. 50/1991. Daca construiți ilegal, fără acte, riscați o amendă cuprinsă între 1.000 și 10.000 lei.

Acte necesare pentru obținerea Certificatului de urbanism:

  • copie act de proprietate;
  • chitanță taxă;
  • două planuri cadastrale scara 1/500;
  • două planuri cadastrale scara 1/2000;
  • extras de Carte Funciara cu valabilitate de maxim 30- de zile înainte de data depunerii dosarului;
  • memoriu tehnic în care se va descrie ceea ce se solicită;
  • copie după C.I. proprietar/CUI firma (daca e persoana juridica)

Atentie! certificatul de urbanism se poate prelungi o singură data cu 1 an de zile.

Proiect tehnic anexă gospodărească

Ca la orice construcție, și o anexă gospodarească are nevoie de un proiect după care vor decurge lucrările propriu-zise, proiect realizat de un arhitect și de ingineri în construcții și de instalații. În întocmirea proiectului se va tine cont de cerintele urbanistice specifice amplasamentului.

Avize

Certificatul de urbanism prevede si obligația de a contacta Agenția de Protecție a Mediului de pe raza judetului unde sunteți domiciliat, în scopul obținerii unui punct de vedere. Alte avize prevad: racordarea la utilități, racordarea la sistemul de comunicatii, prevenirea și stingerea incendiilor etc. În cazul avizului Inspectoratului pentru Situatii de Urgență, legea prevede aviz daca constructia este noua, daca se intervine recent. Nu este nevoie de avizul pompierilor pentru anexele construite înainte de 1990. Doar dacă se fac modificari.

Autorizația de construire

Pentru a intra în posesia autorizației de construire sunt necesare următoarele acte, toate depuse la primaria de care apartineți: - Cerere tip de eliberare a autorizației de construire; - Certificatul de urbanism; - Copie dupa actul de proprietate asupra terenului și construcției existente; - Proiectul de autorizare extras din proiectul tehnic; - Avizele și acordurile legale necesare; - Dovada achitarii taxei legale pentru emiterea autorizației. Autorizația de construire se emite în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, ținându-se cont de documentațiile depuse la administrația publică locală. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza sa fie utilizată ca locuință/anexa gospodarească este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrarilor de constructii.