camere Ziarul de Mioveni Protectia datelor

Mioveniul a fost reprezentat în Portugalia

Primăria orașului Mioveni a fost reprezentată în perioada 12-14 martie, la Lisabona-Portugalia, în calitate de partener al proiectului WISE – WHILE INNOVATING AND STRENGTHENING EUROPE la conferința finală a acestui proiect, dedicat promovării valorilor europene și democrației la nivel local.

Activitățile organizate, printr-o metodologie neformală și creativă, în perioada ianuare 2018 - martie 2019 au avut scopul de a oferi o înțelegere a Uniunii Europene și a valorilor acesteia tuturor cetățenilor implicați. Având în vedere scenariul politic actual și provocările cu care se confruntă UE, proiectul a vizat promovarea cetățeniei europene și îmbunătățirea participării civice și democratice.

Parteneri ai proiectului au fost orașe din Albania, Bulgaria, Belgia, Croația, Cehia, Grecia, Muntenegru, Italia, Olanda, Slovacia, Slovenia, Spania, Serbia, Portugalia și România.

Pe parcursul a trei zile, conferința de închidere a proiectului WISE a oferit actorilor implicați ocazia unor schimburi de experiență cu privire la modul în care, în mod participativ, fiecare dintre parteneri au reușit o promovare eficientă a principiilor democrației europene și a valorilor Uniunii Europene în comunitatea locală, din care fac parte. Fiecare participant a vorbit despre impactul acțiunilor desfășurate, experiențele de lucru și dificultățile întâmpinate în cadrul acestui important proiect de promovare activă a valorilor unei Europe unite, în care punctul central sunt cetățeanul european și democrația.

wise 1 wise 2 wise 3 wise 4

Proiectul WISE continuă cu evenimentul internațional de la Lisabona

Proiectul ”WISE - While Innovating and Strenghtening Europe” (Inovând și consolidând Europa) se apropie de final. Prin parteneriatul dintre cele 16 țări s-au realizat o serie de activități menite a dezvolta cunoștințele elevilor, tinerilor, cetățenilor despre Uniunea Europeană, despre istoria și viziunea asupra viitorului acesteia.

La nivel local, amintim organizarea în luna iunie 2018 a seminarului ”TRATATELE UNIUNII EUROPENE”, a dezbaterii ”REFLECȚIE ASUPRA GLOBALIZĂRII” desfășurată în luna octombrie a anului 2018 și mai ales dezbaterea publică ”VIITORUL TINERILOR EUROPEI SUB PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI” organizată în luna ianuarie din cursul acestui an.

În perioada 12-14 martie 2019 va avea loc la Lisabona cel de al doilea eveniment internațional al proiectului la care vor participa reprezentanții celor 16 țări partenere (România, Franța, Italia, Slovenia, Muntenegru, Albania, Portugalia, Belgia, Bulgaria, Croația, Olanda, Spania, Macedonia, Serbia, Grecia, Cehia).

Orașul Mioveni va fi reprezentat de dl. Marius Lupu - director al Direcției Asistență Socială, doamna Iacob Camelia și Coman Daniela – inspectori de specialitate în cadrul Direcției Economice.

PRIMAR
ION GEORGESCU

Proiectul ”Inovând și consolidând Europa”

Orașul Mioveni continuă proiectul WISE ”WILE INNOVATING AND STRENGTHENING EUROPE” (Inovând și consolidând Europa) demarat în luna decembrie 2017, proiect care a fost scris și câștigat în parteneriat cu alte 15 țări europene (Franța, Italia, Slovenia, Muntenegru, Albania, Portugalia, Belgia, Bulgaria, Croația, Olanda, Spania, Macedonia, Serbia, Grecia, Cehia).
Printre activitățile proiectului, se numără cele locale desfășurate la nivelul fiecărui partener și care au loc în trei faze: Faza 1: ”EU LEARN”, Faza 2: ”EU REFLECT” și Faza 3: ”EU ACT”.

În data de 12.06.2018 a avut loc prima activitate din cadrul fazei: ”EU LEARN” și anume seminarul ”TRATATELE UNIUNII EUROPENE” desfășurat la Liceul Tehnologic Construcții de Mașini, Mioveni. Au participat reprezentanți din cadrul Primăriei Mioveni, conducerea liceului, elevi și profesori de la Liceul tehnologic Construcții de Mașini, Mioveni.
Managerul de proiect Iuliana Iordache - șef birou Dezvoltare Locală a prezentat proiectul (scopul, obiectivele, activitățile și rezultatele așteptate). Apoi a reamintit elevilor care sunt simbolurile Uniunii Europene, care sunt Instituțiile Europene și unde se află sediile acestora, care sunt valorile și momentele cheie din istoria Uniunii Europene.

Domnul profesor de istorie Dobre Teodor a prezentat pe larg Tratatele Uniunii Europene, scopul și obiectivele acestora, asigurând o mare interactivitate cu elevii prezenți.

La final, au fost realizate poze de grup cu tricouri purtând sigla proiectului WISE.

Wise 1 2thumbnail 3thumbnail

Etapa a doua a proiectului WISE

Unul dintre proiectele din cadrul programului EUROPA PENTRU CETĂȚENI implementate de orașul Mioveni este proiectul WISE ”WILE INNOVATING AND STRENGTHENING EUROPE” (Inovând și consolidând Europa), un proiect dezvoltat în multiparteneriat cu 15 țări europene (Franța, Italia, Slovenia, Muntenegru, Albania, Portugalia, Belgia, Bulgaria, Croația, Olanda, Spania, Macedonia, Serbia, Grecia, Cehia).
Până în prezent au avut loc activitățile de lansare a proiectului, primul eveniment internațional organizat la Roma, activitățile locale din prima etapă: ”EU LEARN”. În cadrul primei etape am colaborat cu Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni.
De data aceasta, a fost organizată dezbaterea ”Reflecție asupra globalizării” în cadrul celei de a doua etape a proiectului intitulată: ”EU REFLECT”. Această etapă este dedicată provocărilor curente ale societăților Uniunii Europene, Euroscepticismului și suveranității teritoriale, provocărilor globale, rolului societății civile în promovarea valorilor UE.
La dezbatere au participat 28 de persoane (cetățeni, funcționari publici).
Proiectul se așteaptă în final la obținerea următoarelor rezultate: să contribuie la înțelegerea de către cetățeni a Uniunii Europene, a istoriei și a diversității ei; să consolideze cetățenia europeană și să îmbunătățească participarea civică și democratică la nivel European; să crească conștientizarea asupra memoriei, valorilor comune, istoria și scopul Uniunii; să încurajeze participarea civică și democratică prin dezvoltarea înțelegerii cetățenilor în ceea ce privește procesul de realizare a politicilor și promovarea precum și voluntariatul la nivelul Uniunii Europene; înțelegerea și dezbaterea Euroscepticismului, combaterea stigmagtizării imigranților, dezvoltarea dialogului intercultural și înțelegerea reciprocă.

 

PRIMAR ȘEF BIROU DEZVOLTARE LOCALĂ
ȘI MONITORIZARE SERVICII PUBLICE
ION GEORGESCU MARGARETA IORDACHE

Free Joomla Lightbox Gallery

Proiect important pentru Mioveni -“WISE – While Innovating and Strengthening Europe”

mioveni dronaOrașul Mioveni implementează în parteneriat cu 15 organizații din 15 orașe europene proiectul “WISE – While Innovating and Strengthening Europe” (Inovând şi consolidând Europa).
Marți, 12 iunie 2018 va avea loc una dintre activitățile locale desfășurate în cadrul primei Faze a proiectului denumită: ”EU LEARN” și anume seminarul ”TRATATELE UNIUNII EUROPENE”. Evenimentul va avea loc la Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni și se adresează elevilor, având ca scop educația cu privire la tratatele Uniunii Europene, la istoria și valorile europene.
Vor participa reprezentanți ai Primăriei orașului Mioveni, Liceului Tehnologic Construcții de Mașini, precum și profesori de la aceeași instituție, reprezentanți ai ONG-urilor și societății civile.