camere Ziarul de Mioveni Protectia datelor

Campanie de dezinsecţie, dezinfecție și deratizare la Mioveni

106509898 949816718765576 5948860041251845589 oPrimăria Mioveni vă informează că, în perioada 06 – 13 iulie 2020, SC CORAL IMPEX SRL va efectua servicii de dezinsecţie, dezinfecție și deratizare în următoarele locații: pe domeniul public, platforme pentru colectarea deșeurilor, scări de bloc (subsol și casa scării), gospodării individuale, instituții de învățământ și clădiri ale instituțiilor publice.
Substanțele utilizate sunt:

  • Deratizare – Colbrom Pastă
  • Dezinsecție spații exterioare - Cymina Plus
  • Dezinsecție spații interioare – Exit 100 SC
  • Combatere căpușe – Deltatim Plus
  • Dezinfecție – Huwa-San TR-50

Produsele folosite sunt avizate de Comisia Națională a Produselor Biocide, se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide şi fac parte din grupele Xn (gr. III), respectiv Xi (gr. IV) de toxicitate.
Vă rugăm să supravegheaţi cu atenţie copiii şi animalele de companie pentru a nu intra în raza de acţiune a aparatelor, deoarece contactul repetat şi prelungit al substanţelor cu pielea şi ochii poate cauza iritaţii.
Facem apel către asociaţiile de locatari/proprietari să permită accesul agenților DDD în subsolul blocurilor în zilele de 06, 07, 08 iulie 2020, așa încât să se poată efectua serviciile de dezinsecție și deratizare.
De asemenea proprietarii de gospodării din Orașul Mioveni sunt rugați să permită accesul agenților DDD în perioada 08 – 10 iulie 2020, așa încât să se poată efectua serviciile de deratizare.
În cazul în care condiţiile meteorologice vor împiedica desfaşurarea acestor servicii, perioada de efectuare va fi comunicată ulterior.
Vă rugăm ca, în perioada menţionată, să luaţi toate măsurile care se impun în vederea protejării familiilor de albine, în caz contrar Primăria Orașului Mioveni și S.C. Coral Impex S.R.L. sunt absolvite de orice responsabilitate.
Serviciile menționate sunt realizate de firma CORAL IMPEX SRL, conform Contractului de achiziție publică de servicii nr. 12618/15.05.2020.
Serviciile se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului OMS 119/2014 și Ordinului ANRSC nr. 520 din 27.11.2018 după un program unic, pentru a atinge un nivel de eficiență maximă.
Măsuri de prim ajutor în caz de:

  • inhalare: se va duce pacientul la aer proaspăt.
  • contact cu pielea: se va spăla din abundență imediat și cu atenție cu apă și săpun.
  • contact cu ochii: se va spăla imediat cu apă cel puțin 15 minute.
  • Înghițire substanțe insecticide/dezinfectante: NU se provoacă voma, nu există antidot, este necesar un tratament simptomatic.
  • În caz de ingerare accidentală de produse raticide se va merge de urgență la Spitalul de Urgență Mioveni iar antidotul recomandat de producator este vitamina K,

În toate situațiile se va consulta medicul.

ULTIMA ACTIVITATE ÎN CADRUL PROIECTULUI ”WISE”

Proiectul WISE - While Innovating and Strenghtening Europe”(Inovând și consolidând Europa), a fost realizat, așa cum știm, în parteneriat cu alte 15 țări europene: Franța, Italia, Slovenia, Muntenegru, Albania, Portugalia, Belgia, Bulgaria, Croația, Olanda, Spania, Macedonia, Serbia, Grecia, Cehia.

Alături de evenimentele internaționale care au avut loc la Roma și la Lisabona, principalele activități organizate la nivel local au fost: ”TRATATELE UNIUNII EUROPENE”, ”REFLECȚIE ASUPRA GLOBALIZĂRII” ”VIITORUL TINERILOR EUROPEI SUB PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI”.

Ultima activitate organizată în cadrul proiectului ”WISE a fost susținută marți, 23 aprilie 2019 la sediul Primăriei Mioveni. La activitatea intitulată ”Participarea civică din perspectiva administrației publice” au participat angajați ai instituției și ai Centrului Cultural Mioveni.

Definită ca libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică, participarea civică se transpune în viața comunității sub diverse forme.

Cele mai cunoscute forme de participare civică prezentate în cadrul activității au fost: solicitarea de informații de interes public, munca voluntară în beneficiul comunității, implicarea în activități ale ONG – urilor, implicarea în procesul de luare a deciziilor publice, influențarea politicilor publice, manifestarea în spațiul public.

Domnul primar al orașului Mioveni a intervenit cu importante precizări privind rolul implicării cetățeanului la viața comunității.

Tematica abordată se înscrie în cerințele proiectului care urmărește să consolideze cetățenia europeană și să îmbunătățească participarea civică și democratică la nivel European; să crească conștientizarea asupra memoriei, valorilor comune, istoria și scopul Uniunii; să încurajeze participarea civică și democratică prin dezvoltarea înțelegerii cetățenilor în ceea ce privește procesul de realizare a politicilor și promovarea precum și voluntariatul la nivelul Uniunii Europene.

Free Joomla Lightbox Gallery

Mioveniul a fost reprezentat în Portugalia

Primăria orașului Mioveni a fost reprezentată în perioada 12-14 martie, la Lisabona-Portugalia, în calitate de partener al proiectului WISE – WHILE INNOVATING AND STRENGTHENING EUROPE la conferința finală a acestui proiect, dedicat promovării valorilor europene și democrației la nivel local.

Activitățile organizate, printr-o metodologie neformală și creativă, în perioada ianuare 2018 - martie 2019 au avut scopul de a oferi o înțelegere a Uniunii Europene și a valorilor acesteia tuturor cetățenilor implicați. Având în vedere scenariul politic actual și provocările cu care se confruntă UE, proiectul a vizat promovarea cetățeniei europene și îmbunătățirea participării civice și democratice.

Parteneri ai proiectului au fost orașe din Albania, Bulgaria, Belgia, Croația, Cehia, Grecia, Muntenegru, Italia, Olanda, Slovacia, Slovenia, Spania, Serbia, Portugalia și România.

Pe parcursul a trei zile, conferința de închidere a proiectului WISE a oferit actorilor implicați ocazia unor schimburi de experiență cu privire la modul în care, în mod participativ, fiecare dintre parteneri au reușit o promovare eficientă a principiilor democrației europene și a valorilor Uniunii Europene în comunitatea locală, din care fac parte. Fiecare participant a vorbit despre impactul acțiunilor desfășurate, experiențele de lucru și dificultățile întâmpinate în cadrul acestui important proiect de promovare activă a valorilor unei Europe unite, în care punctul central sunt cetățeanul european și democrația.

wise 1 wise 2 wise 3 wise 4

Etapa a doua a proiectului WISE

Unul dintre proiectele din cadrul programului EUROPA PENTRU CETĂȚENI implementate de orașul Mioveni este proiectul WISE ”WILE INNOVATING AND STRENGTHENING EUROPE” (Inovând și consolidând Europa), un proiect dezvoltat în multiparteneriat cu 15 țări europene (Franța, Italia, Slovenia, Muntenegru, Albania, Portugalia, Belgia, Bulgaria, Croația, Olanda, Spania, Macedonia, Serbia, Grecia, Cehia).
Până în prezent au avut loc activitățile de lansare a proiectului, primul eveniment internațional organizat la Roma, activitățile locale din prima etapă: ”EU LEARN”. În cadrul primei etape am colaborat cu Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni.
De data aceasta, a fost organizată dezbaterea ”Reflecție asupra globalizării” în cadrul celei de a doua etape a proiectului intitulată: ”EU REFLECT”. Această etapă este dedicată provocărilor curente ale societăților Uniunii Europene, Euroscepticismului și suveranității teritoriale, provocărilor globale, rolului societății civile în promovarea valorilor UE.
La dezbatere au participat 28 de persoane (cetățeni, funcționari publici).
Proiectul se așteaptă în final la obținerea următoarelor rezultate: să contribuie la înțelegerea de către cetățeni a Uniunii Europene, a istoriei și a diversității ei; să consolideze cetățenia europeană și să îmbunătățească participarea civică și democratică la nivel European; să crească conștientizarea asupra memoriei, valorilor comune, istoria și scopul Uniunii; să încurajeze participarea civică și democratică prin dezvoltarea înțelegerii cetățenilor în ceea ce privește procesul de realizare a politicilor și promovarea precum și voluntariatul la nivelul Uniunii Europene; înțelegerea și dezbaterea Euroscepticismului, combaterea stigmagtizării imigranților, dezvoltarea dialogului intercultural și înțelegerea reciprocă.

 

PRIMAR ȘEF BIROU DEZVOLTARE LOCALĂ
ȘI MONITORIZARE SERVICII PUBLICE
ION GEORGESCU MARGARETA IORDACHE

Free Joomla Lightbox Gallery

Proiectul WISE continuă cu evenimentul internațional de la Lisabona

Proiectul ”WISE - While Innovating and Strenghtening Europe” (Inovând și consolidând Europa) se apropie de final. Prin parteneriatul dintre cele 16 țări s-au realizat o serie de activități menite a dezvolta cunoștințele elevilor, tinerilor, cetățenilor despre Uniunea Europeană, despre istoria și viziunea asupra viitorului acesteia.

La nivel local, amintim organizarea în luna iunie 2018 a seminarului ”TRATATELE UNIUNII EUROPENE”, a dezbaterii ”REFLECȚIE ASUPRA GLOBALIZĂRII” desfășurată în luna octombrie a anului 2018 și mai ales dezbaterea publică ”VIITORUL TINERILOR EUROPEI SUB PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI” organizată în luna ianuarie din cursul acestui an.

În perioada 12-14 martie 2019 va avea loc la Lisabona cel de al doilea eveniment internațional al proiectului la care vor participa reprezentanții celor 16 țări partenere (România, Franța, Italia, Slovenia, Muntenegru, Albania, Portugalia, Belgia, Bulgaria, Croația, Olanda, Spania, Macedonia, Serbia, Grecia, Cehia).

Orașul Mioveni va fi reprezentat de dl. Marius Lupu - director al Direcției Asistență Socială, doamna Iacob Camelia și Coman Daniela – inspectori de specialitate în cadrul Direcției Economice.

PRIMAR
ION GEORGESCU

Proiectul ”Inovând și consolidând Europa”

Orașul Mioveni continuă proiectul WISE ”WILE INNOVATING AND STRENGTHENING EUROPE” (Inovând și consolidând Europa) demarat în luna decembrie 2017, proiect care a fost scris și câștigat în parteneriat cu alte 15 țări europene (Franța, Italia, Slovenia, Muntenegru, Albania, Portugalia, Belgia, Bulgaria, Croația, Olanda, Spania, Macedonia, Serbia, Grecia, Cehia).
Printre activitățile proiectului, se numără cele locale desfășurate la nivelul fiecărui partener și care au loc în trei faze: Faza 1: ”EU LEARN”, Faza 2: ”EU REFLECT” și Faza 3: ”EU ACT”.

În data de 12.06.2018 a avut loc prima activitate din cadrul fazei: ”EU LEARN” și anume seminarul ”TRATATELE UNIUNII EUROPENE” desfășurat la Liceul Tehnologic Construcții de Mașini, Mioveni. Au participat reprezentanți din cadrul Primăriei Mioveni, conducerea liceului, elevi și profesori de la Liceul tehnologic Construcții de Mașini, Mioveni.
Managerul de proiect Iuliana Iordache - șef birou Dezvoltare Locală a prezentat proiectul (scopul, obiectivele, activitățile și rezultatele așteptate). Apoi a reamintit elevilor care sunt simbolurile Uniunii Europene, care sunt Instituțiile Europene și unde se află sediile acestora, care sunt valorile și momentele cheie din istoria Uniunii Europene.

Domnul profesor de istorie Dobre Teodor a prezentat pe larg Tratatele Uniunii Europene, scopul și obiectivele acestora, asigurând o mare interactivitate cu elevii prezenți.

La final, au fost realizate poze de grup cu tricouri purtând sigla proiectului WISE.

Wise 1 2thumbnail 3thumbnail