camere Ziarul de Mioveni Protectia datelor

Campanie de dezinsecţie, dezinfecție și deratizare la Mioveni

106509898 949816718765576 5948860041251845589 oPrimăria Mioveni vă informează că, în perioada 06 – 13 iulie 2020, SC CORAL IMPEX SRL va efectua servicii de dezinsecţie, dezinfecție și deratizare în următoarele locații: pe domeniul public, platforme pentru colectarea deșeurilor, scări de bloc (subsol și casa scării), gospodării individuale, instituții de învățământ și clădiri ale instituțiilor publice.
Substanțele utilizate sunt:

 • Deratizare – Colbrom Pastă
 • Dezinsecție spații exterioare - Cymina Plus
 • Dezinsecție spații interioare – Exit 100 SC
 • Combatere căpușe – Deltatim Plus
 • Dezinfecție – Huwa-San TR-50

Produsele folosite sunt avizate de Comisia Națională a Produselor Biocide, se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide şi fac parte din grupele Xn (gr. III), respectiv Xi (gr. IV) de toxicitate.
Vă rugăm să supravegheaţi cu atenţie copiii şi animalele de companie pentru a nu intra în raza de acţiune a aparatelor, deoarece contactul repetat şi prelungit al substanţelor cu pielea şi ochii poate cauza iritaţii.
Facem apel către asociaţiile de locatari/proprietari să permită accesul agenților DDD în subsolul blocurilor în zilele de 06, 07, 08 iulie 2020, așa încât să se poată efectua serviciile de dezinsecție și deratizare.
De asemenea proprietarii de gospodării din Orașul Mioveni sunt rugați să permită accesul agenților DDD în perioada 08 – 10 iulie 2020, așa încât să se poată efectua serviciile de deratizare.
În cazul în care condiţiile meteorologice vor împiedica desfaşurarea acestor servicii, perioada de efectuare va fi comunicată ulterior.
Vă rugăm ca, în perioada menţionată, să luaţi toate măsurile care se impun în vederea protejării familiilor de albine, în caz contrar Primăria Orașului Mioveni și S.C. Coral Impex S.R.L. sunt absolvite de orice responsabilitate.
Serviciile menționate sunt realizate de firma CORAL IMPEX SRL, conform Contractului de achiziție publică de servicii nr. 12618/15.05.2020.
Serviciile se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului OMS 119/2014 și Ordinului ANRSC nr. 520 din 27.11.2018 după un program unic, pentru a atinge un nivel de eficiență maximă.
Măsuri de prim ajutor în caz de:

 • inhalare: se va duce pacientul la aer proaspăt.
 • contact cu pielea: se va spăla din abundență imediat și cu atenție cu apă și săpun.
 • contact cu ochii: se va spăla imediat cu apă cel puțin 15 minute.
 • Înghițire substanțe insecticide/dezinfectante: NU se provoacă voma, nu există antidot, este necesar un tratament simptomatic.
 • În caz de ingerare accidentală de produse raticide se va merge de urgență la Spitalul de Urgență Mioveni iar antidotul recomandat de producator este vitamina K,

În toate situațiile se va consulta medicul.

Prima etapă a activităților locale în cadrul proiectului ACHIEVE

achieveÎn perioada 27.11.2019 – 20.12.2019, la nivelul Primăriei orașului Mioveni s-au desfășurat activitățile planificate pentru prima etapă de activități locale din cadrul proiectului ACHIEVE - AWARENESS OF COMMON HISTORY FOR IDENTIFYING AND EXTENDING THE VALUES OF EUROPE (Conștientizare asupra istoriei comune, pentru identificarea și dezvoltarea valorilor Europei).

Reamintim că proiectul este realizat într-un parteneriat extins, lider de proiect fiind orașul Breganze din Italia, iar ceilalți parteneri sunt: orașul Zavidovici din Bosnia Herzegovina, Erdut din Corația, Cajetna din Serbia, Herceg Novi din Muntenegru și alte organizații dintre care cea mai importantă este ALDA (Asociația Europeană pentru Democrație Locală) din Franța.

Scopul proiectului este să dezvolte sentimentul identității europene pornind de la reflecția asupra istoriei comune, a artei și a religiei orașelor din Europa Centrală și de Sud Est.

Activitățile locale ale primei etape au fost:

 • Campanie de informare: distribuire pliante pentru informare despre proiect;
 • Distribuire chestionare “Eurobarometru local”;
 • Seminar “Istoria orașului Mioveni”, în parteneriat cu Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni;
 • Expoziție de imagini “Istoria României” – să ne amintim trecutul pentru a contura viitorul.

Seminarul “Istoria orașului Mioveni” s-a desfășurat în parteneriat cu Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni , activitate la care au participat 75 de persoane.

achieve 20191129 112349

Prima întâlnire internațională în cadrul proiectului ACHIEVE

AchieveÎn perioada 24 – 27 iunie 2019, a avut loc la Erdut în Croația, prima întâlnire internațională în cadrul proiectului ACHIEVE.

Scopul acestei întâlniri, la care au participat reprezentanți ai celor 11 țări participante la proiect, România, Croația, Serbia, Bulgaria, Albania, Kosovo, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina, Macedonia, Cehia, și Italia, a fost stabilirea exactă a regulilor proiectului, stabilirea detaliilor legate de organizarea evenimentului și crearea unei oportunități de cunoaștere a partenerilor de proiect.

Numărul total al membrilor proiectului este de 12, celor 11 alăturându-se ALDA, Asociația Europeană pentru Democrație Locală.

În cadrul evenimentului, fiecare participant a avut oportunitatea să își prezinte orașul de proveniență și situația la nivel local și național cu privire la Euroscepticism. În data de 25 iunie, s-au discutat aspecte legate de structura proiectului, următoarele întâlniri internaționale și activitățile locale, unde se vor derula activități care vor ajuta la evaluarea euroscepticismului la nivel local.

Următoarele întâlniri internaționale se vor desfășura la:

 • Praga, Cehia;
 • Peje, Kosovo;
 • Vicenza, Italia.

În data de 26 iunie, fiecare partener a vorbit despre orașul său și situația euroscepticismului, concluzia fiind una comună, și anume că acest fenomen ia amploare în țările participante la proiect, toate prezentând statistici că numărul persoanelor eurosceptice a crescut în ultimii ani.

În cazul României, acest număr a crescut de la 39% în 2007 când România a devenit membră UE, la 51% în 2018.
La finalul întâlnirii, s-au recapitulat modelele de evenimente propuse de către ALDA și membrii participanți pentru prima fază locală a evenimentelor și metodele prin care acestea ar putea fi implementate cât mai eficient.

achieve Achieve

Prezentarea proiectului ACHIEVE

logo program achievelogo proiect achieveACHIEVE
(Awareness of Common History for Identifying and Extending the Values of Europe )
(Conștientizare asupra istoriei commune pentru identificarea și extinderea valorilor Europei)

PROGRAMUL: EUROPA PENTRU CETĂȚENI
AXA: ANGAJAMENT DEMOCRATIC ȘI PARTICIPARE CIVICĂ
MĂSURA: REȚELE DE ORAȘE

Proiectul îşi propune să dezvolte conştientizarea asupra identității europene prin furnizarea de instrumente necesare pentru a se opune euroscepticismului în creştere. În acest context, cunoașterea istoriei propriei țări capătă importanță, în special pentru noile generaţii. Lipsa de cunoştinţe în ceea ce privește motivaţiile şi procesele istorice-culturale care au dus la naşterea Uniunii Europene, este una din cauzele apariției euroscepticismului.

Pentru a deveni conştienţi despre modificări teritoriale şi culturale ale propriei țări, a ști că ţara dvs. așa cum o cunoașteți astăzi (care este tot mai mult apărată cu atitudini naţionaliste) este rezultatul influenţelor a diferite culturi şi înţelegerea reciprocă a diferitelor ţări, sunt toate instrumente pentru a înțelege mai bine sensul Uniunii Europene bazate pe valori comune, mai degrabă decât ca pe o instituţie politică rece.

Proiectul îşi propune să atragă atenţia şi curiozitatea spre teritoriile europene implicate, pornind de la o cunoaştere aprofundată a propriei ţări. La început, activitatea se va concentra pe învăţarea mai multor lucruri despre propriul teritoriu şi propia ţară şi pe dobândire de cunoștințe despre alte țări implicate, prin schimbul de experienţe Pornind de la considerațiile/opiniile cetăţenilor, reţeaua are ca scop promovarea cetăţeniei europene prin îmbunătăţirea condiţiilor pentru participarea democratică activă la nivel european

Durata proiectului : 24 de luni,
01.06.2019 - 31.05.2021

Parteneri implicaţi:

 • Orașul Breganze (l) – lider solicitantului
 • CRLDS – centrul pentru studii politice europene asupra dezvoltarii regionale si locale (AL)
 • RAM Central Stara Planina (BG)
 • Orașul Zavidovici (BH)
 • Casa minorităţilor naţionale (CZ)
 • ALDA (FR)
 • Orașul Erdut (HR)
 • Ist. Rezzara (IT)
 • Peje municipality (KS)
 • SEGA (MK)
 • Orașul Herceg Novi (MN)
 • ORAȘUL MIOVENI (RO)
 • Orașul Cajetina (SER)
 • CEE CN (SK)

Proiect important la Mioveni

achieve1În perioada 27 noiembrie - 20 decembrie 2019, Primăria Mioveni desfășoară activitățile planificate pentru prima etapă locală din cadrul proiectului ACHIEVE – AWARENESS OF COMMON HISTORY FOR IDENTIFYING AND EXTENDING THE VALUES OF EUROPE ( Conștientizare asupra istoriei comune, pentru identificarea și dezvoltarea valorilor Europei).
Acest proiect este realizat într-un parteneriat extins alături de orașele Zavidovici din Bosnia Herzegovina, Erdut din Croația, Cajetna din Serbia, Herceg Novi din Muntenegru și alte organizații dintre care cea mai importantă este ALDA (Asociația Europeană petru Democrație Locală) din Franța, lider de proiect fiind orașul Breganze din Italia.
Scopul proiectului îl reprezintă dezvoltarea sentimentul identității europene pornind de la reflecția asupra istoriei comune, a artei și religiei orașelor din Europa Centrală și de Sud Est.
Activitățile locale ale primei etape cuprind:

 • campanie de informare - distribuire flyere și prezentarea proiectului;
 • distribuire chestionare ”Eurobarometru local”;
 • Seminar – “Istoria orașului Mioveni”;
 • Expoziție de imagini “Istoria României – să ne amintim trecutul pentru a contura viitorul”.

Seminarul “Istoria orașului Mioveni” a vut loc în parteneriat cu Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni, activitate la care au participat 75 de persoane. În perioada următoare se vor desfășura celelalte activități.

PRIMA ȘEDINȚĂ ONLINE ÎN CADRUL PROIECTULUI ACHIEVE

logo program achievelogo proiect achieveDacă în luna august a anului 2018 ne-am bucurat că am fost selectați ca parteneri pentru un nou proiect în cadrul programului ”Europa pentru Cetățeni”, în luna februarie a acestui an am primit cu bucurie vestea că proiectul respectiv, intitulat ”ACHIEVE” a fost aprobat.

Proiectul este realizat într-un parteneriat extins, liderul de proiect fiind orașul Breganze din Italia, iar ceilalți parteneri sunt: Orașul Zavidovici din Bosnia Herzegovina, Erdut din Croația, Cajetina din Serbia, Herceg Novi din Muntenegru, precum și alte organizații dintre care cea mai importantă este ALDA (Asociația Europeană pentru Democrație Locală) din Franța.

Scopul proiectului este să dezvolte sentimentul identității europene pornind de la reflecția asupra istoriei comune, a artei și religiei orașelor din Europa Centrală și de Sud Est ca un instrument de luptă împotriva euro-scepticismului.

Obiectivele specifice sunt:

 • Dezvoltarea conștientizării asupra istoriei comune, a istoriei și valorilor Uniunii Europene prin dezbateri, reflecții și rețele;
 • Încurajarea participării civice și democratice a cetățenilor la nivelul Uniunii Europene prin dezvoltarea cunoștințelor lor despre procesul de elaborare a politicilor Uniunii Europene și promovarea oportunităților de angajament civic, voluntar sau intercultural la nivelul Uniunii Europene.


În data de 17.04.2019 a avut loc prima ședință online din cadrul proiectului, în care toți partenerii și-au prezentat orașul, s-a stabilit planul de acțiune pentru viitoarele activități, rolul fiecărui partener, data pentru activitatea de lansare a proiectului în localitatea Erdut din Croația.

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni de la 01.06.2019 până la 31.05.2021.