camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

Aviz de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Mioveni (2)

ANUNȚ PUBLIC

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Mioveni având sediul în Orașul Mioveni, Bulevardul Dacia, nr.1, județul Argeș, titular al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Mioveni, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul menționat și declanșarea procedurii de evaluare de mediu.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Argeș, din localitatea Pitești, str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeș de luni până joi între orele 900 – 1200.

Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul A.P.M. Argeș în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

Primar
Georgescu Ion