camerelogo ziar mic Infrastructura Alfred prog bebelusul Harta interactiva

Formulare necesare inscrierii la concursurile organizate de UAT Mioveni in vederea angajarii:

Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare pentru testarea competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine la concursurile organizate in cadrul Primăriei orașului Mioveni

REZULTATUL FINAL al evaluării anuale a managerului Centrului Cultural Mioveni – dl. Călinescu Alin Marian, pentru activitatea prestată în anul 2022

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (3) din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile art. 14, alin.(1) din Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului Centrului Cultural Mioveni pentru perioada contractului de management 02.04.2021 – 01.04.2026, aprobat prin HCL nr. 13/20.01.2022, se aduce la cunoștința publică rezultatul final al evaluării anuale.

Detalii

Medic specialist specialitatea medicină generală - Unități învățământ

În baza prevederilor Ordinului nr.166/26.01.2023, Primăria orașului Mioveni, cu sediul în orașul Mioveni, B-dul Dacia, nr. 1, județul Argeș, organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant contractual cu normă întreagă de medic specialist specialitatea medicină generală/medicină de familie în cadrul Serviciului asistență medicală unități de învățământ.

Detalii & bibliografie

ERATĂ ANUNȚ

Consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent

Primăria oraşului Mioveni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent, în cadrul Compartimentului Monitorizare proceduri administrative.

Durata normală a timpului de muncă aferentă funcției publice de execuție este de 8 ore/zi și 40 de ore/săptămână.

Detalii & bibliografie

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba scrisa

Rezultat interviu

Rezultat final concurs