camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

5 posturi de servant pompier (cu statut de voluntar)

Primăria orașului Mioveni organizează concurs în vederea ocupării a 5 posturi de servant pompier (cu statut de voluntar) în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Mioveni.
Condițiile de desfășurare a concursului sunt:
a) Perioada de depunere a dosarelor de concurs 24.02.2020 – 20.03.2020
b) Probă de evaluare a criteriilor fizice (sportive) și interviul 22.03.2020 ora 0930
Probele de concurs se vor desfășura în una din bazele sportive ale Consiliului Local Mioveni (în funcție de disponibilitate, se va anunța telefonic).
Condițiile de participare:

 1. Să aibă domiciliul în orașul Mioveni;
 2. Să aibă vârsta cuprinsă între 18 – 50 de ani;
 3. Să fie apt din punct medical;
 4. Să posede documente care să ateste pregătirea în specializarea de servant pompier (prezintă un avantaj) / studii tehnice;
 5. Să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea de infracțiuni cu intenție;
 6. Să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în serviciul de urgență voluntar.

Acte necesare pentru dosarul de concurs:

 1. Formularul de înscriere (care se completează pe loc la depunerea documentelor);
 2. Curriculum vitae, modelul comun european;
 3. Copii de pe diplomele de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 4. Copia adeverinței care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului;
 5. Cazier judiciar;
  Notă: dosarul de concurs se depune la sediul SVSU, Școala Veche, Etajul I, program L-V ora 08:00 – 14:00.

Atribuțiile postului:

 • asigură intervenţia pentru salvarea şi protecţia persoanelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă;
 • participă cu forţe proprii sau în cooperare cu alte forţe la operaţiuni şi activităţi de limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă;
 • acordă ajutor, în condiţiile legii, persoanelor a căror viaţa este pusă în pericol în caz de explozie, inundaţii, alunecări de teren, accidente sau alte tipuri de dezastre;
 • participa la exerciţii şi aplicaţii practice de intervenţie;
 • participă la concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;
 • participă la aplicaţii de cooperare cu serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă şi alte forţe stabilite prin planurile de cooperare;
 • asigură supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la târguri, expoziţii, manifestări cultural-sportive, activităţi de filmare şi altele asemenea, evacuarea apei din subsolurile clădirilor sau din fântâni, limitarea, colectarea sau îndepărtarea unor produse poluante;
 • asigură distribuirea hranei şi a bunurilor de primă necesitate pentru persoanele sinistrate;
 • participă temporar la acţiuni de refacere a construcţiilor şi a unor lucrări de mică dimensiune;
 • participă la instalarea taberelor pentru sinistraţi şi la acţiunile ce se desfăşoară pentru asigurarea condiţiilor de trai ale acestora;
 • execută alte sarcini şi misiuni în legătură cu atribuţiile serviciului voluntar, stabilite de şeful serviciului ori de preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă;
 • cercetează, identifică şi evaluează efectele dezastrului care s-a produs în sectorul de competenţă;
 • transmite date şi informaţii centrului operativ al comitetului local pentru situaţii de urgenţă;
 • organizează căutarea şi salvarea oamenilor surprinşi sub dărâmături – salvarea victimelor rezultate în urma incendiilor, accidentelor rutiere de mari proporţii, aviatice, feroviare, exploziilor sau avariilor tehnologice.

PRIMAR
Ec. ION GEORGESCU

ȘEF SVSU MIOVENI
Insp. IONESCU MIHAIL