camerelogo ziar mic Infrastructura Alfred prog bebelusul Harta interactiva

Evidenta populatiei

Conform art. 14 din O.U.G. 97/2005: în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, persoana fizică în cauza ori reprezentantul său legal trebuie să solicite serviciului de evidenţa persoanelor eliberarea cărţii de identitate.

Orar:
LUNI, MIERCURI 08.00-16.00
MARTI, JOI 08.00-17.00
VINERI 08.00 - 14.00

Audiente sef serviciu - JOI 14.00-16.00

Componenţă:
Neculăiţă Monica-Mariana - sef serviciu
Tudorache Adina-Mihaela - inspector
Ene Maria - inspector
Firaru Constanţa - referent.
Niță Florentina Mihaela - inspector

Tel/fax: 0348/455000

Adresa: orş. Mioveni, B-dul Dacia, bl. P2A, parter, jud. Argeş

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  |  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

TERMENUL EFECTIV DE ELIBERARE A ACTELOR DE IDENTITATE ESTE DE 10 ZILE LUCRĂTOARE
TERMENUL EFECTIV DE ELIBERARE A ACTELOR POATE FI REDUS CU ACORDUL ȘEFULUI SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ  A PERSOANELOR PENTRU SITUAȚII/MOTIVE CARE POT JUSTIFICA O ASTFEL DE SOLICITARE

Cateva precizari cu privire la eliberarea cartilor de identitate. Acestea se pot elibera cu motivele:


ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE LA IMPLINIREA VARSTEI DE 14 ANI

Documente necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate va fi semnată atât de către minor, cât şi de părintele sau reprezentantul legal al acestuia; DESCARCĂ CEREREA
 • certificat de naştere copil;
 • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, document cu care se realizează şi dovada adresei de domiciliu;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor ori certificatul de divorţ însoţit de acordul parental sau hotărârea de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, în situația în care părinții sunt divorțați;
 • documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate (7 lei pentru cartea de identitate şi 1 leu pentru cartea de identitate provizorie).

Notă:

 • în cazul în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de către părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii;
 • atunci când instanța a hotărât ca locuința minorului să fie la unul dintre părinți, iar minorul locuiește statornic la celălalt părinte se solicită declarația de consimțământ a părintelui la care instanța a hotărât că are locuința, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscris domiciliul la adresa la care acesta locuiește statornic;
 • în situaţia în care părinţii divorţaţi exercită autoritatea părintească comună cu privire la minor, iar locuinţa acestuia este stabilită la unul dintre părinţi cu menţionarea adresei de domiciliu, dacă părintele în cauză solicită schimbarea domiciliului, minorul îşi schimbă domiciliul odată cu acesta, numai cu acordul celuilalt părinte sau după încuviințarea instanței de tutelă;
 • în situaţia în care hotărârea judecătorească definitivă/irevocabilă privind încredinţarea minorului a fost pronunţată în străinătate, aceasta se prezintă, în original, însoţită de traducerea legalizată, precum şi de hotărârea prin care a fost învestită cu formulă executorie;
 • minorului care la împlinirea vârstei de 14 ani are instituită o măsură de protecţie specială i se eliberează act de identitate de către serviciul de evidența persoanelor în a cărui rază de competenţă teritorială are domiciliul persoana sau se află serviciul de tip rezidenţial, la solicitarea scrisă a acestora;
 • contravaloarea actului de identitate se achită la Serviciul Taxe si Impozite din cadrul U.A.T. Mioveni.


ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPA IMPLINIREA VARSTEI DE 18 ANI

Documente necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate; DESCARCĂ CEREREA
 • certificatul de naştere în original;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu în original;
 • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului; declarația se dă în prezența personalului serviciului de evidența persoanelor;
 • documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate (7 lei pentru cartea de identitate şi 1 leu pentru cartea de identitate provizorie).

Notă:

 • în cazul în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra locuinţei se solicită declaraţie din partea proprietarului prin care acesta este de acord ca solicitantul să locuiască la adresa imobilului proprietatea sa;
 • în situaţia în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare;
 • contravaloarea actului de identitate se achită la Serviciul Taxe si Impozite din cadrul U.A.T. Mioveni.


EXPIRAREA VALABILITĂȚII

Conform art. 19 alin. 2 din O.U.G. 97/2005: cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a cărţii de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, persoana fizică în cauză ori reprezentantul său legal are obligaţia să solicite serviciului de evidenţa a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate.

Documente necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate; DESCARCĂ CEREREA
 • act de identitate;
 • certificat de naştere;
 • certificat de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate (7 lei pentru cartea de identitate şi 1 leu pentru cartea de identitate provizorie).

Notă:

 • în cazul în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra locuinţei se solicită declaraţie din partea proprietarului prin care acesta este de acord ca solicitantul să locuiască în continuare la adresa din vechiul act de identitate;
 • în situaţia în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare;
 • contravaloarea actului de identitate se achită la Serviciul Taxe si Impozite din cadrul U.A.T. Mioveni.


PRESCHIMBARE ACTE DE IDENTITATE CARE NU SE MAI EMIT, DAR SUNT VALABILE

Documente necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate; DESCARCĂ CEREREA
 • act de identitate;
 • certificat de naştere;
 • certificat de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate (7 lei pentru cartea de identitate şi 1 leu pentru cartea de identitate provizorie).

Notă:

 • în cazul în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra locuinţei se solicită declaraţie din partea proprietarului prin care acesta este de acord ca solicitantul să locuiască în continuare la adresa din vechiul act de identitate;
 • în situaţia în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare;
 • contravaloarea actului de identitate se achită la Serviciul Taxe si Impozite din cadrul U.A.T. Mioveni.


SCHIMBARE NUME/PRENUME TITULAR

Conform art. 19 alin. 1 din O.U.G. 97/2005: în termen de 15 zile de la modificarea numelui, prenumelui titularului, data sau locul naşterii, ca urmare a căsătoriei, divorţului sau pe cale administrativă, persoana fizică în cauză ori reprezentantul său legal are obligația să solicite serviciului de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărți de identitate.

Documente necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate; DESCARCĂ CEREREA
 • actul de identitate cu numele anterior;
 • certificat de naştere;
 • certificat de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
 • decizia de schimbare a numelui, prenumelui (după caz);
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate (7 lei pentru cartea de identitate şi 1 leu pentru cartea de identitate provizorie).

Notă:

 • în cazul în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra locuinţei se solicită declaraţie din partea proprietarului prin care acesta este de acord ca solicitantul să locuiască în continuare la adresa din vechiul act de identitate;
 • în situaţia în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare;
 • contravaloarea actului de identitate se achită la Serviciul Taxe si Impozite din cadrul U.A.T. Mioveni.


PIERDERE / FURT / DETERIORARE / DISTRUGERE


Conform art. 19 alin. 1 din O.U.G. 97/2005: în termen de 15 zile de la deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul actului de identitate, persoana fizică în cauză ori reprezentantul său legal are obligaţia să solicite serviciului de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate.

Documente necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate; DESCARCĂ CEREREA
 • actul de identitate, în cazul deteriorării;
 • certificat de naştere;
 • certificat de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu;
 • un document cu fotografie, de dată recentă, pentru atestarea identităţii – permis de conducere, pașaport;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate (7 lei pentru cartea de identitate şi 1 leu pentru cartea de identitate provizorie).

Notă:

 • în cazul în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra locuinţei se solicită declaraţie din partea proprietarului prin care acesta este de acord ca solicitantul să locuiască în continuare la adresa din vechiul act de identitate;
 • în situaţia în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare;
 • contravaloarea actului de identitate se achită la Serviciul Taxe si Impozite din cadrul U.A.T. Mioveni.


SCHIMBARE DOMICILIU


Conform art. 19 alin. 1 din O.U.G. 97/2005: persoana care îşi schimbă domiciliul este obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data mutării la noua adresă, să se prezinte la serviciul de evidenţă a persoanelor pentru eliberarea unei noi cărţi de identitate.

Documente necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate; DESCARCĂ CEREREA
 • act de identitate;
 • certificat de naștere;
 • certificat de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate (7 lei pentru cartea de identitate şi 1 leu pentru cartea de identitate provizorie).

Notă:

 • în cazul în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra locuinţei se solicită declaraţie din partea proprietarului prin care acesta este de acord ca solicitantul să locuiască la adresa imobilului proprietatea sa;
 • în situaţia în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare;
 • contravaloarea actului de identitate se achită la Serviciul Taxe si Impozite din cadrul U.A.T. Mioveni.


DOBÂNDIREA CETĂȚENIEI ROMÂNE

Documente necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate; DESCARCĂ CEREREA
 • certificatul de cetăţenie română eliberat potrivit legii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani, dovada cetăţeniei române se face cu certificatul de cetăţenie română sau, după caz, cu certificatul de naştere românesc al minorului, însoţit de certificatul de cetăţenie al unuia dintre părinţi;
 • certificatele de stare civilă româneşti ale solicitantului, de naştere şi, după caz, de căsătorie, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/ irevocabilă, după caz; în cazul în care cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu;
 • un document cu fotografie, în baza căruia solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin ori, după caz, documentul prevăzut la lit. g);
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate (7 lei pentru cartea de identitate şi 1 leu pentru cartea de identitate provizorie);
 • documentul care atestă dreptul de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate, după caz.

Notă:

 • la eliberarea actului de identitate, persoana în cauză predă documentul care atestă dreptul de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate;
 • în situaţia în care persoana nu mai deţine documentul care atestă dreptul de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, i se solicită o declaraţie privind condiţiile în care l-a pierdut sau i-a fost furat;
 • contravaloarea actului de identitate se achită la Serviciul Taxe si Impozite din cadrul U.A.T. Mioveni.


SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

Documente necesare:

 • cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate în Romania; DESCARCĂ CEREREA
 • certificat de naştere;
 • certificat de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatele de naștere și pașapoartele copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu;
 • pașaportul românesc valabil sau expirat, cu menționarea statului de domiciliu, certificatul de cetățenie română;
 • actul de identitate şi/sau pașaportul, eliberat/eliberate de către autorităţile străine;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate (7 lei pentru cartea de identitate şi 1 leu pentru cartea de identitate provizorie).

Notă:

 • în situaţia în care solicitantul nu poate prezenta paşaportul românesc sau actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberat/eliberate de către autorităţile străine, va da o declaraţie în faţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor, din care să rezulte motivul pentru care nu le mai deţine;
 • în situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesară prezentarea copiei, tradusă şi legalizată, a hotărârii judecătoreşti definitive/irevocabile prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul în România sau consimţământul celuilalt părinte, dat în faţa personalului consular de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia privind consimţământul va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare;
 • la înmânarea actului de identitate, este necesar ca solicitantul să prezinte paşaportul cu menţionarea ţării de domiciliu şi, după caz, paşapoartele copiilor declaraţi pe cerere;
 • în cazul în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra locuinţei se solicită declaraţie din partea proprietarului prin care acesta este de acord ca solicitantul să locuiască la adresa imobilului proprietatea sa;
 • în situaţia în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare;
 • contravaloarea actului de identitate se achită la Serviciul Taxe si Impozite din cadrul U.A.T. Mioveni.


ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENȚIUNII PRIVIND STABILIREA REȘEDINȚEI

Documente necesare:

 • cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței; DESCARCĂ CEREREA
 • actul de identitate al solicitantului;
 • documentul cu care se face dovada adresei de reședință;

Notă:

 • în cazul în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra locuinţei se solicită declaraţie din partea proprietarului prin care acesta este de acord ca solicitantul să locuiască la adresa imobilului proprietatea sa;
 • în situaţia în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.


DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU

Se poate face cu unul din următoarele documente:

 1. extrasul de carte funciară sau acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare;
 2. declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);
 3. declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) si b).
  Pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţii sau de către reprezentanţii lor legali;
 4. documentul eliberat de primării-adeverinţă de rol agricol, valabilă 30 de zile de la data eliberării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol cu imobil cu destinație de locuință.

În situaţia în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.


CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA

Conform art. 20 din O.U.G. 97/2005: cartea de identitate provizorie se eliberează în cazul în care persoana nu posedă toate documentele necesare în vederea eliberării cărţii de identitate (certificate de stare civilă, document doveditor al domiciliului), precum şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate care locuiesc temporar în România.

Documente necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate; DESCARCĂ CEREREA
 • act de identitate;
 • certificat de naştere al solicitantului;
 • certificat de căsătorie, certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu – dacă există;
 • 3 fotografii tip act de identitate (3/4 cm cu bandă albă de 7 mm în partea de jos a fotografiei);
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate (1 leu);
 • contravaloarea actului de identitate se achită la Serviciul Taxe si Impozite din cadrul U.A.T. Mioveni.


PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA

 Documente necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate si reşedinţa în România; DESCARCĂ CEREREA
 • paşaportul, aflat în termen de valabilitate, cu menţionarea ţării de domiciliu;
 • certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate/ eliberat de oficiile de stare civilă române;
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;dovada adresei de resedinţă din România;
 • două fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate (1 leu);
 • contravaloarea actului de identitate se achită la Serviciul Taxe si Impozite din cadrul U.A.T. Mioveni.


CAZURI SPECIALE

În atenţia cetăţenilor care se adresează Serviciului Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor:
Cetăţenii români cu domiciliul în România, aflaţi temporar în străinătate pot solicita eliberarea actului de identitate prin împuternicit, pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice ori oficiile consulare de carieră ale României din statul respectiv.
În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost dată, respectiv depunerea cererii şi ridicarea actului de identitate, precum şi motivul/motivele pentru care se solicită actul de identitate.
Depunerea cererii şi a documentelor necesare pentru eliberarea primului act de identitate nu se poate realiza în baza unei procuri speciale.
Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă.

MODEL PROCURĂ