camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred prog bebelusul Harta interactiva

Proiecte de hotărâri - anul 2017

Proiect hotarare nr. 1 - privind aprobarea regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii managementului Centrului Cultural Mioveni
Proiect hotarare nr. 2 - privind aprobarea programului anual in vederea finantarii nerambursabile din fondurile bugetului local al orasului Mioveni, pentru activitati nonprofit de interes general, aferent anului 2017
Proiect hotarare nr. 3 - privind transformarea unei functii publice vacante de politist local
Proiect hotarare nr. 4 - privind aprobarea componentei comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism si a regulamentului de functionare a acesteia
Proiect hotarare nr. 5 - privind scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice si juridice aflate in stare de insolvabilitate
Proiect hotarare nr. 6 - cu privire la aprobarea deplasarii in Republica Populara Chineza - Beijing, a unei delegatii compuse din primarul orasului Mioveni - Ion Georgescu si 2 membrii ai Consiliului Local Mioveni
Proiect hotarare nr. 7 - cu privire la completarea anexei la HCL nr. 47/1999 privind inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Mioveni
Proiect hotarare nr. 8 - privind mandatarea primarului orasului Mioveni - dl Ion Georgescu, a directorului economic - dna Sava Gheorghita si a sefului biroului Patrimoniu - dna Ileana Milos, in vederea semnarii contractului de management administrativ - financiar
Proiect hotarare nr. 9 - cu privire la admiterea receptiei la terminarea lucrarilor pentru obiectivele de investitii receptionate in cursul anului 2016 si transmiterea acestora in administrarea serviciilor competente.
Proiect hotarare nr. 10 - privind unele modificari ale organigramei si statului de functii ale aparatullui de specialitate al primarului orasului Mioveni
Proiect hotarare nr. 11 - cu privire la diminuarea cu 1 ha a suprafetei de teren care face obiectul contractului de arendare nr. 4/2010 (25ha), incheiat intre Consiliul Local Mioveni si dl. Chiutescu Sevastian
Proiect hotarare nr. 12 - cu privire la Dezmembrarea imobilului - BLOC DE LOCUINTE - T14 - situat in orasul Mioveni in 35 corpuri de proprietate, 10 locuri de parcare si 25 locuinte in vederea inscrierii individuale a acestora in cartea funciara a orasuluui Mioveni, in vedrea vanzarii
Proiect hotarare nr. 13 - cu privire la aprobarea listei solicitantilor care indeplinesc conditiile de participare la licitatie pentru achizitionarea imobilelor din blocul T14, a caietului de sarcini al licitatiei si a modelului de contract

Proiect hotarare nr. 15 - privind aprobarea "Planului de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al orasului Mioveni pentru anul 2017
Proiect hotarare nr. 16 - cu privire la prelungirea contractului de inchiriere a terenului in suprafata de 120 mp de langa Batalul de slam al SC. Automobile Dacia SA, pe care este amplasat turnul de telefonie mobila al SC Telemobil SA
Proiect hotarare nr. 17 - privind incetarea contractului de concesiune nr. 28288/2008, incheiat intre Consiliul Local Mioveni si SC Fulgerul SRL care are ca obiect terenul in suprafata de 60 mp, situat langa intrarea de la Penitenciarul Mioveni, pentru construirea unui magazin si a unei terase pentru vizitatorii detinutilor
Proiect hotarare nr. 18 - cu privire la dezmembrarea pe doua corpuri de proprietate a imobilului in suprafata de 33258 mp situat in orasul Mioveni - str. Uzinei - inscris in Cartea Funciara a orasului Mioveni cu nr. cadastral 84386
Proiect hotarare nr. 19 - cu privire la completarea bunurilor din domeniul privat al orasului Mioveni care s-au transmis in administrarea Spitalului Orasenesc Sf. Spiridon conform HCL nr. 33/2016 si contractului nr. 8304/2016, cu imobilul Spatiu Dispensar Mioveni (S=22,4mp) in care se desfasoara activitatea de planning familial
Proiect hotarare nr. 20 - privind aprobarea contului de executie al orasului Mioveni pe trimestrul IV al anului 2016
Proiect hotarare nr. 21 - privind aprobarea datei efective a fuziunii dintre societatea Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL in calitate de societate absorbanta si societatea Constructii Reparatii Mioveni SRL in calitate de societate absorbita
Proiect hotarare nr. 22 - cu privire la schimbarea denumirii unor strazi din orasul Mioveni si decizia de amplasare a bustului dr. ing Constantin Stroe pe platoul din fata Casei de Cultura a Sindicatelor Mioveni

Proiect hotarare nr. 23 - aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate intocmit de catre SC Distributie Energie Oltenia SA pentru realizarea obiectivului de investitii "Extinderea retea electrica pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor casnici de pe Aleea Mihail Sorbul

Proiect hotarare nr. 24 - cu privire la aprobarea listei solicitantilor care au depus dosare in etapa a 2-a, care indeplinesc conditiile de participare la licitatie pentru achizitionarea imobilelor din blocul T14

Proiect hotarare nr. 25 - privind modificarea HCL nr. 53/2016 prin care s-au stabilit criteriile obligatorii pentru a participa la licitatia publiica deschisa organizata in vedrea achizitionarii unei locuinte din blocul T14
Proiect hotarare nr. 26 - cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Construire Corp Gradinita - completare subansamblu functional", Gradinita Campionii, Mioveni, jud. Arges
Proiect hotarare nr. 27 - privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii "Reabilitare termica a cladirilor: Scoala - cladire principala P+2, Atelier Scolar - P, Sala de Sport - P ce apartin Liceului Tehnologic Constructii de Masini Mioveni

Proiect hotarare nr. 29 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, precum si estimarile acestora pentru anii 2018-2020

Proiect hotarare nr. 30 - cu privire la aprobarea programului de investitii publice in continuare finantate pana la aprobarea bugetului local pentru anul 2017

proiect hotarare nr. 31 - referitor la modificarea pozitiei 333 din anexa la HCL nr. 47/17.11.1999 - Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Mioveni


Proiect hotarare nr. 32 - privind aprobarea valorilor actualizate ale indicatorilor pentru obiectivul de investitii "Spital Sf. Spiridon Mioveni, jud. Arges"

Proiect hotarare nr. 33 - cu privire la inchirierea terenului in suprafat de 10,60 mp care face parte din imobilul cu nr. cadastral 84154 "teren zona bloc P4-P6" situat in cartierul Mioveni

Proiect hotarare nr. 34 - privind aprobarea delimitarii a 16 louri de parcare situate la parterul parcarii supraetajate din zona Pietei Dacia care pot fi utilizate contra cost de catre locatarii spatiilor comerciale din incinta parcarii

Proiect hotarare nr. 35 - privind preluarea contractului de concesiune nr. 6826/25.05.2005 incheiat intre I.I. Mitu Lucia si Consiliul Local Mioveni, avand ca obiect un teren in suprafata de 50 mp

Proiect hotarare nr. 36 - privind aprobarea raportului de evaluare privind vanzarea locuintei din orasul Mioveni, srada Ion Pillat, Bl. N3, Sc. B, Ap. 16, et. IV, judetul Arges catre chiriasul Ghiberdel Florian

Proiect hotarare nr. 37 - cu privire la constituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 38 - cu privire la alegerea ca presedinte de sedinta a domnului Nila George Constantin incepand cu data de 20.04.2017, pe o perioada de 2 luni consecutiv

Proiect hotarare nr. 39 - privind aprobarea deplasarii in localitatea Petrich-Bulgaria a unei delegatii compuse din Primarul orasului Mioveni - Ion Georgescu si a 3 membrii ai Consiliului Local Mioveni

Proiect hotarare nr. 40 - privind aprobarea rezultatului final al evaluarii anuale a managementului Centrului Cultural Mioveni

Proiect hotarare nr. 41 - privind incadrarea d-lui Pirvu Dumitru Cristian pe postul de consilier juridic, gradul I, in cadrul aparatului permanent al Consiliului Local Mioveni
Proiect hotarare nr. 42 - privind aprobarea "Strategiei de dezvoltare - modernizare in vederea conformarii serviciilor de alimentare cu apa, canalizare si epurare apa uzata menajera din arealul orasului Mioveni" aflate in operarea SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL
Proiect hotarare nr. 43 - cu privire la gestiunea serviciului de iluminat public in orasul Mioveni
Proiect hotarare nr. 44 - privind scjimbarea denumirii unui segment din str. 7 Septembrie 1485 in str. Constantin Stroe
Proiect hotarare nr. 45 - privind aprobarea deplasarii in orasul ISTRA - regiunea Moscova, Federatia Rusa a unei delegatii compuse din viceprimarul orasului Mioveni domnul Costache Aurel si 2 membrii ai Consiliului Local Mioveni
Proiect hotarare nr. 46 - privind aprobarea studiului de oportunitate in vederea concesionarii terenului in suprafata de 42 mp situat in orasul Mioveni pe str. Petre Zugravu, langa blocul L5 pentru amenajarea unui minimarket
Proiect hotarare nr. 47 - cu privire la aprobarea studiului de oportunitate in vederea concesionarii terenului in suprafata de 44 mp situat in orasul Mioveni pe str. Petre Zugravu, langa blocul L5 pentru amenajarea unui minimarket
Proiect hotarare nr. 48 - privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, a unui teren apartinand domeniului public a orasului Mioveni, in vederea amenajarii unui depozit de masa lemnoasa
Proiect hotarare nr. 49 - privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Mioveni si institutiilor si serviciilor publice subordonate autoritatilor administratiei publice locale
Proiect hotarare nr. 50 - privind schimbarea denumirii "Spital Racovita" in "Spitalul orasenesc Sf. Spiridon Mioveni"
Proiect hotarare nr. 51 - cu privire la aprobarea raportului de analiza privind activitatea de aparare impotriva incendiilor pentru semestrul II - 2016

Proiect hotarare nr. 53 - cu privire la aprobarea listei solicitantilor care indeplinesc conditiile de participare la licitatie pentru achizitionarea imobilelor din blocul T14 de pe str. 1 Decembrie - etapa a 3-a
Proiect hotarare nr. 54 - cu privire la alegerea ca presedinte de sedinta a domnului Popescu Cornel incepand cu data de 22.06.2017, pe o perioada de 2 luni consecutiv
Proiect hotarare nr. 55 - privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Local Mioveni nr. 47 din 17.11.1999 - Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 57 - privind aprobarea contului de executie al orasului Mioveni pe trimestrul I al anului 2017
Proiect hotarare nr. 58 - cu privire la scoaterea la licitatie publica, in vederea inchirierii, a unui teren apartanand domeniului public al orasului Mioveni, pentru amenajarea unei terase
Proiect hotarare nr. 59 - pentru aprobarea raportului de evaluare a unor bunuri din sistemul de alimentare centralizata cu energie termica si alimentare cu apa si a documentatiei privind organizarea licitatiei publice deschise, cu strigare, pentru bunurile ce urmeaza a fi valorificate si care apartin domeniului privat al orasului Mioveni
Proiect hotarare nr. 60 - privind inchirierea apartamentului nr. 3 din bl. F9, sc. C, parter, B-dul Dacia, parter, in favoarea Partidului Miscarea Populara - Filiala Judeteana Arges, cu destinatia de sediu
Proiect hotarare nr. 61 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Mioveni pentru anul 2017
Proiect hotarare nr. 62 - cu privire la modificarea si completarea anexei HCL Mioveni nr. 47 din 17.11.1999 - Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Mioveni
Proiect hotarare nr. 63 - privin aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Extindere retea electrica pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor casnici din orasul Mioveni, sat Racovita, Aleea Poienii, jud. Arges"
Proiect hotarare nr. 64 - Completarea H.C.L nr. 18/16.02.2017 privind tarifele pentru serviciile publice de administrare a domeniului public si privat de interes local in orasul Mioveni
Proiect hotarare nr. 65 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
Proiect hotarare nr. 66 - cu privire la acceptarea unor sume cu titlul de sponsorizare din partea SC Automobile Dacia SA si aprobarea modelului contractului de sponsorizare
Proiect hotarare nr. 67 - prin care se ia act de demisia consilierului local Udroiu D. Bogdan si vacantarea mandatului de consilier local
Proiect hotarare nr. 68 - privind validarea mandatului unui consilier local si modificarea componentei unei comisii de specialitate
Proiect hotarare nr. 69 - cu privire la aprobarea listei solicitantilor care indeplinesc conditiile de participare la licitatie pentru achizitionarea imobilelor din blocul T14 de pe strada 1 Decembrie - etapa a 4-a
Proiect hotarare nr. 70 - privind insusirea activitatii Politiei Locale Mioveni in perioada 01.01.2017 - 31.05.2017

Proiect hotarare nr. 72 - privind modificarea pozitiei 748 din anexa la Hotararea Consiliului Local Mioveni nr. 89.30.09.2015

Proiect hotarare nr. 81 - privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, a unui teren apartanand domeniului public al orasului Mioveni, in vederea amenajarii unui depozit de masa lemnoasa

Proiect hotarare nr. 82 - privind aprobarea implementarii masurilor dispuse de legislatia specifica privind societatile comerciale si guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL - societate administratat in sistem unitar

Proiect hotarare nr. 83 - privind aprobarea concesionarii terenului in suprafata de 42 mp situat in orasul Mioveni pe strada Petre Zugravu, langa blocul L5 pentru amenajarea unui minimarket

Proiect hotarare nr. 85 - privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, a unor imobile din patrimoniul orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 86 - privind atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu cu destinatie de sediu social pentru infiintarea unei asociatii fara scop patrimonial

Proiect hotarare nr. 87 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliul Local Mioveni pentru anul 2017

Proiect hotarare nr. 88 - cu privire la stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al prmarului orasului Miovenisi a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al orasului Mioveni, in cadrul Familiei ocupationale "Administratie"

Proiect hotarare nr. 89 - privind aprobarea confinantarii pentru obiectivul de investitii "Reabilitare termica a cladirilor: Scoala - cladire principala P+2, Atelier scoala - P, Sala sport - P ce apartin Liceului Tehnologic Constructii de Masini Mioveni"

Proiect hotarare nr. 90 - cu privire la aprobarea cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Construire Corp Gradinita - completare subansamblul functional", Gradinita Campionii, Mioveni, Jud. Arges

Proiect hotarare nr. 91 - cu privire la aprobarea cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Construire Spital Orasenesc S+P+6E" oras Mioveni, jud. Arges

Proiect hotarare nr. 92 - privind scoaterea la licitatie publica pentru inchiriere, a unui teren apartinand domeniului privat al orasului Mioveni, in vederea desfasurarii unor activitati recreative

Proiect hotarare nr. 93 - privind admiterea receptiei la terminarea lucrarilor pentru obiectivele de investitii receptionate in cursul anului 2017 (01.01.2017 - 30.06.2017)

Proiect hotarare nr. 94 - cu privire la alegerea ca presedinte de sedinta a domnului Ungureanu Constantin-Aurel incepand cu luna august 2017, pe o perioada de 2 luni consecutiv

Proiect hotarare nr. 95 - privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 81/20.12.2016 privind trecerea mijlocului fix "sistem de semnalizare la trecerea de nivel cu cale ferata tip SAT SPIACT BRASOV - EFACEC" din domeniul public al orasului Mioveni in domeniul public al statului

Proiect hotarare nr. 96 - privind aprobarea investitiei - extindere conducta de distributie retea de gaze naturale pe strada Egalitatii din orasul Mioveni, judetul Arges

Proiect hotarare nr. 97 - privind modificarea art. 90, alin. 2 si alin. 4 din Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local Mioveni, aprobat prin HCL nr. 12/21.07.2016

Proiect hotarare nr. 98 - privind acceptarea unei donatii, avand ca obiect terenul in suprafata de 40mp situat in orasul Mioveni, sat Racovita

Proiect hotarare nr. 99 - privind aprobarea unor modificari ale statului de functiial aparatului de specialitate al primarului orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 100 - aprobarea regluamentului privind repartizarea, inchirierea si administrarea locuintelor sociale aflate in proprietatea publica a orasului Mioveni, a criteriilor in baza carora se repartizeaza locuintele sociale, precum si desemnarea  Comisiei de analiza a cererilor si de repartizare a locuintelor

Proiect hotarare nr. 101 - privind stabilirea cuantumului alocatiei zilnice de hrana, a costului mediu lunar de intretinere, si a contributiei lunare de intretinere, suportata de parinte / reprezentant legal pentru copii care frecventeaza cresa in orasul Mioveni pentru anul scolar 2017-2018

Proiect hotarare nr. 102 - privind aprobarea contului de executie al orasului Mioveni pe trimestrul II al anului 2017

Proiect hotarare nr. 103 - privind incetarea contractului de concesiune nr. 16676/15.07.2015, incheiat intre Consiliul Local Mioveni si SC Top Fashion Store Online SRL

Proiect hotarare nr. 104 - privind aprobarea raportului de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pentru semestrul I - 2017, la nivelul orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 105 - privind aprobarea implementarii proiectului "In cautarea idealului intercultural" din cadrul programului "Europa catre cetateni"

Proiect hotarare nr. 106 - privind suspendarea din functia de director general si administrator unic a domnului Tudose Nicolae si numirea provizorie a domnului Ciobanu Viorel in functia de administrator unic si director general al SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL

Proiect hotarare nr. 107 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Mioveni pentru anul 2017

Proiect hotarare nr. 108 - privind completarea capitolului I - Dispozitii generale din Regulamentul de Oraganizare si Functionare al Consiliului Local al orasului Mioveni

proiect hotarare nr. 109 - cu privire la alegerea ca presedinte de sedinta a domnului Baciu Ion-Marius incepand cu luna octoambrie 2017, pe o perioada de 2 luni consecutiv ( Octombrie 2017 - Noiembrie 2017 )

Proiect hotarare nr. 110 - privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii a spatiilor cu destinatiade cabinete medicale amenajate in imobilul spatiu comercial - Farmacie P+1E situat in curtea scolii Colibasi, B-dul Dacia nr. 39 bis

Proiect hotarare nr. 111 - privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local Mioveni in cadrul Consiliului de Administratie de la unitatile scolare de pe raza orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 112 - privind aprobarea implementarii proiectului "SOLIDE - Solidaritatea femeilor in Europa" din cadrul programului "Europa pentru Cetateni"

Proiect hotarare nr. 113 - privind incetarea contractului de management al d-lui Bratu Ion Gabriel la Centrul cultural Mioveni, precum si desemnarea conducerii interimare a institutiei publice de cultura

Proiect hotarare nr. 114 - cu privire la completarea HCL 99/31.08.2017 privind aprobarea cofinantarii pentru obiectivul de investitii: "Construire Spital Orasenesc S+P+6E, oras Mioveni, judetul Arges"

Proiect hotarare nr. 115 - cu privire la aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Mioveni pentru anul 2017

Proiect hotarare nr. 116 - privind participarea orasului Mioveni la manifestarile organizate de Ambasada Romaniei la Atena, cu prilejul Zilei Nationale a produselor agroalimentare romanesti

Proiect hotarare nr. 117 - privind aprobarea documentatiilor pentru organizarea si desfasurarea concursului de proiecte de management pentru Centrul Cultural Mioveni

Proiect hotarare nr. 118 - privind modificarea si completarea Actului Constitutiv al SC Servicii Edilitare pentru Comunitate mIoveni SRL care va cuprinde si numarul de membrii in Consiliul de Administratie si denumirea asociatului unic conform Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala

Proiect hotarare nr. 119 - prin care se ia act la receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Extindere Aleea Mihail Sorbul si canalizare pluviala cartier Colibasi , oras Mioveni, judetul Arges"

Proiect hotarare nr. 120 - prin care se ia act la receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Modernizare strada Bugeac , oras Mioveni, judetul Arges"

Proiect hotarare nr. 121 - prin care se ia act la receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Asigurarea scurgerii apelor pluviale i zona Sala Sporturilor, oras Mioveni, judetul Arges"

Proiect hotarare nr. 122 - prin care se ia act la receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Modernizare legatura strada Dealul Viilor cu strada Piscul Ilinii, oras Mioveni, judetul Arges"

Proiect hotarare nr. 123 - referitor la modificarea art. 1 al HCL nr. 115 privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Mioveni in Cadrul Consiliului de Administratie de la unitatile scolare de pe raza orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 125 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL

Proiect hotarare nr. 127 - privind aprobarea unor modificari ale organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 129 - privind concesionarea fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 12mp, situat in orasul Mioveni, str. Liviu Rebreanu, in fata spatiului comercial de langa blocul G1, catre SC Bogdan Stan Business SRL-D

Proiect hotarare nr. 130 - cu privire la incheierea unui act aditional privind prelungirea cu 2 (doi) a contractului de dare in folosinta gratuita nr. 27207/16.11.2015 a imobilului apartament nr. 3 din blocul T6, Fundatiei "Consortiul pentru Dezvoltare Locala" pentru desfasurarea activitatilor Centrului de Zi "Sanse Egale"

Proiect hotarare nr. 131 - privind aprobarea planului de selectie - componenta initiala pentru desemnarea membrilor in Consiliul de Administratie al SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL

Proiect hotarare nr. 132 - privind modificarea componentei Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism

Proiect hotarare nr. 133 - privind completarea şi modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Mioveni nr. 47 din 17.11.1999 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Mioveni

Proiect hotarare nr. 134 - prin care se ia act de recepţia la terminarea lucrărilor pentru obiectivului de investiţii ,,Modernizare Aleea Mihail Sorbul, cartier Colibaşi, oraş Mioveni, judeţul Argeş

Proiect hotarare nr. 135 - prin care se ia act de recepţia la terminarea lucrărilor pentru obiectivului de investiţii ,,Extindere reţea canalizare menajeră strada Egalităţii, oraş Mioveni, judeţul Argeş"

Proiect hotarare nr. 136 - prin care se ia act de recepţia la terminarea lucrărilor pentru obiectivului de investiţii ,,Parcare stadion strada Piscul Ilinii, oraş Mioveni"

Proiect hotarare nr. 137 - prin care se ia act de recepţia la terminarea lucrărilor pentru obiectivului de investiţii ,,Extindere canalizare menajeră şi alimentare cu apă strada Părăşti, oraş Mioveni, judeţul Argeş"

Proiect hotarare nr. 139 - privind aprobarea cofinantarii investitiei - extindere conducta de distributie gaze naturale pe Aleea Mihail Sorbul din satul Colibasi, orasul Mioveni, judetul Arges

Proiect hotarare nr. 140 - prin care se ia act de protocolul de parteneriat incheiat intre Universitatea Politehnica Bucuresti si UAT orasul Mioveni

Proiect hotarare nr. 141 - cu privire la alegerea ca presedinte de sedinta a domnului BARANGĂ Ion incepand cu luna decembrie 2017, pe o perioada de 2 luni consecutiv (Decembrie 2017 - Ianuarie 2018)

Proiect hotarare nr. 142 - cu privire la aprobarea grafinului de executie a serviciilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie, tratament combatere capuse in orasul Mioveni pentru anul 2018

Proiect hotarare nr. 143 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Mioveni pe anul 2017

Proiect hotarare nr. 144 - pentru modificarea si inlocuirea anexei la HCL nr. 87/2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Mioveni si a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al orasului Mioveni, in cadrul Familiei ocupationale "Administratie"

Proiect hotarare nr. 145 - privind aprobarea contului de executie al orasulu Mioveni pe trimestrul III al anului 2017

Proiect hotarare nr. 146 - privind scrisoarea de asteptari prin care se stabilesc performantele asteptate de la organele de administrare si conducere ale SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL, profilul si matricea Consiliului de administratie al SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL

Proiect hotarare nr. 147 - cu privire la aprobarea deplasarii in Beijing - Republica Populara Chineza a unei delegatii compusa din primarul orasului Mioveni, trei reprezentanti ai Consiliului Local Mioveni si un reprezentant din cadrul aparatului de specialitate

Proiect hotarare nr. 148 - privind aprobarea investitiei - extindere conducta de distributie retea de gaze naturale pe strada Dinicu Golescu din satul Colibasi, oras Mioveni, judetul Arges

Proiect hotarare nr. 149 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Orasului Mioveni pe anul 2017

Proiect hotarare nr. 150 - privind scoaterea la licitatie publica pentru inchiriere, a unui teren apartinand domeniului public al orasului Mioveni, in vederea amenajarii unui spatiu de depozitare a ambalajelor

Proiect hotarare nr. 151 - cu privire la acordarea distinctiei "Diploma de aur" familiilor care aniverseaza 50 de ani de casatorie neintrerupta in anul 2017 si care au incheiat casatoria la oficiul Starii Civile din orasul Mioveni

Proiect hotarare nr. 152 - referitor la modificarea art. II, lit. A si art. III, lit. B si lit. C din HCL nr. 104/31.08.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

Proiect hotarare nr. 153 - privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Orasenesc "Sf. Spiridon" Mioveni

Proiect hotarare nr. 154 - privind aprobarea sustinerii financiare a Clubului Sportiv Dacia Mioveni 2012 in anul 2017

Proiect hotarare nr. 155 - privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a contribuţiei cofinanţării obiectivului de investiţii: „ Extindere reţea electrică joasă tensiune pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici din oraşul Mioveni, sat Racoviţa, strada Argeşelului, jud.Argeş"

Proiect hotarare nr. 156 - cu privire la aprobarea "Planului de actiuni si lucrari de interes local privind repartizarea orelor de munca beneficiarilor venitului minim garantat pe anul 2018"

Proiect hotarare nr. 157 - privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din raza teritoriala a orasului Mioveni, pentru anul scolar 2018 -2019

Proiect hotarare nr. 158 - privind aprobarea unor modificari ale statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 159 - privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Local Mioveni nr. 23 din 24.03.2014 - Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 160 - privind aprobarea modificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Mioveni pentru anul 2017

Proiect hotarare nr. 161 - prin care se ia act de receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Amenajare platforma cimitir str. Egalitatii, oras Mioveni, judetul Arges

Proiect hotarare nr. 162 - privind aprobarea studiului de oportunitate in vederea concesionarii suprafetei de 244,8 mp din imobilul PT4 situat pe strada Petre Zugravu din orasul Mioveni, pentru amenajarea unui laborator de patiserie si cofetarie

Proiect hotarare nr. 163 - privind achizitionarea unor servicii juridice de consultanta. de asistenta si reprezentare juridica pentru apararea intereselor Unitatii Administrativ Teritoriale a orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 164 - privind aprobarea cofinantarii investiei - extindere conducta de distributie gaze naturale pe strada Nicolae Racoviceanu, orasul Mioveni, judetul Arges

Proiect hotarare nr. 165 - privind aprobarea sustinerii financiare a Clubului Sportiv Mioveni in anul 2017

Proiect hotarare nr. 166 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Mioveni pentru anul 2017

Proiect hotarare nr. 167 - privind aprobarea modelelor cadru ale Acordului colectiv si Contractului colectiv de munca pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Unitatii Administrativ Teritoriale a Orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 168 - privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Mioveni si serviciilor si institutiilor publice subordonate autoritatilor administratiei publice locale pentru anul 2018

Proiect hotarare nr. 170 - privind aprobarea listei cu solicitantii indreptatiti sa primeasca o locuinta sociala

Proiect hotarare nr. 172 - privind acceptarea ca donatie imobilelor reprezentand terenurile mentionate in Hotararea AGAE nr. 14/14.12.2017 a SC Servicii Edilitare pentru Comunitate MIoveni SRL

Proiect hotarare nr. 173 - privind acceptarea ca donatie imobilelor reprezentand terenurile mentionate in Hotararea AGAE nr. 13/14.12.2017 a SC Servicii Edilitare pentru Comunitate MIoveni SRL

Proiect hotarare nr. 174 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Mioveni pentru anul 2017

Proiect hotarare nr. 175 - cu privire la alegerea ca presedinte de sedinta a domnului CIAUȘU ION incepand cu luna februarie 2018, pe o perioada de 2 luni consecutiv (Februarie 2018 - Martie 2018)

Proiect hotarare nr. 176 - cu privire la "Aprobarea planului de actiune pentru gestionarea cainilor fara stapan in orasul Mioveni pentru anul 2018"

Proiect hotarare nr. 177 - privind aprobarea "Calendarului activitatilor culturale pentru anul 2018"

Proiect hotarare nr. 179 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Mioveni si a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al orasului Mioveni, in cadrul Familiei ocupationale "Administratie", incepand cu data de 01.01.2018

Proiect hotarare nr. 184 - referitor la aprobarea "Planului de actiune privind serviciile sociale la nivelul orasului Mioveni, judetul Arges, pentru anul 2018"

Proiect hotarare nr. 185 - privind transmiterea in folosinta gratuita, prin contract de comodat, catre S.C. Distributie Energie Oltenia S.A a capacitatilor energetice de distributie a energiei electrice aferente lucrarii "Extindere retea electrica pentru alimentare cu energie electrica a consumatorilor casnici de pe strada General Lacatusu (Soarelui)", orasul Mioveni, judetul Arges, realizata prin cofinantare cu S.C. Distributie Energie Oltenia S.A