camere Ziarul de Mioveni Protectia datelor

Campanie de dezinsecţie, dezinfecție și deratizare la Mioveni

106509898 949816718765576 5948860041251845589 oPrimăria Mioveni vă informează că, în perioada 06 – 13 iulie 2020, SC CORAL IMPEX SRL va efectua servicii de dezinsecţie, dezinfecție și deratizare în următoarele locații: pe domeniul public, platforme pentru colectarea deșeurilor, scări de bloc (subsol și casa scării), gospodării individuale, instituții de învățământ și clădiri ale instituțiilor publice.
Substanțele utilizate sunt:

  • Deratizare – Colbrom Pastă
  • Dezinsecție spații exterioare - Cymina Plus
  • Dezinsecție spații interioare – Exit 100 SC
  • Combatere căpușe – Deltatim Plus
  • Dezinfecție – Huwa-San TR-50

Produsele folosite sunt avizate de Comisia Națională a Produselor Biocide, se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide şi fac parte din grupele Xn (gr. III), respectiv Xi (gr. IV) de toxicitate.
Vă rugăm să supravegheaţi cu atenţie copiii şi animalele de companie pentru a nu intra în raza de acţiune a aparatelor, deoarece contactul repetat şi prelungit al substanţelor cu pielea şi ochii poate cauza iritaţii.
Facem apel către asociaţiile de locatari/proprietari să permită accesul agenților DDD în subsolul blocurilor în zilele de 06, 07, 08 iulie 2020, așa încât să se poată efectua serviciile de dezinsecție și deratizare.
De asemenea proprietarii de gospodării din Orașul Mioveni sunt rugați să permită accesul agenților DDD în perioada 08 – 10 iulie 2020, așa încât să se poată efectua serviciile de deratizare.
În cazul în care condiţiile meteorologice vor împiedica desfaşurarea acestor servicii, perioada de efectuare va fi comunicată ulterior.
Vă rugăm ca, în perioada menţionată, să luaţi toate măsurile care se impun în vederea protejării familiilor de albine, în caz contrar Primăria Orașului Mioveni și S.C. Coral Impex S.R.L. sunt absolvite de orice responsabilitate.
Serviciile menționate sunt realizate de firma CORAL IMPEX SRL, conform Contractului de achiziție publică de servicii nr. 12618/15.05.2020.
Serviciile se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului OMS 119/2014 și Ordinului ANRSC nr. 520 din 27.11.2018 după un program unic, pentru a atinge un nivel de eficiență maximă.
Măsuri de prim ajutor în caz de:

  • inhalare: se va duce pacientul la aer proaspăt.
  • contact cu pielea: se va spăla din abundență imediat și cu atenție cu apă și săpun.
  • contact cu ochii: se va spăla imediat cu apă cel puțin 15 minute.
  • Înghițire substanțe insecticide/dezinfectante: NU se provoacă voma, nu există antidot, este necesar un tratament simptomatic.
  • În caz de ingerare accidentală de produse raticide se va merge de urgență la Spitalul de Urgență Mioveni iar antidotul recomandat de producator este vitamina K,

În toate situațiile se va consulta medicul.

Componenta Consiliului Local

baciu ion marius  Baciu Marius Ion Funcție Membru al Comisiei de învăţământ, cultură, sănătate, culte, minorităţi, drepturile omului şi probleme sociale   psd
Telefon 0753XXXXXX  
Email Email  

baranga ion  Barangă Ion Funcție Secretar al Comisiei pentru administraţia publică locală, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, asociaţii de proprietari, relaţii cu cetăţenii   psd
Telefon 0753XXXXXX  
Email Email  

bucur claudia maria  Bucur Claudia Maria Funcție Membru al Comisiei de învăţământ, cultură, sănătate, culte, minorităţi, drepturile omului şi probleme sociale   psd
Telefon 0753XXXXXX  
Email Email  

ceausu ion  Ciaușu Ion Funcție Membru al Comisiei pentru dezvoltare, investiţii, buget, finanţe, juridic, accesare fonduri   psd
Telefon 0753XXXXXX  
Email Email  

coman georgica  Coman Georgică Funcție Membru al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, servicii către populaţie, aprovizionare, comerţ, iniţiativă particulară, privatizare, agricultură   psd
Telefon 0753XXXXXX  
Email Email  

corcodel ionut  Corcodel Ionuț Funcție Membru al Comisiei pentru administraţia publică locală, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, asociaţii de proprietari, relaţii cu cetăţenii   psd
Telefon 0753XXXXXX  
Email Email  

costache aurel  Costache Aurel Funcție Viceprimar, Președinte al Comisiei pentru dezvoltare, investiţii, buget, finanţe, juridic, accesare fonduri   psd
Telefon 0753XXXXXX  
Email Email  

culcus argentina elena  Culcuș Argentina Elena Funcție Secretar al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, servicii către populaţie, aprovizionare, comerţ, iniţiativă particulară, privatizare, agricultură   pam
Telefon 0753XXXXXX  
Email Email  

didita gheorghe  Didiță Gheorghe Funcție Președinte al Comisiei pentru administraţia publică locală, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, asociaţii de proprietari, relaţii cu cetăţenii   psd
Telefon 0753XXXXXX  
Email Email  

filfanescu sorin ion  Fîlfănescu Sorin Ion Funcție Membru al Comisiei pentru administraţia publică locală, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, asociaţii de proprietari, relaţii cu cetăţenii   pnl
Telefon 0753XXXXXX  
Email Email  

livezeanu petre  Livezeanu Petre Funcție Secretar al Comisiei de învăţământ, cultură, sănătate, culte, minorităţi, drepturile omului şi probleme sociale   psd
Telefon 0753XXXXXX  
Email Email  

mandu ion  Mandu Ion Funcție Secretarul Comisiei pentru dezvoltare, investiţii, buget, finanţe, juridic, accesare fonduri   psd
Telefon 0753XXXXXX  
Email Email  

Nastase George Marius  Nastase George Marius Funcție Membru al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, servicii către populaţie, aprovizionare, comerţ, iniţiativă particulară, privatizare, agricultură   psd
Telefon 0753XXXXXX  
Email Email  

nila george constantin  Nilă George Constantin Funcție Membru al Comisiei de învăţământ, cultură, sănătate, culte, minorităţi, drepturile omului şi probleme sociale   psd
Telefon 0753XXXXXX  
Email Email  

nitoiu ramona corina  Nițoiu Ramona Corina Funcție Membru al Comisiei pentru dezvoltare, investiţii, buget, finanţe, juridic, accesare fonduri   psd
Telefon 0753XXXXXX  
Email Email  

popescu cornel  Popescu Cornel Funcție Președinte al Comisiei de învăţământ, cultură, sănătate, culte, minorităţi, drepturile omului şi probleme sociale   psd
Telefon 0753XXXXXX  
Email Email  

turlea ciprian mihail  Țurlea Ciprian Mihail Funcție Membru al Comisiei pentru dezvoltare, investiţii, buget, finanţe, juridic, accesare fonduri   psd
Telefon 0753XXXXXX  
Email Email  

stoica cornel  Stoica Cornel Funcție Membru al Comisiei pentru administraţia publică locală, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, asociaţii de proprietari, relaţii cu cetăţenii   psd
Telefon 0753XXXXXX  
Email Email  

ungureanu constantin aurel  Ungureanu Constantin Aurel Funcție Președinte al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, servicii către populaţie, aprovizionare, comerţ, iniţiativă particulară, privatizare, agricultură   psd
Telefon 0753XXXXXX  
Email Email  

banu marian  Banu Marian Funcție Delegat sătesc - Clucereasa   psd
Telefon 0753XXXXXX  
Email Email  

olteanu dumitru  Olteanu Dumitru Funcție  Delegat sătesc - Făget   psd
Telefon 0753XXXXXX  
Email Email  

Comisia pentru dezvoltare, investiţii, buget, finanţe, juridic, accesare fonduri

Nume și prenume Funcție Aparteneță politică
Costache Aurel  Președinte Partidul Social Democrat
Mandu Ion Secretar  Partidul Social Democrat
Nițoiu Ramona Corina Membru Partidul Social Democrat
Ciaușu Ion  Membru Partidul Social Democrat

Comisia pentru administraţia publică locală, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, asociaţii de proprietari, relaţii cu cetăţenii

Nume și prenume Funcție Aparteneță politică
Didiţă Gheorghe  Președinte Partidul Social Democrat
Barangă Ion Secretar  Partidul Social Democrat
Corcodel Ionuț Membru Partidul Social Democrat
Fîlfănescu Sorin Ion  Membru Partidul National Liberal
Stoica Cornel  Membru Partidul Social Democrat

Comisia de învăţământ, cultură, sănătate, culte, minorităţi, drepturile omului şi probleme sociale

Nume și prenume Funcție Aparteneță politică
Popescu Cornel  Președinte Partidul Social Democrat
Livezeanu Petre Secretar  Partidul Social Democrat
Baciu Ion Marius Membru Partidul Social Democrat
Bucur Claudia Maria  Membru Partidul Social Democrat
Nilă George Constantin  Membru Partidul Social Democrat

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, servicii către populaţie, aprovizionare, comerţ, iniţiativă particulară, privatizare, agricultură

Nume și prenume Funcție Aparteneță politică
Ungureanu Constantin Aurel  Președinte Partidul Social Democrat
Culcuș Argentina Elena Secretar  Partidul pentru Arges si Muscel
Coman Georgică Membru Partidul Social Democrat
Nastase George Marius  Membru Partidul National Liberal
Țurlea Ciprian Mihail Membru