camerelogo ziar mic Infrastructura Alfred prog bebelusul Harta interactiva

 • slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide4.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg
 • slide7.jpg
 • slide8.jpg
 • slide9.jpg

Convocare Consiliul Local Mioveni

În conformitate cu dispoziţiile art. 133, alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Mioveni, în şedinţă publică ordinară, 23.05.2024, ora 1700.

Ședința publică ordinară se va desfășura în Sala de ședințe a Consiliului Local Mioveni.

Detalii

Proiectul ordinii de zi

Campanie de dezinsecţie, dezinfecție și deratizare la Mioveni!

dezinsectia 2024Începând cu data de 7 mai 2024, administrația locală, prin intermediul unei societăți de profil, specializată în activități de dezinsecție, dezinfecție și deratizare va demara o amplă campanie împotriva țânțarilor și altor insecte dăunătoare mediului, în următoarele locații: pe domeniul public, platforme pentru colectarea deșeurilor, scări de bloc (subsol și casa scării), gospodării individuale, clădiri ale instituțiilor publice etc.

Serviciile menționate sunt realizate de firma CORAL IMPEX SRL, conform Contractului de achiziție publică de servicii nr. 12618/15.05.2020.

Serviciile se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului OMS 562/2023 și Ordinului ANRSC nr. 520 din 27.11.2018 după un program unic, pentru a atinge un nivel de eficiență maximă.

Detalii

Substanțele utilizate sunt:

 • Deratizare – Colbrom Pastă;
 • Dezinsecție spații exterioare - Cymina Plus;
 • Dezinsecție spații interioare, scări de bloc – K-Othrine WG 250;
 • Dezinsecție spatii interioare, instituții publice – Super Killer 25T EC;
 • Combatere căpușe – Deltatim Plus;
 • Dezinfecție – Dezicon.

Măsuri de prim ajutor specifice raticidului Colbrom Pastă:

Inhalare: Se scoate subiectul la aer liber. Daca subiectul încetează să respire, administrați respirație artificială. Solicitați imediat sfat/atenție medicală.

Contactul cu pielea: Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. Se va face imediat duș. Solicitați imediat sfat/atenție medicală. Spălați hainele contaminate înainte de a le utiliza.

Contactul cu ochii: Scoateţi lentilele de contact, dacă există. Spălați imediat cu multă apă timp de cel puţin 15 minute, deschizând complet pleoapele. Dacă problema persistă, solicitați sfatul medicului.

Ingerare: Sunați imediat un medic. NU se va induce stare de vomă. Nu administrați nimic care nu este autorizat în mod expres de medic.

Măsuri de prim ajutor specifice insecticidului Cymina Plus:

Contactul cu pielea: Spălați imediat cu apă din abundență. Scoateți hainele contaminate. Dacă iritația persistă, adresați-vă medicului.

Contactul cu ochii: Spălați imediat cu apă curentă din abundență timp de cel puțin 15 min. adresați-vă medicului.

Ingerare: Apelați imediat la medic. Induceți vărsături numai la indicația medicului. Nu administrați niciodată nimic pe cale orală dacă persoana este inconștientă.

Inhalare: Scoateți pacientul în aer liber. Dacă respiră neregulat, adresați-vă medicului.

Măsuri de prim ajutor specifice insecticidului K-OTHRINE WG 250:

Inhalare: Se va ieşi la aer curat. Se va culca persoana respectivă şi se va ţine la căldură.

Se va anunţa imediat un medic sau spitalul de urgenţă. Contactul cu pielea: Spălaţi imediat cu multă apă si săpun, timp de cel puţin 15 minute.

Apa caldă poate creşte în mod subiectiv senzaţia de iritare/parestezia. Acesta nu este un semn de intoxicaţie sistemică. În cazul pielii iritate, aplicaţi uleiuri sau loţiuni cu vitamina E. Dacă simptomele persistă se va chema un medic.

Contactul cu ochii: Se va clăti imediat şi din abundenţă cu apă, inclusiv sub pleoape, timp de cel puţin 15 minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă există, după primele 5 minute şi continuaţi sa clătiţi cu apă. Apa caldă poate creşte în mod subiectiv senzaţia de iritare/parestezia. Acesta nu este un semn de intoxicaţie sistemică. Aplicaţi picături pentru calmare, dacă este necesar aplicaţi picături anestezice pentru ochi. Se va acorda asistenţă medicală dacă iritaţia creşte şi persistă.

Ingerare: Clătiţi gura şi daţi apă de băut în înghiţituri mici. NU se va induce stare de vomă. În caz de ingerare se va consulta de urgenţă un medic căruia Iise va arăta ambalajul sau eticheta.

Măsuri de prim ajutor specifice insecticidului Super Killer 25T EC:

Inhalare: Se va transporta persoana expusa la aer curat. Daca apar efecte secundare solicitati imediat sfatul medicului.

Contactul cu pielea: Scoateti hainele si incaltamintea contaminate; este necesara spalarea pielii contaminate cu apa si sapun (apa la temperatura de 20-30 grade). Daca este necesar se acorda asistenta medicala. Curatati imbracamintea si incaltamintea inainte de reutilizare.

Contactul cu ochii: Este necesara spalarea cu apa timp de aproximativ 10-15 min (apa la temperatura de 20-30 grade), tinand pleoapele complet deschise; daca purtati lentile de contact, indepartati-le imediat. Daca exista orice semn de lezare a tesutului sau iritatie persistenta obtineti sfatul medicului imediat.

Ingerare: Solicitaţi imediat asistenţă medicală. Se clăteşte gura cu apă (apă la temperatura de 20–30ºC). În cazul înghiţirii accidentale, şi dacă este conştientă, persoana expusă trebuie sa bea mici cantităţi de apă.Opriţi administrarea apei dacă persoana are greaţă deoarece exista risc de aspiraţie a vomei. Nu induceţi voma decât la indicaţia personalului medical. Nu administraţi niciodată nimic pe cale orala unei persoane aflate in stare de inconştientă. Dacă persoana expusă este în stare de inconştienţă, se aşează în poziţie de repaus şi se acordă imediat asistenţă. Menţineţi libere căile respiratorii. Deschideţi sau desfaceţi obiectele de îmbrăcăminte ca: gulerul, cravata, bretelele sau cureaua.

Măsuri de prim ajutor specifice insecticidului Deltatim Plus:

Contactul cu pielea: Îndepărtați imediat îmbrăcămintea contaminată, saturată. Spălați imediat cu multa apă și săpun. În cazul iritării pielii, consultați un medic. Dacă iritația persistă, aplicați o loțiune antihistaminică sau vitamina E.

Contactul cu ochii: Spălați imediat cu multă apă, inclusiv pleoapele. Înlăturați lentilele de contact, dacă există, și clătiți ochii cu apă timp de cel puțin 15 min. Dacă iritația persistă, consultați un medic.

Ingerare: Clătiți gura cu apă, fără să înghițiți. Consultați un medic sau apelați la un Centru de informare toxicologică imediat. Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente sau unei persoane care are crampe, decât cu permisiunea unui medic. Nu induceți vomă.

Inhalare: Scoateți victima în afara zonei de pericol, la aer curat. În cazul în care aveți unele îndoieli sau dacă sunt observate unele simptome, consultați medic.

Măsuri de prim ajutor specifice dezinfectantului Dezicon:

Inhalare: Acest produs nu conține substanțe clasificate ca periculoase la inhalare, dar totuși, în caz de simptome de intoxicare, scoateți persoana afectată în afara zonei de expunere, la aer curat. Solicitați atenție medicala dacă simptomele se agravează sau persistă.

Contactul cu pielea: Acest produs nu este clasificat ca periculos în contactul cu pielea.Însă, se recomandă, în caz de contact cu pielea, îndepărtarea îmbrăcămintei și încălțămintei contaminate, clătirea pielii sau dușarea persoanei afectate cu apă în abuntență și săpun neutru. În caz de afecțiuni grave, consultați imediat medicul.

Contactul cu ochii: Clătiți ochii cu apă în abundență timp de cel puțin 15 min. În cazul în care accidentatul folosește lentile de contact, acestea trebuie indepărtate dacă nu s-au lipit de ochi deoarece se pot produce leziuni adiționale. În toate cazurile menționate, după spălare, victima trebuie transportată urgent la medic însoțită de FDS a produsului.

Produsele folosite sunt avizate de Comisia Națională a Produselor Biocide, se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide şi fac parte din grupele Xn (gr. III), respectiv Xi (gr. IV) de toxicitate.

Colectarea deșeurilor rezultate în urma prestării serviciilor, conform prezentului proces verbal, se realizează de către prestator, iar neutralizarea acestora se face în baza contractelor încheiate de prestator cu operatori autorizați, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Vă rugăm să supravegheaţi cu atenţie copiii şi animalele de companie pentru a nu intra în raza de acţiune a aparatelor, deoarece contactul repetat şi prelungit al substanţelor cu pielea şi ochii poate cauza iritaţii.

În cazul în care condiţiile meteorologice vor împiedica desfăşurarea acestor servicii, perioada de efectuare va fi comunicată ulterior.

Cu o zi înainte de executarea serviciilor de dezinsecție și deratizare în scările de bloc, se vor pune afișe pe fiecare scară.

Crescătorii de albine aflați în evidențele primăriei, vor fi anunțați telefonic/email privitor la data și ora desfășurării acțiunilor de dezinsecție.

Vă rugăm ca, în perioada menţionată, să luaţi toate măsurile care se impun în vederea protejării familiilor de albine, în caz contrar UAT - Orașul Mioveni și S.C. Coral Impex S.R.L. sunt absolvite de orice responsabilitate.

Stiri si noutati

Programul de colectare a deșeurilor reciclabile

Pentru luna APRILIE, operatorul zonal va colecta deșeurile reciclabile, biodegradabile și reziduale de la populație, în următoarele zile, după cum urmează:: (Apasa poza pentru marire)

grafic colectare apr

Angajari & Concursuri

DESCOPERĂ NOUA APLICAȚIE MIOVENI CITY APP!

mioveni cityAplicația Mioveni City App este o platformă digitală interactivă în care pot fi găsite toate informațiile utile, agenda evenimentelor, ghid turistic, locații pentru petrecerea timpului liber și chiar social media sau news, însă există și un domeniu unde pot fi sesizate și raportate instant diverse incidente.
Principalele două componente ale aplicației sunt Ghidul Turistic Digital și Modulul de Raportări Incidente.

Ghidul Turistic Digital conține informații legate de obiective de interes turistic, trasee și rute turistice, agenda de evenimente culturale sau spectacole ale orașului, unitățile de cazare din oraș, restaurante, pub-uri, cafenele etc. Acest modul al Aplicației Mioveni City App se adresează, în mod direct, turiștilor români și străini, dar și comunității locale, agenții economici având la dispoziție un nou mijloc de promovare, centralizat, modern și rapid, unde își pot prezenta oferta de servicii pe care o pot actualiza în timp real.

De asemenea, prin modulul de Raportări Incidente, aplicația vine în ajutorul autorităților locale, care pot afla de diferite probleme, avarii, accidente într-un timp mult mai scurt, iar prin intermediul aplicației pot comunica măsurile concrete luate în rezolvarea acestora.
Un plus al Aplicatiei Mioveni City App constă în sistemul de notificări.
Astfel, cetățenii pot opta pentru a primi notificări pe telefonul mobil în legătură cu șantiere și lucrări publice, străzi închise, întreruperi ale alimentării cu apă și energie electrică, comunicate din partea administrației locale și altele.
Aplicaţia este un bun instrument de planificare a calendarului cultural, al evenimentelor sportive sau de orice alt tip, organizate în oraș. Pot fi aflate informaţii precise despre locul de desfăşurare, a modului de acces la eveniment şi, cel mai important, aplicaţia asigură asistenţă în orientare pe baza hărţilor Google.
Aplicația se poate descărca de pe Google Play pentru telefoanele cu sistem Andorid, sau de pe iOS App Store pentru iPhone.

google play 1 apple store 1