camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

ÎN ATENŢIA CETĂȚENILOR ORAŞULUI MIOVENI

atentieToți cetățenii din Mioveni, indiferent că sunt persoane fizice sau juridice, care dețin „un sistem individual adecvat de epurare” (o fosă septică) au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate.

Legea, intrată în vigoare în luna mai, obligă pe orice proprietar de fosă septică să se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate. Termenul limită este 30 octombrie 2022.

Cererile de înscriere în Registru se pot găsi la sediul primăriei orașului Mioveni, sau de A I C I.

Proprietarii care dețineau o fosă septică sau o stație proprie de epurare la data aprobării hotărârii au obligaţia de a se înscrie în Registru în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022, proprietarii de fose septice au obligația de înscriere în Registru în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

În conformitate cu respectiva hotărâre, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Ajutoare pentru încălzirea populației. Acte și condiții necesare

atentiePrimăria orașului Mioveni, prin Direcția de Asistență Socială, informează că, începând de marți, 1 noiembrie 2022, cetățenii cu venituri mici, vor putea depune dosarele pentru ajutoarele de încălzire.

Potrivit Legii nr.226 /2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie și a Normelor Metodologice de Aplicare aprobate prin HGR nr. 1073 /2021, beneficiază de ajutoare de încălzire a locuinței pe perioada sezonului rece pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu încălzirea locuinței, precum și de supliment pentru energie pe tot parcursul anului consumatorii vulnerabili care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

Acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei este condiționată atât de nivelul veniturilor din luna anterioară depunerii cererii, cât şi de deţinerea în proprietate a unor bunuri mobile sau imobile, prevăzute în Anexa nr.4 (Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare). Astfel, dacă un membru al familiei sau persoana singură are în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în anexă, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei toată familia.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective, începând cu luna următoare pentru cei ce au depus documentele după data de 20 a lunii, începând cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data depunerii cererii.

Depunerea dosarelor se face la sediul Primăriei Mioveni, după următorul program:

  • Luni: 12.00-16.00;
  • Marți: 12.00-17.00;
  • Miercuri: 12.00-16.00;
  • Joi: 12.00-17.00;
  • Vineri: 10.00-14.00.

cuantum ajutor 2022

Pliant Ministerul Muncii si Protectiei Sociale

Lista bunuri ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Model cerere subventie
     
Descarca (vezi) Descarca (vezi) Descarca (vezi)

 

 

Mai multe detalii găsiți in Ziarul de Mioveni (paginile 4-5)

În atenția tuturor proprietarilor de apartamente din Mioveni!

mioveni asociatiiConstituirea Asociațiilor de Proprietari este obligatorie și absolut necesară în vederea continuării furnizării unor servicii de utilitate publică!

Pentru a intra în legalitate și pentru a respecta prevederile legii 196/2018, în scopul exercitării drepturilor și obligațiilor ce le revin asupra proprietății comune, în cazul blocurilor (condominiilor), se impune necesitatea constituirii Asociațiilor de Proprietari! Acestea au ca scop administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea, reabilitarea și modernizarea proprietății comune, menținerea în stare bună a imobilului, respectarea drepturilor și asumarea obligațiilor de către toți proprietarii.

Cu toate că, vechile asociații de locatari, înființate din anul 1977, sunt în afara legii începând cu anul 1996, la nivelul orașului Mioveni încă mai există acesta asociații, însă, mai îngrijorător este faptul că, multe blocuri nu au nicio formă de reprezentare juridică, nici chiar administrator!

În scopul aparării drepturilor și asumării obligatiilor de catre toți proprietarii din cadrul unui bloc/imobil, este impetuos necesar să se înfiinteze asociații de proprietari acolo unde nu există sau să se reorganizeze asociațiile existente conform prevederilor legale.

Consecinţele neluării măsurilor de organizare şi funcţionare cu privire la administrarea şi gestiunea proprietăţii comune sunt în răspunderea juridică a tuturor proprietarilor sau a reprezentanţilor acestora (președinte/administrator), după caz.

Hotărârea pentru înființarea unei Asociații de Proprietari se realizează prin proces-verbal, semnat de către toți proprietarii care și-au dat consimțământul în acest scop, cu o majoritate de minim 50+1. Se pot constitui Asociații de Proprietari pe o singură scară de bloc, sau pe întreg blocul. Comitetul executiv al asociației este format din președintele de bloc și un număr par de membri, maximum patru. Atât locatarii care fac parte din asociație, cât și comitetul executiv au obligația de a respecta prevederile din statutul asociației și trebuie să mențină proprietatea comună în cele mai bune condiții.

Pentru consultări și prezentarea detaliată a consecințelor privind neînființarea acestor forme juridice de reprezentare a proprietarilor de apartamente, în special în relația cu furnizorii de utilități și servicii publice, administrația locală va organiza o întâlnire publică, la o data care va fi anunțată în perioada următoare.

Stiri si noutati

Colectare deșeuri reciclabile

Primăria orașului Mioveni prezintă locuitorilor graficul de colectare a deșeurilor reciclabile pentru anul 2022, pentru abonații casnici.

Important: Deșeurile de hârtie – carton, plastic și sticlă nu trebuie să fie amestecate.

Sacul cu deșeurile reciclabile va fi scos la poartă, de unde va fi ridicat de către angajații operatorul de salubritate zonal.

Persoanele interesate pot obţine relaţii de la Biroul Protecţia Mediului din Primăria Mioveni, sau la numărul de telefon 0348/455 444 (interior 111).

Angajari & Concursuri

DESCOPERĂ NOUA APLICAȚIE MIOVENI CITY APP!

mioveni cityAplicația Mioveni City App este o platformă digitală interactivă în care pot fi găsite toate informațiile utile, agenda evenimentelor, ghid turistic, locații pentru petrecerea timpului liber și chiar social media sau news, însă există și un domeniu unde pot fi sesizate și raportate instant diverse incidente.
Principalele două componente ale aplicației sunt Ghidul Turistic Digital și Modulul de Raportări Incidente.

Ghidul Turistic Digital conține informații legate de obiective de interes turistic, trasee și rute turistice, agenda de evenimente culturale sau spectacole ale orașului, unitățile de cazare din oraș, restaurante, pub-uri, cafenele etc. Acest modul al Aplicației Mioveni City App se adresează, în mod direct, turiștilor români și străini, dar și comunității locale, agenții economici având la dispoziție un nou mijloc de promovare, centralizat, modern și rapid, unde își pot prezenta oferta de servicii pe care o pot actualiza în timp real.

De asemenea, prin modulul de Raportări Incidente, aplicația vine în ajutorul autorităților locale, care pot afla de diferite probleme, avarii, accidente într-un timp mult mai scurt, iar prin intermediul aplicației pot comunica măsurile concrete luate în rezolvarea acestora.
Un plus al Aplicatiei Mioveni City App constă în sistemul de notificări.
Astfel, cetățenii pot opta pentru a primi notificări pe telefonul mobil în legătură cu șantiere și lucrări publice, străzi închise, întreruperi ale alimentării cu apă și energie electrică, comunicate din partea administrației locale și altele.
Aplicaţia este un bun instrument de planificare a calendarului cultural, al evenimentelor sportive sau de orice alt tip, organizate în oraș. Pot fi aflate informaţii precise despre locul de desfăşurare, a modului de acces la eveniment şi, cel mai important, aplicaţia asigură asistenţă în orientare pe baza hărţilor Google.
Aplicația se poate descărca de pe Google Play pentru telefoanele cu sistem Andorid, sau de pe iOS App Store pentru iPhone.

google play 1 apple store 1