camere Ziarul de Mioveni Protectia datelor

 • slide3.jpg
 • slide2.jpg
 • slide5.jpg
 • slide4.jpg
 • slide1.jpg

Anunț important de la Primăria orașului Mioveni! Sunt vizate persoanele în vârstă!

Stati acasaCa măsură de prevenire a răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus, Primăria Mioveni, prin Direcția de Asistență Socială, în baza Articolului 8, din Ordonanța Militară nr.2/2020, vine în sprijinul persoanelor în vârstă de peste 65 de ani din comunitatea noastră, care nu au susținători legali sau vreo altă formă de ajutor, prin asigurarea sprijinului acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor.

Bătrânii, care locuiesc singuri și nu au nicio rudă în apropiere care să le asigure aprovizionarea cu medicamente și alimente, sunt rugați să sune la Primăria Mioveni pentru a furniza detalii cu privire la situație, adresă, alte elemente sociale.

Pe această cale, adresăm rugămintea tuturor cetățenilor orașului de a ne sprijini în identificarea persoanelor vârstnice din comunitatea noastră care nu au aparținători legali, prin anunțarea la numărul de telefon 0248/260.500 astfel:

 • de luni până joi, între orele 08.00-18.00;
 • vineri între orele 08.00-14.00.

ATENȚIE !!!

atentieGrupul de Comunicare Strategică (GCS) al Guvernului a publicat modelul declarației pe propria răspundere, document cu care persoanele pot circula în conformitate cu noile decizii adoptate prin Ordonanța Militară anunțată sâmbătă de Ministrul de Interne. Declarația este necesară începând de luni, 23 martie, ora 22.

În cazul celor care merg la serviciu, este necesară o adeverinţă permanentă din partea angajatorului care să ateste că prezenţa la locul de muncă este esenţială pentru activitatea organizaţiei şi nu poate fi organizată sub formă de telemuncă.

Model Adeverință angajator

Model Declarație pe proprie răspundere

Măsurile de prevenire și limitare a eventualelor îmbolnăviri cu noul coronavirus!

Apasati pe poza pentru marire

1 2 3 4

În atenția cetățenilor orașului Mioveni

84040032 846067615807154 394530559029673984 nVă aducem la cunoștință unele aspecte foarte importante privind realizarea reţelelor noi de alimentare cu energie electrică a consumatorilor casnici respectiv extinderile de reţele de alimentare cu energie electrică a consumatorilor casnici precum si a retelelelor de gaz natural pentru uzul casnic. Procedurile si actele necasare alimentariii consumatorilor casnici la ...

 

... rețeaua de energie electrică

Conform prevederilor Ordinului ANRE privind metodologia pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, autorităţile administraţiei publice locale, doar în baza planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism aprobate, pot cofinanţa împreună cu operatorul de distribuţie concesionar respectiv S.C. Distribuţie Energie S.A., lucrări pentru dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie pentru electrificarea localităţilor sau pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice. În situația în care consumatorul se află într-o zonă care nu este cuprinsă în planul urbanistic zonal, atunci aceste costuri vor fi suportate de către solicitant.

Extinderile de reţele de distribuţie a energiei electrice se realizează în zonele în care distanţa de la reţeaua existentă până la limita de proprietate a solicitantului este mai mare de 100m.

Pentru a se stabili dacă este necesară extinderea reţelei electrice de distribuţie sau este suficient să se realizeze un branşament electric ( distanţa de la reţeaua existentă până la la limita de proprietate a solicitantului este mai mică de 100m) solicitantul se va adresa la S.C. Distribuţie EnergieOltenia S.A- centru zonal Piteşti, cu următoarele acte:

 • copie carte de identitate;
 • copie act de proprietate;
 • copie Certificat de Urbanism pentru construire locuinţă;
 • copie Autorizaţie de Construire a locuinţei;
 • copie Proces Verbal de încheiere a lucrărilor de construcţiei;
 • plan de situaţie scara 1:500 ( vizat spre neschimbare ) din DTAC pentru construire locuinţă;
 • plan de încadrare în zonă scara 1:5000(vizat spre neschimbare) DTAC pentru construire locuinţă;
 • dosar al instalaţiei electrice interioare executat de o firmă atestată ANRE (după caz).

În termen de 15 zile de la depunerea cererii de către solicitant, SC Distribuţie Energie S.A. va informa solicitantul dacă pentru alimentarea cu energie electrică a locuinţei se va realiza un branşament electric sau este necesară extinderea reţelei de distribuţie.

Dacă SC Distribuţie Energie S.A. va considera necesară extinderea reţelei de distribuţie , va informa în scris atât solicitantul cât şi Autoritatea Publică locală privind solicitarea primită, informare ce va avea ca scop întocmirea unei documentaţii justificative de către autoritatea publică locală respectiv Primăria Oraşului Mioveni şi depunerea acesteia la centrul zonal al SC Distribuţie Energie S.A. cel mai apropiat.

Documentaţia justificativă va cuprinde următoarele documente:

 • cererea proprietarilor imobilelor de pe strada pe care se doreşte extinderea reţelei electrice;
 • cererea va fi însoţită de următoarele documente:
 1. copie carte identitate;
 2. copie autorizaţie construire locuintă;
 3. copie act de proprietate;
 4. copie plan de situaţie şi încadrare în zonă din proiectul tehnic al locuinţei.

Pentru proprietarii care nu au construcţii ci doar terenuri libere, împrejmuiri sau branşamente de apă sau canalizare menajeră este suficient să depună cerere însoţită de copie de pe actul de proprietate.

După întocmirea documentaţiei justificative şi depunerea acesteia de către Primăria Oraşului Mioveni la S.C. Distribuţie Energie Oltenia S.A, vor fi demarate procedurile de proiectare şi ulterior de execuţie pentru lucrările de electrificare sau de extindere a reţelei electrice de distribuţie.

Totodată, facem următoarele precizări: conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 36/2019, art.4 alin.4 “Reţeaua electrică de distribuţie nu cuprinde instalaţiile de racordare individuale pentru fiecare locuinţă. După punerea în funcţiune a reţelei electrice de distribuţie, racordarea instalaţiilor utilizatorilor la respectiva reţea se face în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, pe cheltuiala fiecărui consumator în parte”.

Pentru mai multe informații accesați site-ul www.distributieoltenia.ro la secțiunea ”Informații utile- Racordarea noilor utilizatori la rețeaua electrică de distribuție”.

... rețeaua de gaze naturale

Procedura de realizare a rețelei de gaze naturale în comunitate prevede ca administrația locală să achite contravaloarea lucrărilor, acestea fiind executate de o firma în domeniu, avizată de compania de gaze ENGIE, firmă desenată în urma unei licitații.
Pentru racordarea locului de consum la sistemul de distribuție a gazelor naturale, este necesară parcurgerea de către solicitant a următoarelor etape:

1. Depunerea de către solicitant a unei cereri de racordare / acces gaz la SC Distrigaz Sud Reţele SRL - punct de lucru mun.Piteşti, strada Lânăriei nr.7-9, jud. Argeş;
Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

a) copia B.I. /C.I. proprietar;
b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului pentru locul de consum respectiv act de vânzare cumpărare/donație/certificat de moștenitor/etc. pentru imobilul/imobilele în care se vor amplasa aparatele consumatoare de combustibili gazoși;
c) autorizația de construire a imobilului (locuinţă) însoţită de piesele desenate (plan de încadrare în zonă şi plan de situaţie), vizate spre neschimbare, care au intrat în componenţa documentaţiei tehnice depuse la obţinerea acestuia;
d) extras de carte funciară.

Totodată solicitantul trebuie să prezinte informaţii referitoare la tipurile de aparate consumatoare de combustibili gazoşi din locuinţă respectiv tipul acestora (aragaz şi/sau centrală termică), numărul aparatelor care se vor monta şi eventual debitul nominal al acestora.

2. După depunerea documentelor susmenţionate S.C. Distrigaz Sud Reţele SRL va stabili soluția de acces/ avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a locului de consum / locuinţei ;
3. Prin soluţia de acces/avizul tehnic de racordare se poate impune fie racordarea la o conductă de distribuție existentă sau se va constata necesitatea extinderii conductei de gaze naturale în vederea alimentării locului de consum;
4. Dacă este necesară extinderea conductei de gaze naturale SC Distrigaz Sud Reţele SRL va emite refuz de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale pentru locul de consum respectiv şi solicitantul va trebui să participe împreună cu operatorul licenţiat, la finanţarea lucrărilor de extindere a reţelei de gaze.

Alături de refuzul de racordare solicitantul va primi şi o propunere comercială referitoare la suma care va fi suportată de către solicitant.
Dacă solicitantul nu poate susţine financiar parte de investiţie care ii revine se poate adresa Consiliului Local Mioveni şi in limita resurselor financiare acesta poate participa la cofinantarea lucrării de extindere de gaze.
Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați site-ul www.distrigazsud-retele.ro secțiunea ”Accesul la sistemul de distribuție”.

Stiri si noutati

Colectare deșeuri reciclabile

Primăria orașului Mioveni vă prezintă graficul de colectare a deșeurilor reciclabile pentru anul 2020, pentru abonații casnici.

Conform angajamentelor pe mediu, asumate de statul român prin autoritățile publice, pentru reducerea cantităților de deșeuri reciclabile care se pierd prin nevalorificare, cât și pentru atingerea obiectivului anual de reducere a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare, respectiv de 50%, cetățenii și agenții economici de pe raza orașului Mioveni au obligația de a asigura precolectarea separată, în recipiente distincte.

Important: Deșeurile de hârtie – carton, plastic și sticlă nu trebuie să fie amestecate. Sacul cu deșeurile reciclabile va fi scos la poartă, de unde este ridicat de către angajații societății SC Financiar Urban SA sau SC CXA ECO PLAST CLEAR SRL.

Descarca graficul

Angajari & Concursuri

Votați pentru proiectul ”Street Art Mioveni”!

Street ARTAșa cum v-am informat, Primăria orașului Mioveni a aplicat și a reușit să câștige proiectul ”Street Art” în cadrul programului ”Europa pentru Cetățeni”, componenta 2 ”Angajament Democratic și Participare Civică”, măsura ”Rețele de orașe”.

Proiectul a fost inițiat și se va implementa în cadrul unui parteneriat extins cu orașe și organizații din alte 12 țări europene: Italia, Franța, Bosnia și Herțegovina, Portugalia, Kosovo, Olanda, Slovenia, Serbia, Polonia, Spania, Albania și Letonia.

Lansarea proiectului ”Street Art” a avut loc în data de 12 decembrie printr-o ședință online cu toți partenerii proiectului pentru cunoașterea reciprocă, prezentarea activității și experienței fiecărui partener, pentru stabilirea datelor următoarelor activități.

Astfel, prima activitate locală constă în identificarea zonelor țintă, a obiectivelor al căror aspect va fi efectiv îmbunătățit prin aplicarea artei stradale.

Pentru aceasta tinerii din Mioveni sunt îndemnați să voteze una din cele cinci propuneri din lista de mai jos.

 1. Parcare Supraterană Piața “Dacia” din Mioveni
 2. Zidul de sprijin din spatele Sălii Sporturilor Mioveni
 3. Centrala Termică CT6A, Mioveni (Zona blocurilor H36-H38)
 4. Centrala termică CT4A, Mioveni(Zona blocului A11)
 5. Podeț Pleașa, cartier Colibași(str. Maior Gheorghe Filipescu, cartier Colibași).

Votul poate fi exprimat în perioada 3 martie - 1 mai 2020, online prin intermediul aplicației Mioveni City App, sau accesand LINK-UL, ori pe formularul care va fi pus la dispoziția cetățenilor la compartimentul Registratură de la parterul Primăriei Mioveni.

Va fi ales obiectivul cu cele mai multe voturi, iar imaginea ce va fi realizată va fi selectată printr-o competiție ce se va derula în perioada 10/6/2020 – 10/1/2021, urmând ca muralul să fie realizat efectiv în intervalul 01.03.2021 - 01.09.2021.

Scopul acestui program este de a încuraja participarea civică și democratică a cetățenilor, prin cunoașterea procesului de creare a politicilor Uniunii Europene, dar și prin promovarea oportunităților pentru voluntariat și implicarea socială / interculturală.

Street Art este o formă de exprimare artistică ce permite implicarea comunităților și regenerarea imaginii anumitor zone și poate dezvolta sentimentul de identitate, solidaritate și înțelegere reciprocă.

DESCOPERĂ NOUA APLICAȚIE MIOVENI CITY APP!

mioveni cityAplicația Mioveni City App este o platformă digitală interactivă în care pot fi găsite toate informațiile utile, agenda evenimentelor, ghid turistic, locații pentru petrecerea timpului liber și chiar social media sau news, însă există și un domeniu unde pot fi sesizate și raportate instant diverse incidente.
Principalele două componente ale aplicației sunt Ghidul Turistic Digital și Modulul de Raportări Incidente.

Ghidul Turistic Digital conține informații legate de obiective de interes turistic, trasee și rute turistice, agenda de evenimente culturale sau spectacole ale orașului, unitățile de cazare din oraș, restaurante, pub-uri, cafenele etc. Acest modul al Aplicației Mioveni City App se adresează, în mod direct, turiștilor români și străini, dar și comunității locale, agenții economici având la dispoziție un nou mijloc de promovare, centralizat, modern și rapid, unde își pot prezenta oferta de servicii pe care o pot actualiza în timp real.

De asemenea, prin modulul de Raportări Incidente, aplicația vine în ajutorul autorităților locale, care pot afla de diferite probleme, avarii, accidente într-un timp mult mai scurt, iar prin intermediul aplicației pot comunica măsurile concrete luate în rezolvarea acestora.
Un plus al Aplicatiei Mioveni City App constă în sistemul de notificări.
Astfel, cetățenii pot opta pentru a primi notificări pe telefonul mobil în legătură cu șantiere și lucrări publice, străzi închise, întreruperi ale alimentării cu apă și energie electrică, comunicate din partea administrației locale și altele.
Aplicaţia este un bun instrument de planificare a calendarului cultural, al evenimentelor sportive sau de orice alt tip, organizate în oraș. Pot fi aflate informaţii precise despre locul de desfăşurare, a modului de acces la eveniment şi, cel mai important, aplicaţia asigură asistenţă în orientare pe baza hărţilor Google.
Aplicația se poate descărca de pe Google Play pentru telefoanele cu sistem Andorid, sau de pe iOS App Store pentru iPhone.

google play 1 apple store 1

Denumire / Redenumire străzi

Primaria orasului MioveniSe va pune în aplicare HCL 38/2015 şi 39/2015 cu privire la stabilirea nomenclatorului stradal al oraşului Mioveni, la denumirea/redenumirea unor străzi şi la actualizarea adreselor poştale.

Mai multe detalii in articolul complet

Harta interactiva a orasului

 harta mioveni