camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

Primăria Mioveni anunţă că ghişeul de încasări impozite şi taxe va avea program special în ziua de 22 aprilie!

atentiePrimăria orașului Mioveni anunță că vineri, 22.04.2022, nu se desfășoară program de lucru cu publicul la niciunul dintre birourile și compartimentele administrative, întrucât conform Codului Muncii este declarată zi liberă.

EXCEPȚIE va face Biroul Taxe și Impozite(încasări și plăți) din cadrul instituție, care va funcționa doar în intervalul 08.00 - 12.00!

Programul Deniilor în bisericile din Mioveni

catedrala 2022În perioada Săptămânii Patimilor, cât şi în zilele de Paşti, bisericile ortodoxe din Mioveni îşi intensifică programul liturgic şi activităţile.

Atât credincioşii din oraş, cât şi cei din zonele limitrofe au posibilitatea să participe la slujbele oficiate la Catedrala „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, dar şi la celelalte biserici din Mioveni.

Astfel, în toate bisericile de pe raza orașului Mioveni, slujbele Deniilor vor începe, în fiecare seară, la ora 18.00, iar Slujba Învierii Domnului va începe la ora 23.30 și va fi urmată de Sfânta Liturghie.

În zona lăcaşelor de cult vor acționa dispozitive suplimentare ale Poliţiei Locale şi Poliţiei Române. Poliţiştii vor asigura fluența traficului pietonal și rutier, vor dirija circulația auto și vor lua măsuri pentru a preveni blocarea acesteia, vor organiza modul de parcare în zona de responsabilitate și vor interveni pentru aplanarea eventualelor situații conflictuale.

Aproximativ 250 de voluntari au curăţat zonele verzi din orașul Mioveni

25A devenit deja o tradiție ca, în fiecare primăvară, administrația locală din Mioveni, împreună cu unitățile de învățămât din oraș, serviciile publice și Penitenciarul Mioveni să deruleze ample campanii de ecologizare a unor zone verzi.

Orașul Mioveni este mai curat cu echivalentul a 600 de saci cu deșeuri, care au fost adunați din natură, de cei aproape 250 de voluntari, care au răspuns apelului autorităților, sâmbătă, 16 aprilie 2022.

Aceștia s-au alăturat acestei acțiuni de ecologizare astăzi, în fața Primăriei Mioveni, unde au primit mănuşi de protecție şi saci de plastic, apoi echipele s-au deplasat fiecare în zona vizată.

Zonele din Mioveni vizate au fost Parcul Tineretului, Colibași – Valea Neagră, Zona Picnic Făget, Racovița – Pod Getica, Parc Penitenciar și malul Râului Argeșel etc.

Voluntarii au avut la dispoziţie mănuşi de protecție şi saci de plastic din partea Primăriei și a SC Financiar Urban, iar angajații Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL au asigurat suportul logistic și transportul deşeurilor colectate.

Scopul acestei acțiuni a fost acela de a promova un comportament responsabil față de mediu în rândul cetățenilor orașului.

Conducerea Primăriei le mulțumește voluntarilor și instituțiilor care au răspuns acestei inițiative civice!

Free Joomla Lightbox Gallery

O nouă ședință de Consiliu Local, la Mioveni

Sedinta consiliuJoi, 21 aprilie 2022, de la ora 17.00, la sediul Primăriei Mioveni va avea loc şedinţa publică ordinară a Consiliului Local.

La această şedinţă sunt prevăzute 25 de puncte şi se vor discuta mai multe proiecte de hotărâri, printre care amintim:

  • aprobarea preluării în administrare a sectoarelor de drum județean din DJ 741 care se află în intravilanul Orașului Mioveni;
  • aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a cotei de cofinanţare pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Alimentare cu energie electrică a echipamentelor instalate periodic în centrul civic al orașului Mioveni inclusiv tonete tip street food și food truck-uri ”;
  • analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru trimestrul I al anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități;
  • aprobarea metodologiei de fundamentare a nivelului prețurilor / tarifelor pentru activităţile specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat prestate de către Societatea Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL;
  • aprobarea noilor tarife practicate de Spitalul Orășenesc Mioveni începând cu data de 01.05.2022 pentru serviciile medicale și investigații paraclinice solicitate la cerere;
  • aprobarea înființarii celei de-a treia linii de gardă în specialitatea Medicină de Urgență la Spitalul Orășenesc Mioveni etc.

Ordinea de zi a şedinţei se aduce la cunoştinţa locuitorilor orașului Mioveni şi este publicată pe site-ul oficial al instituţiei:https://emioveni.ro/images/pdf/convocator/2022/proiectul_ordinii_21.04.2022.pdf, potrivit dispoziţiilor art. 135 alin. (4) și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Sărbătoarea Primăverii, Muncii și Bucuriei la Mioveni

sarbatoarea primaverii 2022Se apropie o nouă ediție a Sărbătorii Primăverii, Muncii și Bucuriei. Ziua Tineretului, ce se va desfășura în perioada 29 aprilie – 1 mai 2022!

La manifestare sunt invitați să participe comercianți, producători agricoli, apicultori și meșteri populari din județ și nu numai, pentru a comercializa fructe, legume, produse tradiționale, produse apicole, precum și obiecte din creația proprie.

Perioada de înscrieri este 12 – 20 Aprilie 2022.
Cererile de înscriere se depun la sediul Primăriei Mioveni însoțite de următoarele documente:

  • pentru producători agricoli: cerere, certificat și atestat de producător;
  • pentru apicultori: cerere, certificat și atestat de producător;
  • pentru meșterii populari: cerere, atestat de meșter popular;
  • pentru agentul economic: cerere, certificat de înregistrare.

Locul desfășurării evenimentului este Zona de Picnic Făget, iar mai multe detalii și informații legate de depunerea cererilor, puteți obține la sediul Primăriei Orașului Mioveni, Bulevardul Dacia 1, sau la numărul de telefon: 0248.260.500.