camere

Mioveniul a fost reprezentat în Italia

În perioada 05 – 09 octombrie a.c., o delegație formată din 6 reprezentanţi ai orașului Mioveni au participat la implementarea activităților organizate în localitatea Gazzo, Italia, în cadrul proiectului „SOLID EUROPA – solidaritatea femeilor în Europa”, proiect câștigat în cadrul Programului ”Europa pentru cetățeni” , axa 2, măsura ”Înfrățiri între orașe”. Proiectul este realizat prin parteneriatul a 5 țări, liderul de proiect fiind comuna Gazzo și provincia Padova din Italia, iar parteneri fiind orașul Mioveni, România, oașul Agios, Grecia, orașul Bacsalmas, Ungaria și asociația UBBSALA din orașul Varna, Bulgaria.

Emanciparea şi solidaritatea femeilor este problema cheie a proiectului ale cărui obiective sunt:

1. Prezentarea şi discutarea cu partenerii şi cu populaţia, strategia Comisiei Uniunii Europene pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, precum și Raportul privind egalitatea pe 2015;

2. Lansarea unei dezbateri cu alți parteneri ai Uniunii Europene, precum și un schimb de experienţă privind egalitatea din punct de vedere social, cultural şi educaţional;

3. Implicarea în dezbaterea despre solidaritate a minorităţilor, grupurilor dezavantajate, voluntarilor, fundațiilor, ONG-urilor şi asociaţiilor de caritate;

4. Analiza politicilor de egalitate a partenerilor, şi implicarea ţărilor de origine ale femeilor străine şi imigrante;

5. Consolidarea reţelei de birouri inter comunale de femei, inclusiv cu partenerii proiectului;

6. Semnarea unui acord de înfrăţire cu unul dintre partenerii proiectului.

În prima zi a avut loc primirea oficială a invitaților, într-un cadru solemn, cu interpretarea imnurilor celor 5 țări europene. Au luat cuvântul doamna Ornella Leonardi - primar a comunei Gazzo, Alice Bulgarello - consilier regional al provinciei Padova, Alessandra Tormene - președinte birou Politici Comunitare – provincia Padova, primari ai localitățile vecine, consilieri locali, responsabilii de proiect din fiecare țară, precum și cetățeni ai localității. Cea mai importantă personalitate a fost doamna doamna Elisabetta Gardini – parlamentar european.

În cea de a doua zi a avut loc la Prefectura Padova conferința de lansare a proiectului, la care au participat oficialități locale și regionale, iar fiecare delegație și-a susținut prezentarea power-point proprie cu privire la oraș, obiectivele importante ale orașului, acțiunile și măsurile locale luate la nivel local în ceea ce privește susținerea femeilor și grupurilor dezavantajate.

În cea de a treia zi a avut loc o vizită oficială în împrejurimile localității, iar ultima zi a fost dedicată Târgului anual al fermierilor. Seara a fost organizată întâlnirea de bun rămas, însoțită de festivitatea de premiere a celor mai destoinici fermieri ai localității.

22396715 1627316737343472 1084090259 odelegatie

Mai e disponibil un apartament în blocul T14 din Mioveni

16299249 262767794137142 3803369042112397358 nÎn urma organizării licitaţiei publice din data de 28 iunie a.c., a rămas disponibil un singur apartament în blocul T14 de pe strada 1 Decembrie, din Mioveni. Este vorba de apartamentul nr. 23, pentru care se vor putea depune dosare în etapa a V-a.

Apartamentul are 63,77 mp plus terasă de 71,53 mp, iar valoarea acestuia este de 269.930 lei. Criteriile obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii unei locuinţe din blocul T14, pentru a putea participa la licitaţia publică organizată în vederea vânzării acestui apartament sunt:

1. Să fie tineri în vârsta de până la 40 de ani, indiferent de starea civilă (necăsătoriţi sau căsătoriţi);
2. Să nu fi deţinut fiecare în parte şi să nu deţină în proprietate o locuinţă;
3. Titularul cererii împreună cu membrii majori ai familiei, sau singur (în funcţie de starea civilă a acestuia) - să realizeze venituri confirmate prin documente justificative care să le/îi permită achitarea în rate a locuinţei: veniturile lunare ale familiei/solicitantului să fie de trei ori mai mari decât cuantumul ratei lunare (calculată raportat la preţul de pornire a licitaţiei) + dobânda (4%/an);
4. Titularul cererii împreună cu membrii majori ai familiei sau singur - să facă dovada deţinerii sumei care se solicită drept avans (minim 10% pentru apartamentele cu 2 camere);
5. Cel puţin unul dintre soţii membri ai familiei care solicită cumpărarea unei unităţi locative sau solicitantul (dacă acesta este necăsătorit) să aibă domiciliul pe raza administrativ-teritorială a oraşului Mioveni, stabilit cel mai târziu la data de 01.01.2017, sau să fie angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată al unei societăţi de pe raza UAT Mioveni - contractul de muncă să fie încheiat înainte de 01.01.2017;
6. Să nu aibă datorii la bugetul local;
7. Să prezinte trei giranţi. În situaţia în care persoanele solicitante nu pot prezenta trei giranţi, se poate achita preţul adjudecat al apartamentului licitat prin contractarea unui credit bancar prin programul Prima Casă.

În această situaţie, avansul pe care trebuie să-l deţină solicitantul este de minim 10% din preţul de pornire al licitaţiei pentru apartamentul respectiv, conform HCL nr. 53/2016. Dosarele care se vor depune în vederea achiziţionării unei locuinţe din blocul T14 vor fi constituite din următoarele documente:

 • copii cărţi de identitate ale membrilor familiei/solicitantului;
 • copie de pe contractul de muncă (dacă este cazul) al solicitantului sau adeverinţă eliberată de angajator (cu sediul pe raza UAT Mioveni) din care să rezulte că solicitantul este angajat cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată, înainte de 01.01.2017;
 • certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • documente justificative din care să rezulte obţinerea unor venituri care să le permită achitarea locuinţelor;
 • dovada deţinerii avansului solicitat de Consiliul Local prin HCL nr.53/17.11.2016 (10% pentru apartamentele cu 2 camere);
 • declaraţie notarială a fiecărui soţ/solicitantului - că nu deţin şi nu au deţinut în proprietate o locuinţă;
 • dovada privind achitarea tuturor obligaţiilor faţă de bugetul local;
 • declaraţii notariale şi adeverinţe pentru giranţi;
 • dovada preaprobării de către bancă a dosarului de credit prin programul Prima Casă, pe baza veniturilor solicitanţilor (daca este cazul).

Persoanele interesate pot solicita informaţii suplimentare la Biroul Patrimoniu din Primăria Mioveni (etaj 2, camera 17).
Reamintim că blocul, situat pe strada 1 Decembrie, vis-a-vis de biserica "Adormirea Maicii Domnului" are 25 de unităţi locative, 10 locuri de parcare în demisol şi alte 15 în exterior, iar investiţia a fost realizată cu fonduri de la bugetul local.

Pensionarii din Mioveni şi-au testat gratuit glicemia

Pensionarii din Mioveni şi-au testat gratuit glicemia şi tensiunea la Mioveni

Peste 60 de persoane s-au prezentat în data de 7 octombrie a.c., la Centrul Cultural, corp B (sediul vechi), pentru a-şi testa glicemia şi tensiunea arterială.

Mare parte dintre participanţi au fost persoane vârstnice.

Pentru că mulţi pensionari nu-şi pot permite să suporte costurile unor consultaţii medicale, iniţiativa a fost cu bucurie primită de cei care au aşteptat la rând să fie preluaţi de personalul specializat.

Această acțiune nu ar fi fost posibilă fără sprijinul autorităţilor locale de la Mioveni.

22311837 10208476342660809 1410718559 o22345096 10208476342540806 356259622 o22368973 10208476344180847 1905588576 o11111

ATENŢIE LA SOBE ŞI COŞURI DE FUM!

cosar16031Conducerea Primăriei Mioveni atrage atenţia asupra riscurilor legate de neîntreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor de încălzire.

Statisticile arată că în perioada rece creşte numărul de incendii la locuinţele cetăţenilor, cauzele principale fiind folosirea mijloacelor de încălzire cu defecţiuni sau nesupravegheate şi necurăţarea coşurilor de fum.

Pentru reducerea numărului de incendii, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Mioveni vă recomandă următoarele:

 • verificaţi cu grijă sobele, canalele şi coşurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere;
 • tencuiţi şi spoiţi cu var partea din pod a coşului de fum pentru a putea sesiza imediat fisurile;
 • curăţaţi canalele şi coşurile de fum înaintea începerii sezonului rece;
 • montaţi pe pardoseala combustibilă, în faţa uşiţei de alimentare cu combustibil, o tablă cu dimensiuni de 0,50×0,70 m;
 • nu introduceţi în sobe lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu lăsaţi uşiţa de la focar deschisă şi nu supraîncălziţi sobele;
 • dacă este necesară o protecţie a construcţiei împotriva trăsnetului, sistemul de coş trebuie să fie de asemenea protejat, fie separat, fie prin protecţia de ansamblu a construcţiei împotriva trăsnetului. Un sistem de coş metalic nu trebuie să servească drept protecţie împotriva trăsnetului;
 • un sistem de coş care traversează un perete sau un tavan din material combustibil, trebuie echipat cu o manşetă de protecţie şi/sau un separator, pentru a menţine distanţa corespunzătoare în raport cu materiale combustibile;
 • depozitarea/amplasarea materialelor combustibile se face la o distanţă mai mare de un metru faţă de sobele fără acumulare de căldură şi de 0,50 m la sobele cu acumulare de căldură;
 • nu lăsaţi sobele cu focul aprins atunci când părăsiţi locuinţa sau înainte de culcare;
 • nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi în încăperi unde sunt în funcţiune mijloace de încălzit;
 • se interzice racordarea focarelor alimentate cu gaze naturale la canalele de fum pentru focare alimentate cu altfel de combustibil (lemn, păcură, cărbune etc.).

Ziua Educației, sărbătorită la Mioveni

liber la educatie 01Centrul Cultural Mioveni a găzduit ieri simpozionul intitulat „ Arca Educaţiei la Mioveni”.

Evenimentul a fost organizat cu prilejul Zilei Mondiale a Educaţiei.

Dezbaterile care au avut loc au subliniat faptul că prin educaţie elevul își dezvoltă personalitatea, devine cetățean și își asumă roluri în societate în temeiul valorilor fundamentale: respectul, egalitatea, dreptatea, pacea etc.

Reamintim că începând din anul 1994, la recomandarea UNESCO, 5 octombrie a devenit Ziua Mondială a Educației pentru a evidenţia importanța dascălului și a rolului educației în societatea contemporană.