camere

Focul lui Sumedru se aprinde la Mioveni

focul lui sumedru 2017Ca în fiecare an, respectând tradiția populară, locuitorii din Mioveni vor aprinde, în seara de 25 octombrie, Focul lui Sumedru - eveniment care va fi marcat și de autoritățile locale. Astfel, Primăria Mioveni, Consiliul Local și Centrul Cultural, în parteneriat cu unitățile de învățământ din oraș și cu sprijinul SVSU Mioveni, dar și al SC Servicii Edilitare pentru Comunitate, vor organiza mai multe focuri simbolice în locațiile enumerate mai jos, unde se vor împărți peste 15.000 de covrigi.

Miercuri, 25 octombrie, de la ora 18.30, vă așteptăm cu mic cu mare la sărbătoarea purificatoare a Focului lui Sumedru!

Locații Focul lui Sumedru – MIOVENI, 25 octombrie 2017

•Grădinița Făget – ora 18.30

•Școala Gimnazială Nr.1 Colibași – ora 18.30

•Școala Gimnazială „George Topârceanu” Mioveni – ora 18.30

•Școala Gimnazială Clucereasa – ora 18.30

•Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Mioveni – ora 18.30

•Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu” Mioveni – ora 18.30

•Structura școlii „Liviu Rebreanu” – Racovița – ora 18.30

•Str. Morii (Zăvoi) - Racovița de Sus – ora 19.00.

Ce este “Focul lui Sumedru”

Obiceiul îşi are originea în îndepărtata istorie a popoarelor, când oamenii primitivi sărbătoreau descoperirea focului prin cântece şi jocuri. Mai târziu, odată cu apariţia religiilor, focul a devenit ceva sfânt, un dar al unui zeu, sărbătorit la o anumită dată. Creştinii l-au suprapus sărbătoririi Sfântului Dumitru care, după tradiţie, este culegătorul şi strângătorul tuturor pâinilor şi fructelor. Pentru aceasta, pledează şi etimologia cuvântului Sf. Dumitru – Sân’ Dumitru – Sân’ Medru – Sumedru sau Simedru.

Focul are rol purificator şi regenerator. Cenuşa, cărbunii aprinşi şi alte resturi din rugul funerar sunt luate de oameni pentru a fertiliza grădinile şi livezile.

1060 de femei au beneficiat de examinări gratuite pentru diagnosticarea cancerului de sân şi a celui de col uterin

diagnosticare 2017Femeile din Mioveni şi din localităţile limitrofe au beneficiat gratuit, în perioada 11 septembrie – 20 octombrie 2017, de mamografii şi teste Babeş-Papanicolau gratuite, pentru diagnosticarea cancerului de sân şi a celui de col uterin.

Astfel, în această perioadă, au beneficiat de controale medicale gratuite 1060 de femei, s-au realizat 718 teste Babeş-Papanicolau şi 342 de mamografii.

Campania de Diagnostic Mobil este derulată de Fundaţia Renaşterea, în parteneriat cu Roche România, şi are ca scop depistarea precoce a cancerului de sân şi a celui de col uterin, precum şi informarea populaţiei cu privire la importanţa controalelor medicale periodice.

Acțiunea s-a bucurat de susţinerea Primăriei Mioveni, care a asigurat amplasamentul, racordarea la electricitate, alimentarea cu apă şi paza, şi a Spitalul Orăşenesc „Sfântul Spiridon”, care a asigurat personalul medical.

Află când se pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire!

Cine poate beneficia de ajutoarele pentru încălzirea locuinţei

Familiile sau persoanele singure ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 615 lei.

Familie - soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu ori resedinţă şi/sau care locuiesc şi gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;

Persoană singură- persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieşte singură şi nu se mai afla în întreţinerea parinţilor, precum şi persoană cu vârsta cuprinsă între 16 si 18 ani, care locuieşte şi se gospodareşte singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată.
 • Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei :
Venituri nete lunare/membru de familie

Gaze naturale

- Lei -

Lemne şi Cărbuni

- Lei -

Energie electrică

- Lei -

<155 lei 262 54 240
155,1 lei-210 lei 190 48 216
210,1 lei-260 lei 150 44 192
260,1 lei-310 lei 120 39 168
310,1 lei-355 lei 90 34 144
355,1 lei-425 lei 70 30 120
425,1 lei-480 lei 45 26 96
480,1 lei-540 lei 35 20 72
540,1 lei-615 lei 20 16 48

Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri ajutorul lunar este de  58 lei.

Cine depune cererea:titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este:

 • proprietarul locuinţei;
 • persoana care a înstrăinat locuinţa pe baza unui contract cu clauză de întreţinere;
 • titularul contractului de închiriere;
 • alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere;
 • reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.

EXCEPŢIE VENITURI

 La stabilirea venitului net lunar al familiei, în funcţie de care se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinţei, nu se iau în calcul:

 • alocaţia de stat pentru copii;
 • alocaţia pentru susţinerea familiei (ASF) ;
 • venitul minim garantat (VMG) ;
 • bursele de studiu, bursele sociale si sprijinul financiar ,,Bani de liceu’’;
  • bugetul personal complementar de care beneficiază persoana încadrată în grad de handicap şi anume:
  • 106 lei pentru handicap gradul - GRAV (indemnizaţia este 340 lei din care 234 lei se ia în calcul pentru ajutor încălzire şi diferenţa de 106 lei este buget personal complementar si nu se ia în calcul la încălzire);
  • 79 lei pentru handicap gradul - ACCENTUAT (indemnizaţia este 272 lei, 193 lei-da, 79 lei-nu);
  • 39 lei pentru handicap gradul  -  MEDIU
  • (39 lei - nu se ia în calcul la încălzire).

Acte necesare pentru depunerea dosarelor:

Subvenţie încălzirea locuinţei cu Lemne şi cărbuni

 • Cerere si declaratie pe proprie raspundere (viză taxe şi impozite, viză fond funciar); Descarca cerere
 • C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
 • Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;
 • Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;
 • Act proprietate / contract închiriere / comodat;
 • Carte de identitate autoturism / motocicleta;
 • Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie
 • Adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente;
 • Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti, cu exceptia burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’
 • Dosar cu şină.

Subvenţie încălzirea locuinţei cu Gaze naturale

 • Cerere (viză asociaţie de proprietari, viză taxe şi impozite, viză fond funciar);
 • C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
 • Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;
 • Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;
 • Act proprietate / contract închiriere / comodat;
 • Carte de identitate autoturism / motocicleta;
 • Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie;
 • Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti, cu exceptia burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’
 • Adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente;
 • Factură gaze (luna anterioară);
 • Raport verificări, încercări şi probe în vederea autorizării aparatului (ISCIR);
 • Proces-verbal de pune în funcţiune a instalaţiei de gaze (pentru aragaz şi centrală);
 • Dosar cu şină.

Subvenţie încălzirea locuinţei cu Energie electrică

 • Cerere (viză asociaţie de proprietari, viză taxe şi impozite, viză fond funciar); Descarca cerere
 • C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
 • Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;
 • Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;
 • Act proprietate / contract închiriere / comodat;
 • Carte de identitate autoturism / motocicletă;
 • Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie;
 • Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti, cu exceptia burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’
 • Adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente;
 • Factură energie electrică (luna anterioară);
 • Contract de furnizare energie electrică
 • Dosar cu şină.

Ce obligaţie au beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei: să anunţe la primăria de domiciliu orice modificare intervenită în componenţa familiei sau veniturilor de natură a conduce la modificarea ajutorului acordat.

Modificările se anunţă prin depunerea unei noi cereri si declaraţii însoţită de actele care atestă modificarea, în termen de 5 zile de la producerea acestora.

Care sunt bunurile care duc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzire

Acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei este conditionată atât de nivelul veniturilor din luna anterioară depunerii cererii, cât şi de deţinerea în proprietate a unor bunuri mobile sau imobile. Astfel, dacă un membru al familiei sau persoana singură are în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista de mai jos, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei toată familia:

BUNURI IMOBILE: - clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, cu excepţia locuinţei de domiciliu; terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

BUNURI MOBILE: 1. Autoturism/Autoturisme şi motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap, ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul personal al persoanelor aflate în zone greu accesibile ; 2. Mai mult de un autoturism/ motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani 3. Autovehicule:autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze; 4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării” 5.Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată; 6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale; 7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater, sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.

Terenuri/animale şi/sau păsări: Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

Nerespectarea prevederilor legale de către beneficiari constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.

În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective şi începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data prevăzută mai sus.

Unde se primesc cererile

Cererile se pot procura şi de la sediul Primăriei (de la ofiţerul de serviciu), zilnic, după următorul program: luni și miercuri între orele 8 și 16, marţi și joi între orele 8 și 17 şi vineri între orele 8 și 14  sau se pot descarca si de aici:

Cerere ajutor Exceptie venituri Informatii suplimentare Bunuri interzise Cuantumuri subventie

Activitatea de primire a cererilor de acordare a ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, energie electrică se va desfășura la ghişeul din holul instituţiei.

MIOVENIUL, REPREZENTAT ÎN PORTUGALIA

În perioada 16 - 20 octombrie a.c., o echipă formată din 12 angajaţi ai Primăriei oraşului Mioveni, au participat la realizarea activităţilor organizate în oraşul Valongo, Portugalia, în cadrul proiectului “În căutarea idealului intercultural – acţiune locală pentru probleme globale”, finanţat de către Comisia Europeană prin programul ”Europa pentru Cetățeni”.

Proiectul a fost realizat în cadrul unui parteneriat dintre 4 oraşe europene şi anume:

Oraşul Valongo (Portugalia), oraşul Mioveni (România), oraşul Lezha (Albania) şi oraşul Formigine (Italia). Oraşul Valongo din Portugalia a fost iniţiatorul proiectului şi totodată gazda activităţilor.

Tema principală a proiectului o constituie lupta împotriva discriminării şi a stereotipurilor.

Obiectivul principal al proiectului este creşterea sensibilităţii interculturale, îmbunătăţirea cunoştinţelor referitoare la discriminare şi practicile antidiscriminatorii.

Activitatile au constat în organizarea de workshop-uri, în care discuţiile purtate s-au canalizat pe situaţia imigranţilor, provocările privind integrarea acestora, posibile acţiuni pentru eliminarea stereotipurilor, îmbunătăţirea dialogului intercultural, drepturile omului şi diversitatea culturală. Toate activitatile au fost susţinute pe baza metodelor educaţiei non-formale, punându-se foarte mult accent pe partea practică.

Participanţii au fost conştientizati despre modul în care lumea din jur este împărţită în funcţie de stereotipuri şi de faptul ca aceasta duce la comportamente discriminatorii. Programul întâlnirii a fost creat astfel încât a oferit şansa de a face schimb de experienţe culturale, de a înţelege diverse acţiuni ale altor ţări, în special cele legate de discriminare, de a studia ce înseamnă să trăieşti într-o Europa multiculturală. Dificultăţile întâmpinate trăind într-o Europă interculturală şi identitatea europeana în timp de criză umanitară, modurile UE de a primi refugiaţi şi dificultăţile pe care acestea le creează au fost de asemenea printre subiectele abordate.

Participanţii celor 4 oraşe din cele 4 ţări europene au stabilit să menţină relaţiile de colaborare şi după finalizarea proiectului prin realizarea unor actiuni viitoare comune, astfel încât sa fie asigurat efectul multiplicator al rezultatelor.

Free Joomla Lightbox Gallery

SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A DEMOCRAŢIEI LOCALE 2017, LA MIOVENI

”SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A DEMOCRAȚIEI LOCALE” este o iniţiativă paneuropeană, lansată de Consiliul Europei în octombrie 2007 şi coordonată de Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale.

Aceasta se desfăşoară în cadrul autorităților locale a 47 de state membre ale Consiliului Europei, în preajma zilei de 15 octombrie, ca un omagiu adus Cartei Europene a Autonomiei Locale, care a fost deschisă semnării la această dată, în anul 1985.

Obiectivul acestui proiect este creșterea gradului de conștientizare a drepturilor omului la nivelul democrației locale, sporirea cunoștințelor și implicarea tinerilor și a tuturor cetățenilor în politica locală.

Având ca temă „Participarea cetățenilor, consultare și angajament: pentru o democrație locală de succes”, în perioada 9-13 octombrie 2017, la Mioveni au fost organizate o serie de activităţi dedicate tinerilor, în parteneriat cu unitățile de învățământ din oraș.

Astfel, în zilele de 9 și 13 octombrie a avut loc o campanie de informare despre ” Săptămâna Europeană a Democrației Locale 2017”, în cadrul căreia s-au distribuit pliante și broșuri informative cu privire la eveniment.

În ziua de 12 octombrie a avut loc Seminarul ”Convingerile noastre și viitorul Europei” – susținut în cadrul Liceului Tehnologic ”Construcții de Mașini”, Mioveni, la care au participat 50 de elevi și 10 cadre didactice, iar vineri, 13 octombrie a avut loc activitatea școlară ”Bugetul orașului meu” – susținută la Centrul Cultural Mioveni, la care au participat 30 de copii și 5 cadre didactice.

Toți elevii au primit diplome de participare.

demodemo3demo4demo2