camere Ziarul de Mioveni Protectia datelor

Spitalul Mioveni face angajări

spital mioveniSpitalul Orășenesc Mioveni organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 81 de posturi vacante contractuale, după cum urmează:

COMPARTIMENT GASTROENTEROLOGIE:

 • Asistent medical principal generalist :3 posturi
 • Asistent medical generalist : 1 post
 • Infirmieră debutant: 3 posturi
 • Îngrijitoare: 1 post

SECȚIA PEDIATRIE

 • Asistent medical generalist: 1 post
 • Asistent medical debutant: 2 posturi:
 • Infirmiera debutant: 1post
 • Îngrijitoare: 1post

COMPARTIMENT NEONATOLOGIE

 • Asistent medical generalist: 1 post
 • Asistent medical debutant :1 post
 • Infirmieră debutant : 2posturi
 • Îngrijitoare: 1 post

SECTIA OBSTETRICA GINECOLOGIE

 • Asistent medical principal generalist: 2posturi
 • Asistent medical generalist: 2posturi
 • Asistent medical debutant: 2posturi
 • Infirmiera debutant : 6posturi
 • Ingrijitoare: 2 posturi

BLOC OPERATOR

 • Asistent medical principal generalist: 2 posturi
 • Asistent medical generalist :4posturi
 • Infirmiera debutant :3posturi
 • Îngrijitoare:2 posturi

COMPARTIMENT ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE

 • Asistent medical principal generalist :1post
 • Asistent medical generalist : 2posturi
 • Asistent medical debutant :1post
 • Infirmiera debutant :3posturi
 • Îngrijitoare :1post

SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ

 • Asistent medical generalist : 2posturi
 • Infirmiera debutant: 2 posturi
 • Îngrijitoare: 1post

COMPARTIMENT CHIRURGIE VASCULARĂ

 • Asistent medical generalist : 3 posturi
 • Infirmiera debutant : 3 posturi
 • Îngrijitoare:1posturi

COMPARTIMENT A.T.I.

 • Asistent medical principal generalist: 1 posturi
 • Asistent medical debutant: 2 posturi
 • Infirmiera debutant: 3posturi
 • Îngrijitoare: 1 post

SECȚIA RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE

 • Asistent medical generalist : 1post
 • Infirmiera debutant : 1post
 • Îngrijitoare: 1post

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

 • Asistent medical principal laborator :1 post
 • Îngrijitoare :1 post

LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ

 • Asistent medical radiologie:2posturi

FARMACIE

 • Asistent medical farmacie :1 post

COMPARTIMENT PRIMIRE URGENȚE

 • Îngrijitoare:2 posturi

STERILIZARE

 • Asistent medical generalist : 1post.

TIPUL PROBELOR DE CONCURS:

Proba scrisă va avea loc în data de 17.02.2020, pentru asistenti medicali și în data de 19.02.2020 pentru infirmiere și ingrijitoare, iar proba practica/interviul în data de 21.02.2020 pentru asistenti medicali și în data de 25.02.2020 pentru infirmiere și îngrijitoare.

Locația probelor de concurs se va comunica pe site–ul spitalului.

CALENDARUL CONCURSULUI:

 • Încheierea procedurii de depunere a dosarelor de concurs: 07.02.2020 orele 14.00 .
 • Rezultatele verificării/selectării dosarelor de concurs: 10.02.2020 .
 • Termenul de depunere a contestaţiei la selectia dosarelor : 11.02.2020.
 • Termenul de solutionare a contestiei la selectia dosarelor : 12.02.2020.

PROBA SCRISĂ VA AVEA LOC

 • în data de 17.02.2020, ora 0930 pentru asistenti medicali generalisti ;
 • în data de 17.02.2020 ora 14.00 pentru asistent de farmacie, asistent medical radiologie și asistent medical laborator.
 • În data de 19.02.2020, începând cu ora 09.30 pentru infirmiere și îngrijitoare ;

AFISAREA REZULTATELOR PROBEI SCRISE :

 • În data de 18.02.2020 pentru asistenti medicali generalisti , asistent de farmacie, asistent medical radiologie si asistent medical laborator.
 • În data de 20.02.2020 pentru infirmiere și îngrijitoare.

Termenul de depunere a contestaţiei la proba scrisă: cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului probei scrise.

Termenul de soluționare a contesției la proba scrisă: cel mult 24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Proba practica/Interviul va avea loc în data de 21.02.2020 pentru asistenti medicali generalisti , asistent de farmacie, asistent medical radiologie si asistent medical laborator și în data de 25.02.2020 pentru infirmiere si ingrijitoare .

Rezultatul proba practica /interviului : maxim 24 ore de la data finalizării probei.

Termenul de depunere a contestaţiei la proba practica /interviu: cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului probei practice/interviu.

Termenul de soluționare a contestiei la proba practica /interviu: cel mult 24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Rezultatul final se afişează în data de 27.02.2020 pentru asistenti medicali generalisti , asistent de farmacie, asistent medical radiologie si asistent medical laborator, 28.02.2020 pentru infirmiere si ingrijitoare

Tematica și bibliografia este afișată la sediul Spitalului Orășenesc Mioveni si pe pagina de internet a spitalului: www.spitalmioveni.ro.

Relații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0730.013.970.

Cine achită impozitele la început de an, primește reducere!

orasul din dronaImpozitul pe clădiri se plăteste anual, în două rate egale, până la data de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipatie, până la data de 31 martie a impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport datorat, pe anul 2020, de către persoanele fizice, Primăria Mioveni acordă o bonificație de 10%, iar pentru persoanele juridice se acordă o bonificație de 5%.

În conformitate cu hotărârea Consiliului Local Mioveni, impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2020 s-au modificat cu rata inflatiei de 4,6%, față de anul 2019, atât pentru contribuabili persoane fizice, cât si pentru contribuabili persoane juridice înregistrati cu bunuri impozabile pe raza orasului Mioveni.

Reamintim că impozitele şi taxele locale din Mioveni pot fi achitate şi online. Plata se poate face utilizând cardul bancar, accesând site-ul www.ghiseul.ro, secţiunea plata cu autentificare şi selectând “Primăria oraşului Mioveni” din lista de instituţii.

Pentru plățile efectuate cu carduri prin intermediul ghișeului virtual de plăţi la adresa de internet www.ghiseul.ro – Primăria oraşului Mioveni, contribuabilii nu datorează comision.
Plata taxelor, impozitelor, precum şi a amenzilor utilizând cardul bancar prin Sistemul Național Electronic de Plată Online (SNEP) este disponibilă 7 zile din 7.

Mica Unire va fi sărbătorită la Mioveni

afis 24 ianuarieÎn data de 24 ianuarie 2020, Centrul Cultural, Primăria orașului și Consiliul Local Mioveni, organizează evenimentul ”Hai să dăm mână cu mână” ce se va desfășura în centrul civic al orașului, începând cu ora 13.00, unde ne vom prinde în Hora Unirii, împreună cu elevii Centrului Cultural, ai Instituțiilor de Învățământ, ai Cluburile Sportive și cetățeni ai orașului.

De asemenea,în centrul civic, va avea loc și un moment artistic susținut de Ansamblul Folcloric” Dorulețul”.

În atenția unităților ce oferă servicii de înfrumusețare

atentieNiciun salon de înfrumuseţare sau unităţi care desfăşoară activităţi de coafură nu mai are autorizaţie începând de marţi, 14 ianuarie, dată de la care a intrat în vigoare un nou ordin de ministru.

Potrivit Ordinului MS 15/2020, „certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică este obligatorie pentru activităţile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare.

Potrivit normelor vechi, saloanele de înfrumuseţare şi unităţile care desfăşoară activităţi de coafură şi frizerie putea obţine autorizaţia doar în baza unei declaraţii pe propria răspundere, însă, prin noul ordin de ministru, această posibilitate a fost abrogată.

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin toate persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare pe raza orașului Mioveni trebuie să solicite certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică de către Direcţia de Sănătate Publică Argeș.

Certificarea se face la cererea titularului activității, în acest sens fiind depusă o documentație specifică:

 • cererea și documentele aferente specifice domeniului activității
 • memoriul tehnic în care este descris modul de îndeplinire a cerințelor prevăzute de reglementările legale specifice domeniului de activitate;
 • dovada achitării tarifului de certificare, în cuantum de 200 de lei.

Eminescu, marcat la Mioveni!

82881197 3004563072941893 2226631060517552128 nCentrul Cultural, Primăria orașului și Consiliul Local Mioveni, au organizat cu prilejul ”Zilei Culturii Naționale – Ziua poetului național Mihai Eminescu”, o serie de activități cultural - artistice.

Evenimentele s-au desfășurat la Centrul Cultural Mioveni și au cuprins un atelier de pictură ”Eminescu, Cuvânt și Culoare” și Workshop-ul ”Povești Eminescine”.
La activități au participat cadre didactice și elevi ai instituțiilor de învățământ din orașul Mioveni și voluntarii A.I.V. for Mioveni, fiind recompensați cu diplome și premii.
Lucrările elevilor vor fi expuse într-o expoziție în holul instituției.