camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

Orașul Mioveni are un nou Plan Urbanistic General

logo mioveniJoi, 17 decembrie, de la ora 17.00, Consiliul Local Mioveni se va întruni pentru o nouă şedinţă publică ordinară. Cel mai important punct de pe ordinea de zi îl reprezintă actualizarea Planului Urbanistic General al orașului Mioveni și a regulamentului local de urbanism aferent.

Planul Urbanistic General cuprinde analize, reglementări şi regulamentul local de urbanism pentru întreg teritoriul administrativ al unităţii de bază - suprafeţe din intravilan, cât şi din extravilan.

Planul Urbanistic General presupune:

 • stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan;
 • stabilirea si delimitarea zonelor construibile;
 • stabilirea si delimitarea zonelor functionale;
 • stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara si definitiva de construire;
 • stabilirea si delimitarea zonelor protejate;
 • modernizarea si dezvoltarea echiparii edilitare;
 • evidentierea detinatorilor terenurilor si a modului de circulatie juridica a terenurilor;
 • delimitarea suprafetelor pe care se preconizează realizarea obiectivelor de utilitate publică;
 • stabilirea modului de utilizare a terenurilor și condițiilor de conformare și realizare a construcțiilor;
 • reorganizarea si dezvoltarea căilor de comunicatie;
 • valorificarea potențialului natural, economic și uman.

Ultimul PUG al orașului Mioveni a fost elaborat în anul 2010.