camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

Cu bani europeni, Spitalul Mioveni își crește capacitatea de gestionare a crizei COVID-19

spital mioveniRecent, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul depus de Spitalul Orășenesc Mioveni “Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzata de virusul COVID – 19 prin dotarea cu aparatură medicală a SPITALULUI ORĂȘENESC MIOVENI”.

Proiectul a fost depus în cadrul apelului de proiecte prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 9, “Protejarea stării sănătății populației in contextul pandemiei cauzate de COVID-19”.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității Spitalului Orășenesc Mioveni de a răspunde în timp util și eficient la criza COVID – 19, contribuind astfel la creșterea capacității de îngrijire și tratament pentru pacienții cu sechele post Covid-19, și gestionarea, la nivel local, a crizei sanitare. Proiectul va contribui la indicatorul de rezultat al programului 2S132 Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare prin crearea tuturor condițiilor de tratare a pacienților infectați SARS -COV -2 precum și prin dotarea și echiparea spitalului cu aparatură performantă și echipamente medicale necesare.

Rezultatele așteptate - obiectivele specifice ale proiectului

Completarea dotării Laboratorului Imagistică Medicală și Laboratorului Analize Medicale, Compartimentului primiri Urgențe, a Blocului operator a intregului spital in contextul pandemiei Covid 19 în scopul creșterii capacității de gestionare crizei sanitare pentru pacienții COVID si non COVID.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 23.798.474,57 lei , echivalentul a 4,9 milioane de euro, valoare totală eligibilă nerambursabilă.

Proiectul este finanțat 100% din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională).
Perioada de implementare a Proiectului este de 9 luni, respectiv între data 1 August 2020 și data 30 Aprilie 2021, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.