camere Ziarul de Mioveni Protectia datelor

Spitalul Mioveni face angajări

spital mioveniSpitalul Orășenesc Mioveni organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 81 de posturi vacante contractuale, după cum urmează:

COMPARTIMENT GASTROENTEROLOGIE:

 • Asistent medical principal generalist :3 posturi
 • Asistent medical generalist : 1 post
 • Infirmieră debutant: 3 posturi
 • Îngrijitoare: 1 post

SECȚIA PEDIATRIE

 • Asistent medical generalist: 1 post
 • Asistent medical debutant: 2 posturi:
 • Infirmiera debutant: 1post
 • Îngrijitoare: 1post

COMPARTIMENT NEONATOLOGIE

 • Asistent medical generalist: 1 post
 • Asistent medical debutant :1 post
 • Infirmieră debutant : 2posturi
 • Îngrijitoare: 1 post

SECTIA OBSTETRICA GINECOLOGIE

 • Asistent medical principal generalist: 2posturi
 • Asistent medical generalist: 2posturi
 • Asistent medical debutant: 2posturi
 • Infirmiera debutant : 6posturi
 • Ingrijitoare: 2 posturi

BLOC OPERATOR

 • Asistent medical principal generalist: 2 posturi
 • Asistent medical generalist :4posturi
 • Infirmiera debutant :3posturi
 • Îngrijitoare:2 posturi

COMPARTIMENT ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE

 • Asistent medical principal generalist :1post
 • Asistent medical generalist : 2posturi
 • Asistent medical debutant :1post
 • Infirmiera debutant :3posturi
 • Îngrijitoare :1post

SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ

 • Asistent medical generalist : 2posturi
 • Infirmiera debutant: 2 posturi
 • Îngrijitoare: 1post

COMPARTIMENT CHIRURGIE VASCULARĂ

 • Asistent medical generalist : 3 posturi
 • Infirmiera debutant : 3 posturi
 • Îngrijitoare:1posturi

COMPARTIMENT A.T.I.

 • Asistent medical principal generalist: 1 posturi
 • Asistent medical debutant: 2 posturi
 • Infirmiera debutant: 3posturi
 • Îngrijitoare: 1 post

SECȚIA RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE

 • Asistent medical generalist : 1post
 • Infirmiera debutant : 1post
 • Îngrijitoare: 1post

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

 • Asistent medical principal laborator :1 post
 • Îngrijitoare :1 post

LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ

 • Asistent medical radiologie:2posturi

FARMACIE

 • Asistent medical farmacie :1 post

COMPARTIMENT PRIMIRE URGENȚE

 • Îngrijitoare:2 posturi

STERILIZARE

 • Asistent medical generalist : 1post.

TIPUL PROBELOR DE CONCURS:

Proba scrisă va avea loc în data de 17.02.2020, pentru asistenti medicali și în data de 19.02.2020 pentru infirmiere și ingrijitoare, iar proba practica/interviul în data de 21.02.2020 pentru asistenti medicali și în data de 25.02.2020 pentru infirmiere și îngrijitoare.

Locația probelor de concurs se va comunica pe site–ul spitalului.

CALENDARUL CONCURSULUI:

 • Încheierea procedurii de depunere a dosarelor de concurs: 07.02.2020 orele 14.00 .
 • Rezultatele verificării/selectării dosarelor de concurs: 10.02.2020 .
 • Termenul de depunere a contestaţiei la selectia dosarelor : 11.02.2020.
 • Termenul de solutionare a contestiei la selectia dosarelor : 12.02.2020.

PROBA SCRISĂ VA AVEA LOC

 • în data de 17.02.2020, ora 0930 pentru asistenti medicali generalisti ;
 • în data de 17.02.2020 ora 14.00 pentru asistent de farmacie, asistent medical radiologie și asistent medical laborator.
 • În data de 19.02.2020, începând cu ora 09.30 pentru infirmiere și îngrijitoare ;

AFISAREA REZULTATELOR PROBEI SCRISE :

 • În data de 18.02.2020 pentru asistenti medicali generalisti , asistent de farmacie, asistent medical radiologie si asistent medical laborator.
 • În data de 20.02.2020 pentru infirmiere și îngrijitoare.

Termenul de depunere a contestaţiei la proba scrisă: cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului probei scrise.

Termenul de soluționare a contesției la proba scrisă: cel mult 24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Proba practica/Interviul va avea loc în data de 21.02.2020 pentru asistenti medicali generalisti , asistent de farmacie, asistent medical radiologie si asistent medical laborator și în data de 25.02.2020 pentru infirmiere si ingrijitoare .

Rezultatul proba practica /interviului : maxim 24 ore de la data finalizării probei.

Termenul de depunere a contestaţiei la proba practica /interviu: cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului probei practice/interviu.

Termenul de soluționare a contestiei la proba practica /interviu: cel mult 24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Rezultatul final se afişează în data de 27.02.2020 pentru asistenti medicali generalisti , asistent de farmacie, asistent medical radiologie si asistent medical laborator, 28.02.2020 pentru infirmiere si ingrijitoare

Tematica și bibliografia este afișată la sediul Spitalului Orășenesc Mioveni si pe pagina de internet a spitalului: www.spitalmioveni.ro.

Relații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0730.013.970.