camere Ziarul de Mioveni Protectia datelor

Azi, ședință de consiliu local, la Mioveni

orasul din dronaMarți, 17 decembrie, de la ora 17.00, va avea loc şedinţa publică ordinară a Consiliului Local Mioveni.

Vor fi discutate, printre altele:

  • aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate ”Înființare distribuție gaze naturale în satul Făgetu, județul Argeș;
  •  susținerea financiară de la Bugetul Local, a cheltuielilor pentru transportul eleviilor care sunt şcolarizaţi la unitățile de învățământ de pe raza administrativ- teritorială a orașului Mioveni, constând în subvenționarea cu 100% din costul transportului pentru fiecare persoană, aprobat de Consiliul local al Orașului Moveni pentru anul calendaristic 2020 ;
  • aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții amenajare Cămin C- Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni ;
  • aprobarea contului de execuție al orașului Mioveni pe trimestrul III al anului 2019 ;
  • actualizarea Planului de măsuri pentru colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile provenite de la populaţie, instituţiile şi agenţii economici în orașul Mioveni ;
  • aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Orășenesc Mioveni ;
  • constituirea echipei mobile de intervenție în cazurile de violență domestică la nivelul orașului Mioveni ;
  • aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Mioveni pe anul 2019.