Anunț vânzare

atentiePrimăria oraşului Mioveni, B-dul Dacia nr.1, tel 0348/450000 , fax 0248/260500 organizează licitaţie publică deschisă cu strigare pentru vânzarea imobilului CLĂDIRE – fost sediu al CAP Racovița, înscris în cartea funciară nr.84818 cu nr. cadastral 902/5- C21, în data de 14.03.2019, ora 1600.
Data limită pentru achiziționarea documentației de licitație (caiet de sarcini) și de solicitare a clarificărilor este 11.03.2019, ora 1200.
Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul Primăriei orașului Mioveni , cu sediul în Mioveni, B-dul Dacia nr.1, județul Argeș, începând cu data de 04.03.2019 ora 1000.
Cererile de participare la licitație și documentele solicitate prin caietul de sarcini
( în plic închis și sigilat ) se depun la registratura Primăriei orașului Mioveni, până la data de 13.03.2019 ora 1600.
Afișarea listei cu ofertanții calificați se va face în data de 14.03.2019, ora 1500.
Data desfăşurării licitaţiei publice deschise cu strigare este 14.03.2019, ora 1600.
Licitaţia publică deschisă cu strigare va avea loc la sediul Primăriei oraşului Mioveni, Bd. Dacia, nr.1, în sala de şedinţe a Consiliului Local.
Taxa și garanţia de participare la licitaţie se constituie conform prevederilor din caietul de sarcini .
Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Patrimoniu din cadrul Primăriei Mioveni, sau la telefon 0348/455113, între orele 900-1530.

Primar Director Economic
Ion GEORGESCU Gheorghița SAVA