camere Ziarul de Mioveni Protectia datelor

ÎNSCRIERI LA PROGRAMELE DE MASTER

master 2018Facultăţile Energetică şi Inginerie şi Managementul Sistemelor Tehnologice din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti vor aduce în Mioveni, pentru al optulea an consecutiv, două specializări pentru masterat: Managementul Mediului şi Dezvoltare Durabilă (20 de locuri) şi Concepţie şi Management în Productică (20 de locuri).

Reamintim că locurile sunt fără taxă, iar cursurile se vor desfăşura în Mioveni și laboratoarele la București.

Dosarul de admitere trebuie să conțină următoarele acte:

  1. Fişă de înscriere tip (obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii)
  2. Două fotografii recente (color, format 3x4cm);
  3. Diploma de bacalaureat, în original;
  4. Diploma de Licenţă/sau echivalentă acesteia, în original;
  5. Foaie matricolă/suplimentul la diplomă în original;
  6. Certificat de naştere – copie legalizată;
  7. Certificat de căsătorie – copie legalizată (dacă este cazul);
  8. Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;
  9. Chitanţa privind plata taxei de înscriere(100lei);
  10. Copie Carte de Identitate.

Înscrierile se pot face până la data de 10 septembrie 2018.
Informaţii suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0733.100.998.