camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

STAR - STreet ARt

eu flag europe for citizens co funded en rgb right

Nume: STAR - STreet Art
Program: Europa pentru cetățeni
Componenta 2: Angajament democratic și participare civică
Măsura: Rețele de orașe

Pateneri

 1. Arcugnano (Italia) – lider proiect
 2. Municipality of Reggio Emilia (Italia)
 3. ALDA (Asociația Europeană pentru Democrație Locală)(Franța)
 4. Orașul Lisbona, Clubul International (Portugalia)
 5. Orașul Peja (Kosovo)
 6. Orașul Amsterdam prin SAMA (Muzeul Street Art Amsterdam) (Olanda)
 7. Orașul Trebnje (Slovenia)
 8. Orașul Zajecar (Serbia)
 9. Orașul Bydgoszcz (Polonia)
 10. Orașul Palma de Mallorca (Spania)
 11. Orașul Pārgauja (Letonia)
 12. Orașul Vlore (Albania)
 13. Orașul Mostar (Bosnia și Herzegovina)
 14. Orașul Mioveni (Romania)

Context

În prezent orașele europene se confruntă cu un număr de probleme ce includ fragmentarea, stigmatizarea minorităților și excluziunea socială. Derularea sistemică a evenimentelor de la sfârșitul anilor 2000, precum și criza migranților, a condus la degradarea anumitor zone în multe orașe și în consecință marginalizarea grupurilor de persoane care locuiesc acolo.
Aceste procese amenință bunăstarea oamenilor și dezvoltarea durabilă a orașelor din Uniunea Europeană. De aceea este nevoie de acțiuni sistematice pentru regenerarea urbană și promovarea incluziunii, cetățeniei active și simțul comunității printre cetățeni. Angajamentul social și intercultural este esențial pentru a asigura schimbări pozitive la nivel local și internațional.
Un instrument eficient pentru atingerea acestui scop este STREET ART.

STREET ART este o formă de exprimare socială care permite implicarea comunităților și regenerarea imaginii zonelor mai puțin estetice din oraș și poate duce la dezvoltarea identității locale, înțelegerii reciproce și solidarității. În plus dezvoltarea unei conexiuni emoționale cu zona publică prin activități colective va contribui la dezvoltarea sentimentului de apartenență al cetățenilor la aceste spații publice, facilitând în același timp utilizarea lor durabilă.
STREET ART va fi realizat în colaborare cu cetățeni, artiști, migranți, școli și organizații locale.

Obiective și rezultate așteptate

Proiectul intenționează să creeze o rețea de orașe cu o strategie comună de promovare a incluziunii sociale și de diminuare a marginalizării prin reabilitarea zonelor degradate și abandonate a orașelor europene utilizând STREET ART. Proiectul urmărește dezvoltarea participării cetățenilor și regenerarea solidară a zonelor degradate sau abandonate.
Obiective:

 • să crească participarea cetățenilor și solidaritatea
 • să conecteze oameni din diferite culturi
 • să regenereze zone degradate sau abandonate pentru diminuarea marginalizării
 • să deruleze activități de prevenire a discriminării și intoleranței

Calendarul activităților:

Vor avea loc:
a)*** 4 evenimente internaționale pentru crearea unei rețele de orașe care să își împărtășească cele mai bune practici prin folosirea Street Art ca pe un instrument pentru intensificarea participării civice, pentru conectarea oamenilor din diferite culturi și regenerarea zonelor degradate sau abandonate în vederea diminuării marginalizării.

b)*** 3 activități locale care:

 • să cuprindă workshopuri pentru regenerarea urbană care să conducă la reducerea excluziunii sociale și marginalizării,
 • să crească conștientizarea asupra politicilor publice pentru interacțiunea comunității și promovarea cetățeniei active și solidarității,
 • să dezvolte conștientizarea publică – prin derularea de activități pentru prevenirea discriminării și intoleranței.