camere Ziarul de Mioveni Protectia datelor

Campanie de dezinsecţie, dezinfecție și deratizare la Mioveni

106509898 949816718765576 5948860041251845589 oPrimăria Mioveni vă informează că, în perioada 06 – 13 iulie 2020, SC CORAL IMPEX SRL va efectua servicii de dezinsecţie, dezinfecție și deratizare în următoarele locații: pe domeniul public, platforme pentru colectarea deșeurilor, scări de bloc (subsol și casa scării), gospodării individuale, instituții de învățământ și clădiri ale instituțiilor publice.
Substanțele utilizate sunt:

 • Deratizare – Colbrom Pastă
 • Dezinsecție spații exterioare - Cymina Plus
 • Dezinsecție spații interioare – Exit 100 SC
 • Combatere căpușe – Deltatim Plus
 • Dezinfecție – Huwa-San TR-50

Produsele folosite sunt avizate de Comisia Națională a Produselor Biocide, se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide şi fac parte din grupele Xn (gr. III), respectiv Xi (gr. IV) de toxicitate.
Vă rugăm să supravegheaţi cu atenţie copiii şi animalele de companie pentru a nu intra în raza de acţiune a aparatelor, deoarece contactul repetat şi prelungit al substanţelor cu pielea şi ochii poate cauza iritaţii.
Facem apel către asociaţiile de locatari/proprietari să permită accesul agenților DDD în subsolul blocurilor în zilele de 06, 07, 08 iulie 2020, așa încât să se poată efectua serviciile de dezinsecție și deratizare.
De asemenea proprietarii de gospodării din Orașul Mioveni sunt rugați să permită accesul agenților DDD în perioada 08 – 10 iulie 2020, așa încât să se poată efectua serviciile de deratizare.
În cazul în care condiţiile meteorologice vor împiedica desfaşurarea acestor servicii, perioada de efectuare va fi comunicată ulterior.
Vă rugăm ca, în perioada menţionată, să luaţi toate măsurile care se impun în vederea protejării familiilor de albine, în caz contrar Primăria Orașului Mioveni și S.C. Coral Impex S.R.L. sunt absolvite de orice responsabilitate.
Serviciile menționate sunt realizate de firma CORAL IMPEX SRL, conform Contractului de achiziție publică de servicii nr. 12618/15.05.2020.
Serviciile se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului OMS 119/2014 și Ordinului ANRSC nr. 520 din 27.11.2018 după un program unic, pentru a atinge un nivel de eficiență maximă.
Măsuri de prim ajutor în caz de:

 • inhalare: se va duce pacientul la aer proaspăt.
 • contact cu pielea: se va spăla din abundență imediat și cu atenție cu apă și săpun.
 • contact cu ochii: se va spăla imediat cu apă cel puțin 15 minute.
 • Înghițire substanțe insecticide/dezinfectante: NU se provoacă voma, nu există antidot, este necesar un tratament simptomatic.
 • În caz de ingerare accidentală de produse raticide se va merge de urgență la Spitalul de Urgență Mioveni iar antidotul recomandat de producator este vitamina K,

În toate situațiile se va consulta medicul.

STAR - STreet ARt

eu flag europe for citizens co funded en rgb right

Nume: STAR - STreet Art
Program: Europa pentru cetățeni
Componenta 2: Angajament democratic și participare civică
Măsura: Rețele de orașe

Pateneri

 1. Arcugnano (Italia) – lider proiect
 2. Municipality of Reggio Emilia (Italia)
 3. ALDA (Asociația Europeană pentru Democrație Locală)(Franța)
 4. Orașul Lisbona, Clubul International (Portugalia)
 5. Orașul Peja (Kosovo)
 6. Orașul Amsterdam prin SAMA (Muzeul Street Art Amsterdam) (Olanda)
 7. Orașul Trebnje (Slovenia)
 8. Orașul Zajecar (Serbia)
 9. Orașul Bydgoszcz (Polonia)
 10. Orașul Palma de Mallorca (Spania)
 11. Orașul Pārgauja (Letonia)
 12. Orașul Vlore (Albania)
 13. Orașul Mostar (Bosnia și Herzegovina)
 14. Orașul Mioveni (Romania)

Context

În prezent orașele europene se confruntă cu un număr de probleme ce includ fragmentarea, stigmatizarea minorităților și excluziunea socială. Derularea sistemică a evenimentelor de la sfârșitul anilor 2000, precum și criza migranților, a condus la degradarea anumitor zone în multe orașe și în consecință marginalizarea grupurilor de persoane care locuiesc acolo.
Aceste procese amenință bunăstarea oamenilor și dezvoltarea durabilă a orașelor din Uniunea Europeană. De aceea este nevoie de acțiuni sistematice pentru regenerarea urbană și promovarea incluziunii, cetățeniei active și simțul comunității printre cetățeni. Angajamentul social și intercultural este esențial pentru a asigura schimbări pozitive la nivel local și internațional.
Un instrument eficient pentru atingerea acestui scop este STREET ART.

STREET ART este o formă de exprimare socială care permite implicarea comunităților și regenerarea imaginii zonelor mai puțin estetice din oraș și poate duce la dezvoltarea identității locale, înțelegerii reciproce și solidarității. În plus dezvoltarea unei conexiuni emoționale cu zona publică prin activități colective va contribui la dezvoltarea sentimentului de apartenență al cetățenilor la aceste spații publice, facilitând în același timp utilizarea lor durabilă.
STREET ART va fi realizat în colaborare cu cetățeni, artiști, migranți, școli și organizații locale.

Obiective și rezultate așteptate

Proiectul intenționează să creeze o rețea de orașe cu o strategie comună de promovare a incluziunii sociale și de diminuare a marginalizării prin reabilitarea zonelor degradate și abandonate a orașelor europene utilizând STREET ART. Proiectul urmărește dezvoltarea participării cetățenilor și regenerarea solidară a zonelor degradate sau abandonate.
Obiective:

 • să crească participarea cetățenilor și solidaritatea
 • să conecteze oameni din diferite culturi
 • să regenereze zone degradate sau abandonate pentru diminuarea marginalizării
 • să deruleze activități de prevenire a discriminării și intoleranței

Calendarul activităților:

Vor avea loc:
a)*** 4 evenimente internaționale pentru crearea unei rețele de orașe care să își împărtășească cele mai bune practici prin folosirea Street Art ca pe un instrument pentru intensificarea participării civice, pentru conectarea oamenilor din diferite culturi și regenerarea zonelor degradate sau abandonate în vederea diminuării marginalizării.

b)*** 3 activități locale care:

 • să cuprindă workshopuri pentru regenerarea urbană care să conducă la reducerea excluziunii sociale și marginalizării,
 • să crească conștientizarea asupra politicilor publice pentru interacțiunea comunității și promovarea cetățeniei active și solidarității,
 • să dezvolte conștientizarea publică – prin derularea de activități pentru prevenirea discriminării și intoleranței.