camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

Prezentarea proiectului ACHIEVE

logo program achievelogo proiect achieveACHIEVE
(Awareness of Common History for Identifying and Extending the Values of Europe )
(Conștientizare asupra istoriei commune pentru identificarea și extinderea valorilor Europei)

PROGRAMUL: EUROPA PENTRU CETĂȚENI
AXA: ANGAJAMENT DEMOCRATIC ȘI PARTICIPARE CIVICĂ
MĂSURA: REȚELE DE ORAȘE

Proiectul îşi propune să dezvolte conştientizarea asupra identității europene prin furnizarea de instrumente necesare pentru a se opune euroscepticismului în creştere. În acest context, cunoașterea istoriei propriei țări capătă importanță, în special pentru noile generaţii. Lipsa de cunoştinţe în ceea ce privește motivaţiile şi procesele istorice-culturale care au dus la naşterea Uniunii Europene, este una din cauzele apariției euroscepticismului.

Pentru a deveni conştienţi despre modificări teritoriale şi culturale ale propriei țări, a ști că ţara dvs. așa cum o cunoașteți astăzi (care este tot mai mult apărată cu atitudini naţionaliste) este rezultatul influenţelor a diferite culturi şi înţelegerea reciprocă a diferitelor ţări, sunt toate instrumente pentru a înțelege mai bine sensul Uniunii Europene bazate pe valori comune, mai degrabă decât ca pe o instituţie politică rece.

Proiectul îşi propune să atragă atenţia şi curiozitatea spre teritoriile europene implicate, pornind de la o cunoaştere aprofundată a propriei ţări. La început, activitatea se va concentra pe învăţarea mai multor lucruri despre propriul teritoriu şi propia ţară şi pe dobândire de cunoștințe despre alte țări implicate, prin schimbul de experienţe Pornind de la considerațiile/opiniile cetăţenilor, reţeaua are ca scop promovarea cetăţeniei europene prin îmbunătăţirea condiţiilor pentru participarea democratică activă la nivel european

Durata proiectului : 24 de luni,
01.06.2019 - 31.05.2021

Parteneri implicaţi:

 • Orașul Breganze (l) – lider solicitantului
 • CRLDS – centrul pentru studii politice europene asupra dezvoltarii regionale si locale (AL)
 • RAM Central Stara Planina (BG)
 • Orașul Zavidovici (BH)
 • Casa minorităţilor naţionale (CZ)
 • ALDA (FR)
 • Orașul Erdut (HR)
 • Ist. Rezzara (IT)
 • Peje municipality (KS)
 • SEGA (MK)
 • Orașul Herceg Novi (MN)
 • ORAȘUL MIOVENI (RO)
 • Orașul Cajetina (SER)
 • CEE CN (SK)