camere Ziarul de Mioveni Protectia datelor

Campanie de dezinsecţie, dezinfecție și deratizare la Mioveni

106509898 949816718765576 5948860041251845589 oPrimăria Mioveni vă informează că, în perioada 06 – 13 iulie 2020, SC CORAL IMPEX SRL va efectua servicii de dezinsecţie, dezinfecție și deratizare în următoarele locații: pe domeniul public, platforme pentru colectarea deșeurilor, scări de bloc (subsol și casa scării), gospodării individuale, instituții de învățământ și clădiri ale instituțiilor publice.
Substanțele utilizate sunt:

  • Deratizare – Colbrom Pastă
  • Dezinsecție spații exterioare - Cymina Plus
  • Dezinsecție spații interioare – Exit 100 SC
  • Combatere căpușe – Deltatim Plus
  • Dezinfecție – Huwa-San TR-50

Produsele folosite sunt avizate de Comisia Națională a Produselor Biocide, se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide şi fac parte din grupele Xn (gr. III), respectiv Xi (gr. IV) de toxicitate.
Vă rugăm să supravegheaţi cu atenţie copiii şi animalele de companie pentru a nu intra în raza de acţiune a aparatelor, deoarece contactul repetat şi prelungit al substanţelor cu pielea şi ochii poate cauza iritaţii.
Facem apel către asociaţiile de locatari/proprietari să permită accesul agenților DDD în subsolul blocurilor în zilele de 06, 07, 08 iulie 2020, așa încât să se poată efectua serviciile de dezinsecție și deratizare.
De asemenea proprietarii de gospodării din Orașul Mioveni sunt rugați să permită accesul agenților DDD în perioada 08 – 10 iulie 2020, așa încât să se poată efectua serviciile de deratizare.
În cazul în care condiţiile meteorologice vor împiedica desfaşurarea acestor servicii, perioada de efectuare va fi comunicată ulterior.
Vă rugăm ca, în perioada menţionată, să luaţi toate măsurile care se impun în vederea protejării familiilor de albine, în caz contrar Primăria Orașului Mioveni și S.C. Coral Impex S.R.L. sunt absolvite de orice responsabilitate.
Serviciile menționate sunt realizate de firma CORAL IMPEX SRL, conform Contractului de achiziție publică de servicii nr. 12618/15.05.2020.
Serviciile se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului OMS 119/2014 și Ordinului ANRSC nr. 520 din 27.11.2018 după un program unic, pentru a atinge un nivel de eficiență maximă.
Măsuri de prim ajutor în caz de:

  • inhalare: se va duce pacientul la aer proaspăt.
  • contact cu pielea: se va spăla din abundență imediat și cu atenție cu apă și săpun.
  • contact cu ochii: se va spăla imediat cu apă cel puțin 15 minute.
  • Înghițire substanțe insecticide/dezinfectante: NU se provoacă voma, nu există antidot, este necesar un tratament simptomatic.
  • În caz de ingerare accidentală de produse raticide se va merge de urgență la Spitalul de Urgență Mioveni iar antidotul recomandat de producator este vitamina K,

În toate situațiile se va consulta medicul.

RAPORT ANUAL AL FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE

FONDURILE PUBLICE ALE ORAŞULUI MIOVENI PENTRU ANUL 2017

Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2017 între autoritatea contractantă: Primăria oraşului Mioveni, B-dul. Dacia, nr.1, Mioveni, judeţul Argeş, cod fiscal 4318199, tel. 0348/455444, fax 0248/260500 şi beneficiari, aşa cum sunt definiţi de legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general:

DOMENIUL SPORT

Beneficiar: Clubul Sportiv Mioveni, Proiect - Dezvoltarea sportului de performanţă, Suma alocată - 5.000.000 lei, Suma decontată – 4.910.000 lei, program finalizat.

Beneficiar: Clubul Sportiv Dacia Mioveni 2012, Proiect – Atragerea copiilor și a tineretului de pe raza orașului Mioveni către sportul de masă și către sportul de performanță, Suma alocată - 1.200.000 lei, Suma decontată – 1.200.000 lei, program finalizat.

Beneficiar: Clubul Sportiv Darts Mioveni, Proiect - Darts-ul în Mioveni, Suma alocată 150.000 lei, Suma decontată – 135.000 lei, program finalizat.

Beneficiar: Asociația Sportivă Colibași, Proiect - #familia ASC- socializare.sănătate.performanță: Suma alocată – 20.000 lei, Suma decontată – 20.000 lei, program finalizat.