camere centenar

Personal contractual incadrat pe postul de inspector de specialitate

Primaria orasului Mioveni organizeaza examen pentru promovarea in grad profesional imediat superior a personalului contractual incadrat pe postul de inspector de specialitate, gradul debutant, cu atributii de manager, in cadrul Compartimentului de Informare Turistica, ca urmare a finalizarii perioadei de debutant.

Detalii & Bibliografie

Rezultatul examenului de promovare

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de consilier juridic

Primăria oraşului Mioveni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de consilier juridic, gradul I, în cadrul aparatului permanent al Consiliului local al oraşului Mioveni.

Detalii & Bibliografie

Rezultat selectie dosar concurs

Anunt amanare concurs

Rezultat proba scrisa

Amanare evaluare examinare

In conformitate cu art. 9, alin. (4) din anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2799/2015, datorita imposibilitatii fizice/obiective a indeplinirii atributiilor asumate de catre un membru al comisiei de evaluare pentru evaluarea anuala stabilita pentru perioada 14.03 - 20.03.2017 a managerului Centrului Cultural Mioveni, se prelungesc termenele stabilite.

Detalii & termenele stabilite

Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a două posturi temporar vacante de referent-dispecer

Primăria oraşului Mioveni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată(perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani) a două posturi temporar vacante de referent-dispecer centru alarmă, treapta II, în cadrul compartimentului Supraveghere Video.

Detalii & Bibliografie

Rezultate selectie dosare

Rezultatele concursului

Asistent medical comunitar

Primaria orasului Mioveni organizeaza examen pentru promovarea in grad profesional imediat superior nivelului de debutant pentru personalul contractual incadrat pe postul de asistent medical comunitar, gradul debutant, in cadrul compartimentului Asistenta Medicala Comunitara, ca urmare a finalizarii perioadei de debut.
Examenul de promovare va avea loc in data de 10.03.2017, ora 1000, in sala de sedinte a institutiei.

Detalii & Bibliografie

Rezultat proba scrisa