camere Ziarul de Mioveni Protectia datelor

Campanie de dezinsecţie, dezinfecție și deratizare la Mioveni

106509898 949816718765576 5948860041251845589 oPrimăria Mioveni vă informează că, în perioada 06 – 13 iulie 2020, SC CORAL IMPEX SRL va efectua servicii de dezinsecţie, dezinfecție și deratizare în următoarele locații: pe domeniul public, platforme pentru colectarea deșeurilor, scări de bloc (subsol și casa scării), gospodării individuale, instituții de învățământ și clădiri ale instituțiilor publice.
Substanțele utilizate sunt:

  • Deratizare – Colbrom Pastă
  • Dezinsecție spații exterioare - Cymina Plus
  • Dezinsecție spații interioare – Exit 100 SC
  • Combatere căpușe – Deltatim Plus
  • Dezinfecție – Huwa-San TR-50

Produsele folosite sunt avizate de Comisia Națională a Produselor Biocide, se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide şi fac parte din grupele Xn (gr. III), respectiv Xi (gr. IV) de toxicitate.
Vă rugăm să supravegheaţi cu atenţie copiii şi animalele de companie pentru a nu intra în raza de acţiune a aparatelor, deoarece contactul repetat şi prelungit al substanţelor cu pielea şi ochii poate cauza iritaţii.
Facem apel către asociaţiile de locatari/proprietari să permită accesul agenților DDD în subsolul blocurilor în zilele de 06, 07, 08 iulie 2020, așa încât să se poată efectua serviciile de dezinsecție și deratizare.
De asemenea proprietarii de gospodării din Orașul Mioveni sunt rugați să permită accesul agenților DDD în perioada 08 – 10 iulie 2020, așa încât să se poată efectua serviciile de deratizare.
În cazul în care condiţiile meteorologice vor împiedica desfaşurarea acestor servicii, perioada de efectuare va fi comunicată ulterior.
Vă rugăm ca, în perioada menţionată, să luaţi toate măsurile care se impun în vederea protejării familiilor de albine, în caz contrar Primăria Orașului Mioveni și S.C. Coral Impex S.R.L. sunt absolvite de orice responsabilitate.
Serviciile menționate sunt realizate de firma CORAL IMPEX SRL, conform Contractului de achiziție publică de servicii nr. 12618/15.05.2020.
Serviciile se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului OMS 119/2014 și Ordinului ANRSC nr. 520 din 27.11.2018 după un program unic, pentru a atinge un nivel de eficiență maximă.
Măsuri de prim ajutor în caz de:

  • inhalare: se va duce pacientul la aer proaspăt.
  • contact cu pielea: se va spăla din abundență imediat și cu atenție cu apă și săpun.
  • contact cu ochii: se va spăla imediat cu apă cel puțin 15 minute.
  • Înghițire substanțe insecticide/dezinfectante: NU se provoacă voma, nu există antidot, este necesar un tratament simptomatic.
  • În caz de ingerare accidentală de produse raticide se va merge de urgență la Spitalul de Urgență Mioveni iar antidotul recomandat de producator este vitamina K,

În toate situațiile se va consulta medicul.

Taxele și impozitele pentru anul 2020

Extras din hotararea  privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 (HCL nr.43/2019)

                Impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2020 se modifica cu rata inflatiei de 4,6%,   fata de anul 2019, atat pentru contribuabili persoane fizice, cat si pentru contribuabili persoane juridice inregistrati cu bunuri impozabile pe raza orasului Mioveni.

                Prin urmare pentru persoanele fizice impozitul pe cladirile rezidentiale se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,085% la valoarea impozabila a cladirii. 
De exemplu:

 

IMPOZIT 2020  
   

ZONA B-CASA ÎN SUPRAFAŢĂ DE 70 m.p.

139 lei

ZONA C- CASA ÎN SUPRAFAŢĂ DE 70 m.p.

133 lei

ZONA D - CASA ÎN SUPRAFAŢĂ DE 70 m.p.

127 lei

APARTAMENT ÎN SUPRAFAŢĂ DE 70 m.p.

195 lei
 

Pentru persoanele fizice impozitul pe cladirile nerezidentiale se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,7% asupra valorii impozabile a cladirii.

 Impozitul pe cladiri se plateste anual in doua rate egale pana la data de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

                 Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietate sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a cladirii. Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietate sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladire se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1,50% asupra valorii impozabile a cladirii.

                  Pentru mijloacele de transport inregistrate pe raza orasului Mioveni, atat de persoanele fizice, cat si de persoanele juridice, raman in vigoare aceleasi prevederi legale, mentionate mai sus, in sensul ca impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2020 se modifica cu rata inflatiei de 4,6 %,   fata de anul 2019.

                  Aceleasi prevederi legale raman in vigoare si pentru terenurile detinute de contribuabili, impozitul stabilindu-se in functie de suprafața  de teren, rangul localitatii in care este amplasat terenul, zona si/sau categoria de folosinta a terenului.

Pentru plata cu anticipatie, pana la data de 31 martie a impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport datorat, pe anul 2020, de catre persoanele fizice, se acordă o bonificație de 10% (menținerea aceleași cote ca in 2019).

        Pentru plata cu anticipatie, pana la data de 31 martie a impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport datorat, pe anul 2020, de catre persoanele juridice, se acordă o bonificație de 5%(menținerea aceleași cote ca in 2019).   

 

                O alta taxa prevăzută de hotărârea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020, se refera la taxa datorată de  persoanele a caror activitate se incadreaza in grupele 561-Restaurante, 563-Baruri si alte activitati de servire a bauturilor si 932-Alte activitati recreative si distractive potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala CAEN pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica care se datorează in funcție de suprafata aferenta activitatilor respective și a fost indexată cu rata inflației de 4,6% față de anul 2019:

                a) pentru unitatile care functioneaza sub codul CAEN 561-Restaurante, a caror suprafata este :

           - sub 50mp, se stabileste o taxa de 209 lei/an;

           -  intre 51mp si 150mp, se stabileste o taxa de 523 de lei/an;

           -  intre 151 mp si 500mp, se stabileste o taxa de 1569 de lei/an;

          -   peste 501mp, se stabileste o taxa de 2092 de lei/an;   

              b)pentru unitatile care functioneaza sub codul CAEN 563-Baruri, a caror suprafata este:

           -  sub 50 mp, se stabileste o taxa de 209 lei/an;

           -  intre 51mp si 150mp, se stabileste o taxa de 314 lei/an;

           -  intre 151mp si 500mp, se stabileste o taxa de 523 lei/an;

           -   peste 501mp, se stabileste o taxa de 1046 lei/an.    

            

 c) Pentru alte activitati recreative si distractive potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala (cod CAEN 932) se propune o taxa diferentiata astfel:

- pentru o suprafata cuprinsa intre 50mp-150mp, se stabileste o taxa de 105 lei;

- pentru o suprafata cuprinsa intre 150mp-200mp, se stabileste o taxa de 209 lei.

   Taxa pentru folosirea temporara a domeniului public si domeniul privat pentru desfasurarea unor activitati economice, se stabileste in functie de zona in care se desfasoara activitatea, astfel:

        - platoul Casei de Cultura a Sindicatelor, trotuare si strazi limitrofe(str. Radu cel Frumos, str. Tudor Musatescu) 5 lei /mp/zi,

                    - B-dul Dacia si zonele publice dintre blocurile orasului Mioveni, 3 lei/mp/zi,

                    -  Racovita si Colibasi, 2 lei/mp/zi,

                    -  Clucereasa si Fagetu,1 leu/mp/zi.

Taxa pentru ocuparea domeniului public si privat al UAT Mioveni, in vederea expunerii sau alte obiecte,  este in cuantum de 3 lei/mp/zi.

Taxa acces zonă picnic se stabileşte după cum urmează:

-        taxă intrare zona picnic: 1 leu/adult

Program acces zonă este:

 9 -  24  ( lunile iunie, iulie şi august);

 9  - 20  ( lunile aprilie  şi mai)

 

închiriere grătar: 20 lei/2h

acces toaletă publică: 2 lei

tiroliană : 10 lei/tura/adult

                    5 lei/tura/copil.

 

Taxa  de acces la Baza de Agrement ,,Bemo,,

 

-  pentru zilele de luni, marţi, miercuri şi joi:

-  adulţi – 5 lei;

-  copii, elevi, studenţi, pensionari, persoane cu dizabilităţi – GRATUIT.

 

- pentru zilele de vineri, sâmbătă şi duminică:

      -  adulţi – 10 lei;

   -  copii, elevi, studenţi, pensionari, persoane cu dizabilităţi -  5 lei.

 

Taxa de acces la bazinul acoperit de înot didactic, astfel:

   - bilet intrare bazin – 15 lei/ora;

            - bilet (adult şi copil*sub 5 ani) –20 lei/ora;

            - abonament (adult şi copil* sub 5 ani – 10 şedinţe) - 160 lei în 30 de zile;

            - abonament agrement (10 şedinţe incluse) – 120 lei/lună;

            - abonament iniţiere/învăţare (10 şedinţe) – 125 lei în 30 de zile.

Pentru parcarea în parcările publice cu plată, pentru mijloacele de transport cu masa totală maximă autorizată mai mare de  1500 kg, se vor percepe următoarele taxe:

o   31 lei/ mijloc de transport/zi ( 24 H)/parcare tranzit;

o      5 lei/mijloc de transport/oră/.

 

Cuantumul taxelor pentru utilizarea parcării  Peco Petrom pentru mijloacele de transport care nu au dreptul de parcare în parcările publice, având masa maximă autorizată între 1,5 tone -5 tone, se stabilesc după cum urmează:

 

CARD DE PROXIMITATE         DURATA DE STAŢIONARE                TAXA PENTRU

                                                                                                            ANUL 2020

            

Abonament                                           1 lună                                                       42 lei

Abonament                                           3 luni                                                      105 lei

Abonament                                           6 luni                                                       157 lei

Abonament                                          12 luni                                                      209 lei

 

    1.   Se acorda scutire de la plata impozitului pe cladire pentru:

                   - clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

                   - cladirile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, a vaduvelor de razboi si a vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi;

                   - clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

                    - clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate;

- cladirea folosita ca domiciliu si/sau alte cladiri aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin.1 lit.b.si art. 4 alin.1 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

                    - cladirea folosita ca domiciliu, aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale  caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social.

       2. Se acorda scutire de la plata impozitului pe teren pentru:

                    - terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate;

                    -terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

            - terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, a vaduvelor de razboi si a vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi;

              - terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 2 lit.a,c-e. din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 

                -  terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale  caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social.

      3. Se acorda scutire de la plata impozitului pe mijloacele de transport pentru:

-          mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, vaduvelor de razboi sau vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

  -       mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

 

                      Scutirile de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport, se aplica incepand cu data de 01 ianuarie 2020, persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie 2019 si care sunt depuse la registratura Primariei orasului MIoveni,  pana la data de 31 martie 2020.

 

SERVICIUL TAXE SI IMPOZITE

Vlad Daniela

Popescu Loredana

Girtan  Petruta