Codul etic al institutiei

Codul etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Mioveni şi serviciilor publice fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al oraşului Mioveni

Descarca (vezi) codul etic integral

Strategia Naţională Anticorupţie

Potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 a fost adoptată Strategia Naţională Anticorupţie pe perioada 2016-2020, document ce menţine abordarea strategiei precedente (SNA 2012-2015) cu privire la implementare şi monitorizare, propunandu-şi totodată să îmbunatăţească aspectele care nu au funcţionat.
Primarul oraşului Mioveni, în calitate de autoritate executivă a oraşului Mioveni, împreună cu aparatul de specialitate, recunoaşte importanţa obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-2020, precum şi mecanismul de monitorizare a acestora, susţinând lupta anticorupţie şi promovând integritatea, prioritatea interesului public şi transparenţa în procesul decizional.

Prin Dispoziţia nr. 1070/22.11.2016, la nivelul Instituţiei Primarului oraşului Mioveni, a fost adoptată Declaraţia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020.

Deasemenea, prin Dispoziţia nr. 504/27.02.2017, la nivelul Instituţiei Primarului oraşului Mioveni, a fost adoptat şi Planul de integritate la nivelul instituţiei Primarului oraşului Mioveni, pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-2020, precum şi Inventarul măsurilor preventive anticorupţie, împreună cu indicatorii de evaluare a nivelul instituţiei.

plandeclaratie aderaredeclaratie aderare 001dispozitie declaratie