camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

Repertoriul legislativ 2019

Nr. 251 - privind achiziţionarea unor servicii de consultanţă juridică, de asistenţă şi reprezentare juridică pentru apărarea intereselor SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL

Nr. 250 - privind achiziţionarea unor servicii de consultanţă juridică, de asistenţă şi reprezentare juridică pentru apărarea intereselor Unităţii Administrativ Teritoriale a oraşului Mioveni pentru anul 2020

Nr. 249 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale firmei Servicii Generale Mioveni SRL

Nr. 248 - privind acordarea unui ajutor de minimis individual pentru majorarea capitalului social al firmei Servicii Generale Mioveni SRL

Nr. 247 - privind " Aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului Mioveni pe anul 2019"

Nr. 246 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Tiţa Ion pentru depăşirea situaţiei de necesitate cauzată de îmbolnăvirea fiului său, Tiţa Teodor.

Nr. 245 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei Marin Florina Cristina pentru depăşirea situaţiei de necesitate cauzată de îmbolnăvirea fiicei sale, Mareşi Georgiana-Alexandra

Nr. 244 - privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Zamfir Maria-Ionela

Nr. 243 - privind constituirea echipei mobile de intervenţie în cazurile de violenţă domestică la nivelul oraşului Mioveni

Nr. 242 - privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Mioveni

Nr. 241 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Orăşenesc Mioveni

Nr. 240 - privind "Aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Orăşenesc Mioveni."

Nr. 239 - privind aprobarea închirierii terenului în suprafaţă de 4162 mp situat pe Bd.Dacia - lângă OMV-pentru amenajarea unei parcări.

Nr. 238 - privind aprobarea închirierii punctului termic PT2 situat pe Aleea Căminului, oraş Mioveni

Nr. 237 - privind actualizarea Planului de măsuri pentru colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile provenite de la populaţie, instituţiile şi agenţii economici în oraşul Mioveni

Nr. 236 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii: "Amenajare Cămin C - Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni"

Nr. 235 - privind susţinerea financiară de la bugetul local, a cheltuielilor pentru transportul eleviilor care sunt şcolarizaţi la unităţile de învăţământ de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Mioveni, constând în subvenţionarea cu 100% din costul transportului pentru fiecare persoană, aprobat de Consiliul local al Oraşului Moveni pentru anul calendaristic 2020.

Nr. 234 - privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate "Înfiinţare distribuţie gaze naturale în satul Făgetu, judeţul Argeş"

Nr. 233 - privind "Aprobarea contului de execuţie al oraşului Mioveni pe trimestrul III al anului 2019."

Nr. 232 - privind însuşirea raportului de evaluare întocmit în vederea acceptării de către unitatea administrativ-teritorială a unei donaţii de cărţi

Nr. 231 - privind transmiterea în administrarea Spitalului Orăşenesc Mioveni, pe o perioadă de 15 ani, a bunurilor rezultate ca urmare a finalizării obiectivului de investiţii Construire Spital Orăşenesc Mioveni S+P+6E, Judeţul Argeş

Nr. 230 - referitor la aprobarea procesului verbal de predare-primire cadru între Unitatea Administrativ Teritorială oraşul Mioveni prin Spitalul orăşenesc Mioveni şi Consiliul Judeţean Argeş, cu privire la predarea-primirea imobilelor situate în comuna Călineşti, judeţul Argeş

Nr. 229 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a tarifului de intrare în patinoarul artificial mobil din Centrul Civic al oraşului Mioveni

Nr. 228 - privind transmiterea în folosinţă gratuită Asociaţiei de Părinţi şi Educatori "Florile Soarelui" Mioveni, a spaţiului în suprafaţă de 10 mp situat în incinta imobilului Grădiniţa Florile Soarelui, strada Logofăt Stanciu Mihoveanu nr. 11, oraş Mioveni, judeţul Argeş

Nr. 227 - privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare" al oraşului Mioveni, judeţul Argeş, domnului inginer Movileanu Nicolae

Nr. 226 - privind "Alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului consilier local POPESCU CORNEL începând cu luna Decembrie 2019, pe o perioadă de 2 luni consecutive (Decembrie 2019 -Ianuarie 2020)."

Nr. 225 - privind " Aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului Mioveni pe anul 2019"

Nr. 224 - privind aprobarea schimbării denumirii firmei Administrarea Domeniului Public şi Privat Mioveni SRL, în firma Servicii Generale Mioveni SRL, conform dovezii privind disponibilitatea şi rezervarea firmei eliberată de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Argeş

Nr. 223 - privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare" al oraşului Mioveni, judeţul Argeş, domnului Dridi Cristophe

Nr. 222 - privind aprobarea Protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orasului Mioveni si Societatea, Natională Nuclearelectrica S.A. - Sucursala Fabrica de Combustibil Nuclear-Pitesti

Nr. 221 - privind "Aprobarea Protocolului de colaborare-cadru între Unitatea Administrativ Teritorială a orasului Mioveni si RATEN ICN Pitesti - Institutul de Cercetări Nucleare."

Nr. 220 - privind "Aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 29,4 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de otorinolaringologie Dr. Onicel Cristian"

Nr. 219 - privind "Aprobarea închirierii a trei terenuri situate pe B-dul Dacia, oraş Mioveni, pentru amplasarea de chioşcuri de comercializare presă şi produse complementare"

Nr. 218 - privind "Acordarea distincţiei «Diploma de aur» familiei Banu Aurel şi Banu Elena care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2019."

Nr. 217 - privind "Acordarea distincţiei «Diploma de aur» familiei Nenciu Nicolae şi Nenciu Sabina care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2019."

Nr. 216 - privind "Acordarea distincţiei «Diploma de aur» familiei Staicu Ioan şi Staicu Lucea care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă În anul 2019."

Nr. 215 - privind "Acordarea distincţiei «Diploma de aur» familiei Miu Nicolae şi Miu Maria care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2019."

Nr. 214 - privind "Acordarea distincţiei «Diploma de aur» familiei Voiculescu Ion şi Voiculescu Verginiea care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2019."

Nr. 213 - privind "Acordarea distincţiei «Diploma de aur» familiei Anfimov Ioan şi Anfimov Ana care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2019."

Nr. 212 - privind "Acordarea distincţiei «Diploma de aur» familiei Rusu Vasile şi Rusu Elena care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2019."

Nr. 211 - privind "Acordarea distincţiei «Diploma de aur» familiei Arsene Stelian şi Arsene Olimpia care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2019."

Nr. 210 - privind "Acordarea distincţiei «Diploma de aur» familiei Chiliment Gheorghe şi Chiliment Lucea care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2019."

nr. 209 - privind "Acordarea distincţiei «Diploma de aur» familiei Damian Gheorghe şi Damian Elisabeta care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2019."

Nr. 208 - privind "Acordarea distincţiei «Diploma de aur» familiei Stancu Aurică şi Stancu Elena care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2019."

Nr. 207 - privind "Acordarea distincţiei «Diploma de aur» familiei Rizescu Gheorghe şi Rizescu Sevasta care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2019."

Nr. 206 - privind "Acordarea distincţiei «Diploma de aur» familiei Costescu Nicolae şi Costescu Maria care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2019."

Nr. 205 - privind "Acordarea distincţiei «Diploma de aur» familiei Mocanașu Ștefan şi Mocanașu Maria care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2019."

Nr. 204 - privind "Acordarea distincţiei «Diploma de aur» familiei Delcă Petre şi Delcă Nela care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2019."

Nr. 203 - privind "Acordarea distincţiei «Diploma de aur» familiei Darie Petre şi Darie Margareta care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2019."

Nr. 202 - privind "Acordarea distincţiei «Diploma de aur» familiei Tudose Niculae şi Tudose Filofteia care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2019."

Nr. 201 - privind "Aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului oraşului Mioveni."

Nr. 200 - privind aprobarea Regulamentelor privind procedurile administrative ale autorităţii deliberative şi executive în cadrul sferelor de competenţă

Nr. 199 - privind punerea în aplicare a sancţiunilor corespunzătoare, ca urmare a rămânerii definitive a Raportului de evaluare al Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 21555/G/11/26.05.2015 cu privire la încălcarea regimului juridic al conflictului de interese, de către dl. Costache Aurel-viceprimar al oraşului Mioveni, în calitatea de consilier local

Nr. 198 - privind aprobarea suplimentării finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2019, pentru activităţi nonprofit de interes local şi general, în domeniul sportiv

Nr. 197 - privind aprobarea propunerii managerului Spitalului Orăşenesc Mioveni cu privire la modificarea structurii organizatorice

Nr. 196 - privind "Atribuirea denumirii Pascal Unguran -Secţiei de carte în limbă franceză din cadrul Bibliotecii Orăşeneşti."

Nr. 195 - prin care "Se ia act de Planul de măsuri şi activităţi pentru trimestrul IV, anul 2019 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni."

Nr. 194 - privind "Validarea mandatului unui consilier local şi modificarea componenţei unei comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al oraşului Mioveni, judeţul Argeş."

Nr. 193 - privind " Aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului Mioveni pe anul 2019"

Nr. 192 - privind "Scutirea de la plata chiriei a domnului Coşereaţă Cristian-Marian persoană cu handicap grav"

Nr. 191 - privind repartizarea în vederea închirierii unui apartament şi a cinci garsoniere din cadrul Blocului B al Grupului Şcolar, oraş Mioveni, judeţul Argeş

Nr. 190 - privind transmiterea în folosință gratuită, prin contract de comodat, către S.C.DistribuJie Energie Oltenia S.A., a stâlpilor şi a prizei de pământ aferente lucrării "Alimentare cu energie electrică a iluminatului public de pe strada Dinicu Golescu, oraşul Mioveni"

Nr. 189 - privind "Acceptarea unei donații având ca obiect terenul în suprafață de 1436 mp situat în oraşul Mioveni, sat Clucereasa, identificat cu nr. cadastral 2219/11."

Nr. 188 - privind transmiterea în folosință gratuită Fundaţiei "Consorţiul pentru Dezvoltare Locală" Mioveni a apartamentului nr.3 situat în Mioveni, str.Fraţii Goleşti bloc T6, sc.D, parter, în suprafață de 84,57 mp

Nr. 187 - privind "Transmiterea în folosinţă gratuită Fundaţiei "Consorţiul pentru Dezvoltare Locală" Mioveni a spaţiului în suprafaţă de 51,67 mp situat în Mioveni, str. Stadionului, bl. F6, sc.B, ap.4, parter."

Nr. 186 - privind "Abrogarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.32/31.03.2015 pentru transmiterea în folosinţă gratuită a unor bunuri din proprietatea oraşului Mioveni."

Nr. 185 - privind "Dezmembrarea terenului aferent Străzii 7 Septembrie 1485 (amplasament 2) în suprafaţă de 16328 mp, identificat cu numărul cadastral 83944."

Nr. 184 - privind "Aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 43,15 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de medicină generală Dr. Stanciu Elena - Livia."

Nr. 183 - privind "Aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 27,17 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de medicină generală Dr. Stanciu Maria Adriana."

Nr. 182 - privind "Aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 35,99 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de dermato-venerologie Dr. Ionescu Elena."

Nr. 181 - privind "Aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 32,52 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de stomatologie Dr. Stoica Agata Maria."

Nr. 180 - privind "Aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al oraşului Mioveni în conformitate cu prevederile Ordonanţei de UrgenJă a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ."

Nr. 179 - privind aprobarea încetării suspendării din funcţia de director general şi administrator unic al domnului Tudose Nicolae şi de reconfirmare în funcţia de administrator unic şi director general la SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL

Nr. 178 - cu privire la mărirea ariei construite supraterane a compartimentului de incendiu "Sala Sporturilor"

Nr. 177 - Privind "Alegerea ca preşedinte de şedintă a doamnei consilier local NIŢOIU RAMONA CORINA începând cu luna Octombrie 2019, pe o perioadă de 2 luni consecutive (Octombrie 2019-Noiembrie 2019)."

Nr. 176 - Prin care Consiliul Local al oraşului Mioveni îşi însuşeste contractul de credit şi acordul de garantare încheiate între Banca Comercială Română S.A şi Unitatea Administrativ-Teritorială a oraşului Mioveni

Nr. 175 - privind " Aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului Mioveni pe anul 2019"

Nr. 174 - privind "Aprobarea contului de execuţie al oraşului Mioveni pe trimestrul II al anului 2019."

Nr. 173 - Privind „Stabilirea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană, a costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere, suportată de părinte I reprezentant legal pentru copiii care frecventează creşa în oraşul Mioveni pentru anul şcolar 2019-2020".

Nr. 172 - privind "Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului oraşului Mioveni."

Nr. 171 - Privind "Desemnarea reprezentantului Consililui Local al oraşului Mioveni în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii constituită la nivelul Şcolii Gimnaziale nr.1 Mioveni pentru anul şcolar 2019-2020."

Nr. 170 - Privind "Desemnarea reprezentantului Consililui Local al oraşului Mioveni în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii constituită la nivelul Grădiniţei cu program normal «Florile Soarelui» Mioveni pentru anul şcolar 2019-2020."

Nr. 169 - Privind "Desemnarea reprezentantului Consililui Local al oraşului Mioveni în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii constituită la nivelul Grădiniţei cu program normal «Campionii» Mioveni pentru anul şcolar 2019-2020."

Nr. 168 - Privind "Desemnarea reprezentantului Consililui Local al oraşului Mioveni în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii constituită la nivelul Grădiniţei cu program prelungit «Tic-Pitic» Mioveni pentru anul şcolar 2019-2020."

Nr. 167 - Privind "Desemnarea reprezentantului Consililui Local al oraşului Mioveni în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii constituită la nivelul Liceului Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni pentru anul şcolar 2019-2020."

Nr. 166 - Privind "Desemnarea reprezentantului Consililui Local al oraşului Mioveni în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii constituită la nivelul Liceului Teoretic «Iulia Zamfirescu» Mioveni pentru anul şcolar 2019-2020."

Nr. 165 - Privind "Desemnarea reprezentantului Consililui Local al oraşului Mioveni în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii constituită la nivelul Şcolii Gimnaziale «Liviu Rebreanu» Mioveni pentru anul şcolar 2019-2020."

Nr. 164 - Privind "Desemnarea reprezentantului Consililui Local al oraşului Mioveni în Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii constituită la nivelul Şcolii Gimnaziale «George Topîrceanu» Mioveni pentru anul şcolar 2019-2020."

Nr. 163 - privind "Desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Mioveni în componenţa Consiliului administrativ al Centrului Cultural Mioveni."

Nr. 162 - privind "Instituirea unor facilităţi fiscale în condiţiile Procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local al oraşului Mioveni."

Nr. 161 - privind "Încetarea mandatului de consilier local al domnului Franţescu Costel şi vacantarea unui post de consilier local din cadrul Consiliului Local al oraşului Mioveni, judeţul Argeş."

Nr. 160 - privind "Scutirea de la plata chiriei a doamnei Udrea Victorita-Mihaela persoană cu handicap accentuat."

Nr. 159 - privind "Scutirea de la plata chiriei a doamnei Filip Cristiana persoană cu handicap accentuat."

Nr. 158 - privind Aprobarea implementării de către oraşul Mioveni a proiectului cu finanţare nerambursabilă "WIFI4EU Promovarea conectivităţii la internet în comunităţile locale"

Nr. 157 - privind "Aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 24,79 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de medicină generală Dr. Zaharescu Iolanda Simona."

Nr. 156 - privind "Aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 25,56 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de medicină generală Dr. Răţoi Genica."

Nr. 155 - privind "Aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 25,56 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de medicină generală Dr. Nicolaescu Simona Mihaela."

Nr. 154 - privind "Aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 24,79 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de medicină generală Dr. Iliescu Simona."

Nr. 153 - privind "Aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 29,4 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de stomatologie Dr. Morlova Leonard."

Nr. 152 - privind "Atribuirea denumirii Pascal Unguran unei străzi din oraşul Mioveni."

Nr. 151 - Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii: "Construire corp grădiniţă - completare subansamblu funcţional, Grădiniţa Campionii, oraşul Mioveni, judeţul Argeş"

Nr. 150 - privind "Aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului Mioveni pe anul 2019"

Nr. 149 - privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne

Nr. 148 - Prin care se ia act de contractele de sponsorizare încheiate între Automobile DACIA S.A şi Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Mioveni

Nr. 147 - privind "Aprobarea modificării preţului la distribuţie şi transport apa potabila si a tarifelor de canal­epurare în oraşul Mioveni."

Nr. 146 - privind numirea domnului Albu Alin Ioan în funcţia de administrator şi director general la firma Administrarea Domeniului Public şi Privat Mioveni SRL

Nr. 145 - privind aprobarea închirierii a trei terenuri situate pe B-dul Dacia, oraş Mioveni, pentru amplasarea de panouri publicitare.

Nr. 144 - privind aprobarea demarării procedurilor de proiectare şi execuţie pentru obiectivul de investiţii - Staţie de oxigen Spital Orăşenesc Mioveni

Nr. 143 - privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 33,6 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea laboratorul de radiografii dentare S.C. XANDRA DENT S.R.L.

nr. 142 - privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 33,15 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de pediatrie Dr. Popescu Vasilica - Silvia

Nr. 141 - privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 34,16 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de medicină generală Dr. Andrei Elena - Cristiana

Nr. 140 - privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 24,78 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de medicină generală Dr. Stroescu Mariana

Nr. 139 - privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 34,19 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de medicină generală Dr. Georgescu Marilena -Cristiana

Nr. 138 - privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 31,23 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de medicină generală - pediatrie Dr. Miloiu Silvia Ştefania

Nr. 137 - Prin care se ia act de contractul de cooperare nr 12874/09.05.2019 pentru înfiinţarea unui Centru de Diagnosticare şi Tratament Complex de Medicină Tradiţională Chineză în Spitalul Orăşenesc Mioveni.

Nr. 136 - privind aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de concesiune încheiat pentru spaţiul în suprafaţă de 27,44 mp situat în Dispensarul Mioveni în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical de stomatologie Dr. Pătroi Petre

Nr. 135 - privind transmiterea în folosinţă gratuită Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din cadrul Consiliului Judeţean Argeş a spaţiului în suprafaţă de 229,6 mp situat la parterul Şcolii Vechi din B-dul Dacia, oraş Mioveni, pentru funcţionarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, Mioveni

Nr. 134 - privind stabilirea indemnizaţiei lunare pentru consilierii locali ai Consiliului Local al oraşului Mioveni, precum şi pentru delegatul sătesc, conform art. 212 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Nr. 133 - privind "Aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de închiriere a unei suprafeţe de 600 mp din terasa parcării supraetajate, pentru construirea unui centru de fitness, aerobic şi wellness."

Nr. 132 - privind "Aprobarea procesului verbal de negociere a preţului de cumpărare a unui teren situat în Mioveni, sat Racoviţa, adiacent Spitalului Orăşenesc Mioveni."

Nr. 131 - privind "Acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Tinculescu Ion pentru depăşirea situaţiei de necesitate cauzată de distrugerea locuinţei în urma incendiului din data de 20.06.2019."

Nr. 130 - privind "Aprobarea încheierii Protocolului de Parteneriat între Universitatea Politehnică Bucuresti si U.A.T. orasul Mioveni."

Nr. 129 - privind "Aprobarea investiţiei-extindere conductă de distribuţie gaze naturale pe strada Soldat Ungureanu Nicolae, sat Racoviţa, oraş Mioveni, judeţul Argeş."

Nr. 128 - privind "Aprobarea investiţiei-extindere conductă de distribuţie gaze naturale pe strada Nicolae Racoviceanu, sat Racoviţa, oraş Mioveni, judeţul Argeş."

Nr. 127 - privind "Aprobarea investiţiei-extindere conductă de distribuţie gaze naturale pe strada Argeşelului, sat Racoviţa, oraş Mioveni, judeţul Argeş."

Nr. 126 - privind " Aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Mioveni pe anul 2019 şi virării de credite ale Unităţii Administrativ-Teritoriale - orasul Mioveni"

Nr. 125 - prin care se aprobă valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, taxele speciale aplicabile anului 2020 precum si diverse regulamente

Nr. 124 - privind "Transmiterea în folosinţă gratuită a unei autospeciale cu apă şi spumă, către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Cpt.Puică Nicolae» al judeţului Argeş."

Nr. 123 - privind "Aderarea Unităţii Administrativ Teritoriale a oraşului Mioveni, prin Consiliul Local al oraşului Mioveni la Societatea Naţională de Cruce Roşie - Filiala Judeţului Argeş"

Nr. 122 - cu privire la "Alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului NILĂ GEORGE CONSTANTIN începând cu luna August 2019, pe o perioadă de 2 luni consecutiv (August 2019 -Septembrie 2019)."

Nr. 121 - prin care "Se ia act de Planul de măsuri şi activităţi pentru trimestrul III, anul 2019 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni."

Nr. 120 - cu privire la "Aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav desfăşurată in semestrul I al anului 2019"

Nr. 119 - prin care se ia act de raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul I-2019 la nivelul oraşului Mioveni

Nr. 118 - privind "Scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a unei suprafeţe de 600 mp din terasa parcării supraetajate, pentru construirea unui centru de fitness, aerobic şi wellness."

Nr. 117 - privind "Analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul I al anului 2019 şi menţinerea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi conform art 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 50/21.03.2019."

Nr. 116 - privind stabilirea cotei de pierderi de până la 20% din apă intrată în sistem, pentru fundamentarea preţurilor la apa distribuită în oraşul Mioveni

Nr. 115 - privind introducerea evenimentului "Festivalul Dogarilor/Ziua Fiilor satelor Racoviţa şi Clucereasa", în Agenda Culturală pe anul 2019, în data de 10 august 2019.

Nr. 114 - privind "Aprobarea procedurii şi a criteriilor(condiţiilor) pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei publice de conducere de şef serviciu, gradul II, Poliţia Locală Mioveni."

Nr. 113 - privind "Aprobarea contului de execuţie al oraşului Mioveni pe trimestrul I al anului 2019

Nr. 112 - privind "Cesiunea părţilor sociale de către cesionarul SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni Sri către cedentul VATO Mioveni, mutarea sediului firmei,aprobarea cooptării unui nou asociat şi majorarea capitalului social la firma Administrarea Domeniului Public şi Privat Mioveni SRL."

Nr. 111 - privind "Prelungirea mandatului domnului Ciobanu Viorel în funcţia de administrator unic şi director general la SC Servicii Edilitare Pentru Comunitate Mioveni SRL."

Nr. 110 - privind "Aprobarea deplasării ansamblului «Plai de dor» la concursul internaţional «Festival des Cultures du Monde» ce va avea loc în Chambery-Franţa, în perioada 03 -18 iulie 2019."

Nr. 109 - privind" Aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului Mioveni pe anul 2019 precum şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Unităţii Administrativ-Teritorială a orasului Mioveni"

Nr. 108 - privind "Achiziţionarea unui teren situat în Mioveni, sat Racoviţa, Spitalului Orăşenesc Mioveni."

Nr. 107 - prin care "Se ia act de recepţia la terminarea lucrărilor pentru unele obiective de investiţii finanţate din bugetul local al oraşului Mioveni."

Nr. 106 - privind "Aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului oraşului Mioveni şi instituţiilor şi serviciilor publice subordonate autorităţilor administraţiei publice locale."

Nr. 105 - cu privire la "Aprobarea Raportului de progres privind stadiul îndeplinirii obiectivelor din Planul Local de Acţiune pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru semestrul I al anului 2019 la nivelul oraşului Mioveni, judeţul Argeş."

Nr. 104 - cu privire la "Extinderea cu 36 mp a terenului concesionat firmei S.C. PICADILLY S.R.L. pe strada Ion Pillat, lângă blocul H26"

Nr. 103 - privind "Scutirea de la plata chiriei a domnului Radu Ion -Robert persoană cu handicap accentuat."

Nr. 102 - privind Aprobarea Acordului de parteneriat Între comuna Breganze, Republica Italiană şi oraşul Mioveni, judeţul Argeş, România pentru implementarea proiectului ACHIEVE, câştigat în cadrul programului EUROPA PENTRU CETĂŢENI

Nr. 101 - pentru «Modificarea art 4 din HCL nr. 110/21.09.2017 privind„ Aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea şi administrarea locuinţelor sociale aflate în proprietatea publică a oraşului Mioveni", a „Criteriilor în baza cărora se rapartizează locuinţele sociale precum şi desemnarea „Comisiei de analiză a cererilor şi de repartizare a locuinţelor". »

Nr. 100 - Privind "Anularea creantelor fiscale datorate de persoanele fizice aflate în stare de insolvabilitate."

Nr. 99 - privind transmiterea în folosinţă gratuită către S.C. Distribuţie Energie Oltenia S.A a capacităţilor energetice corespunzătoare cotei de proprietate a U.A.T. Oraşul Mioveni realizate prin cofinanţarea obiectivului de investiţii„ Extindere reţea electrică JT în vederea alimentării cu energie electrică a consumatorilor casnici de pe strada Aleea Poienii, oraşul Mioveni, judeţul Argeş"

Nr. 98 - privind transmiterea în folosinţă gratuită către SC. Distribuţie Energie Oltenia SA a capacităţilor energetice corespunzătoare cotei de proprietate a U.A.T. Oraşul Mioveni realizate prin cofinanJarea obiectivului de investiţii „Extindere reţea electrică JT în vederea alimentării cu energie electrică a consumatorilor casnici de pe strada Argeşelului, oraşul Mioveni,judeţul Argeş"

Nr. 97 - privind "Aprobarea acordării burselor şcolare elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza oraşului Mioveni pentru anul 2019"

Nr. 96 - privind ''Aprobarea cooptării unui nou asociat prin majorarea capitalului social la firma Administrarea Domeniului Public şi Privat Mioveni SRL."

Nr. 95 - privind "Transmiterea în folosinţă gratuită Spitalului Orăşenesc Mioveni a unor echipamente medicale."

Nr. 94 - cu privire la "Aprobarea Raportului întocmit de către Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor din domeniul sport pentru finantarea nerambursabilă alocată de la bugetul local al UAT Oraşul Mioveni pentru anul 2019."

Nr. 93 - privind "Aprobarea iniţierii demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al oraşului Mioveni,judeţul Argeş, aprobat prin HCL nr 32/15.04.2010."

Nr. 92 - privind încadrarea Centrului Cultural Mioveni în categoria instituţiilor gazdă de spectacole de proiecte şi/sau concerte cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al oraşului Mioveni, precum şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

Nr. 91 - privind repartizarea în vederea închirierii a şapte garsoniere din cadrul Blocului B al Grupului Şcolar, oraş Mioveni, judeţul Argeş

Nr. 90 - privind Aprobarea Acordului de parteneriat între comuna Gazzo, Republica Italiană şi oraşul Mioveni,judeţul Argeş, România pentru implementarea proiectului RUN4EU, câştigat în cadrul programului ERASMUS + SPORT

Nr. 89 - cu privire la "Alegerea ca preşedinte de şedință a domnului MANDU ION începând cu luna iunie 2019, pe o perioadă de 2 luni consecutiv (Iunie 2019 - Iulie 2019)."

Nr. 88 - privind "Scutirea de la plata chiriei a domnului Bunescu Ovidiu-Pompiliu persoană cu handicap accentuat"

Nr. 87 - privind "Aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Centrului Cultural Mioveni "

Nr. 86 - referitoare la acordul de principiu al Unităţii Administrativ -Teritoriale a oraşului Mioveni prin Consiliul Local privind utilizarea bazei sportive "Stadion Orăşenesc Mioveni" de către A.F.C. Chindia Târgovişte.

Nr. 85 - privind "Scoaterea la licitaţie publică pentru închiriere, a unui spaţiu comercial aparţinând domeniului public al oraşului Mioveni, în vederea amenajării unei săli de fitness."

Nr. 84 - privind "Scoaterea la licitaţie publică pentru închiriere, a unui teren aparţinând domeniului public al oraşului Mioveni, în vederea amplasării unui chioşc pentru comercializarea florilor."

Nr. 83 - privind "Completarea şi modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Mioveni nr. 47 din 17.11.1999 -Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Mioveni."

Nr. 82 - prin care "Se ia act de Planul de măsuri şi activităţi pentru trimestrul II, anul 2019 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni."

Nr. 81 - cu privire la "Extinderea reţelei de distribuţie a gazelor naturale în satul Făgetu, oraş Mioveni."

Nr. 80 - privind obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici şi a altor persoane juridice precum şi a cetăţenilor pentru buna gospodărire a oraşului Mioveni, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestuia

Nr. 79 - privind aprobarea formularului reprezentând procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor aplicate de către Serviciul Poliţia Locală Mioveni

Nr. 78 - pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 61/22.03.2018 privind "Aprobarea înfiinţării Centrului de Excelenţă pentru Formarea Profesională in Sistemul Dual la nivelul Oraşului Mioveni".

Nr. 77 - privind "Aprobarea deplasării unei delegaţii oficiale care va participa în luna mai la sărbătorirea zilelor localităţii Petrich din Bulgaria"

Nr. 76 - privind aprobarea Regulamentului / Ghidului Solicitantului de finanţare nerambursabilă din fondurile de la bugetul local al UAT Oraşul Mioveni pentru proiecte şi programe sportive

Nr. 75 - privind "Aprobarea programului anual privind acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului local al UAT Oraşul Mioveni, pentru activităţi nonprofit de interes general şi local aferente anului 2019."

Nr. 74 - pentru "Aprobarea raportului Primarului oraşului Mioveni privind situaţia gestionarii bunurilor Unităţii Administrativ Teritoriale - Oraşul Mioveni pe anul 2018."

Nr. 73 - privind "Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural Mioveni pe anul 2019."

Nr. 72 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Directia de asistentă, Socială a orasului Mioveni, si Grădiniţa cu program normal "CAMPIONII" Mioveni

Nr. 71 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de asistenţă Socială a UATO Mioveni şi Grădiniţa cu program normal "Florile Soarelui" Mioveni

nr. 70 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de asistenţă Socială din cadrul UATO Mioveni şi gradinitele aflate în subordinea Şcolii Gimnaziale Nr.1 Mioveni

nr. 69 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Grădinita cu program prelungit "Tic Pitic" Mioveni

Nr. 68 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de asistenţă Socială din cadrul UATO Mioveni şi gradinitele aflate in subordinea Scolii Gimnaziale "Liviu Rebreanu"

Nr. 67 - referitor la "Validarea Dispoziţiei nr. 489/25.03.2019 privind modificarea sediului unei secţii de votare din oraşul Mioveni, judeţul Argeş."

Nr. 66 - prin care se ia act de protocolul de colaborare privind desfăşurarea campaniei "Verde pentru Viaţă!" încheiat între Unitatea administrativ - teritorială Oraşul Mioveni, Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni, SC Financiar Urban SRL şi ADI Servsal Argeş

Nr. 65 - prin care se ia act de protocolul de colaborare privind desfăşurarea campaniei "Verde pentru Viaţă!" încheiat intre Unitatea administrativ - teritorială Oraşul Mioveni, Şcoala generală Liviu Rebreanu, SC Financiar Urban SRL şi ADI Servsal Argeş

Nr. 64 - prin care se ia act de protocolul de colaborare privind desfăşurarea campaniei "Verde pentru Viaţă!" încheiat între Unitatea administrativ - teritorială Oraşul Mioveni, Şcoala Gimnazială George Topârceanu , SC Financiar Urban SRL şi ADI Servsal Argeş

Nr. 63 - prin care se ia act de protocolul de colaborare privind desfoşurarea campaniei "Verde pentru Viaţă!" încheiat între Unitatea administrativ - teritorială Oraşul Mioveni, Liceul Teoretic Iulia Zamfirescu, SC Financiar Urban SRL şi ADI Servsal Argeş

Nr. 62 - prin care se ia act de protocolul de colaborare privind desfoşurarea campaniei "Verde pentru Viaţă!" încheiat intre Unitatea administrativ - teritoarială Oraşul Mioveni, Şcoala Gimnazială nr. 1 Mioveni, SC Financiar Urban SRL şi ADI Servsal Argeş.

Nr. 61 - privind "Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL pe anul 2019."

Nr. 60 - privind " Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului Mioveni pe anul 2019 precum şi estimările acestora pentru anii 2020-2022."

Nr. 59 - privind "Aprobarea Listei obiectivelor de investiţii a oraşului Mioveni pentru anul 2019."

Nr. 58 - cu privire la aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Unităţii Administrativ Teritoriale - Oraşul Mioveni, pentru anul 2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Nr. 57 - Se aprobă indicatorii minimali de performanţă pentru anul 2019 necesari pentru evaluarea activităţii Poliţiei Locale Mioveni, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Nr. 56 - Se aprobă organizarea unei licitaţii publice deschise pentru închirierea unui teren aparţinând domeniului public al oraşului Mioveni, în vederea amenajării unei parcări.

Nr. 55 - Se alege preşedinte de şedinţă domnul Livezeanu Petre, începând cu luna aprilie 2019, pe o perioadă de 2 luni consecutiv (Aprilie 2019 - Mai 2019) pentru a conduce şedinţele consiliului şi pentru a semna hotărârile adoptate de acesta.

Nr. 54 - Se aprobă raportul primarului oraşului Mioveni pe anul 2018 privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Nr. 53 - Hotaraste modificarea articolului 1 din HCL nr. 33/25.08.2016 cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Mioveni în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Mioveni

Nr. 52 - Se aprobă schimbarea denumirii Spitalului Orăşenesc „Sf. Spiridon" Mioveni, în Spitalul Orăşenesc Mioveni.

Nr. 51 - Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Centrului Cultural Mioveni, conform anexei nr. 1-organigrama şi anexa nr. 2-statul de funcţii, la prezenta hotărâre.

Nr. 50 - Se ia act de stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2018 în conformitate cu datele din raportul de specialitate al Biroului Fond Funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Mioveni, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Nr. 49 - Se aprobă clasificarea locuinţelor aflate în patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale oraş Mioveni, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Nr. 48 - privind "Aprobarea desfiinţării unui număr de 8(opt) platforme de depozitare a deşeurilor menajere şi reciclabile situate în oraşul Mioveni, judeţul Argeş."

Nr. 47 - privind "Aprobarea contractului de voluntariat-cadru care se va încheia între persoanele voluntare din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Mioveni si Consiliul Local al orasului Mioveni."

Nr. 46 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini Mioveni

Nr. 45 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a orasului Mioveni si Scoala Gimnazială Nr. 1 Mioveni

Nr. 44 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Şcoala Gimnazială „George Topârceanu"

Nr. 43 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Mioveni şi Liceul Teoretic "Iulia Zamfirescu"

Nr. 42 - privind aprobarea protocolului de colaborare-cadru între Direcţia de Asistenţă Socială a orasului Mioveni şi Scoala Gimnazială "Liviu Rebreanu".

Nr. 41 - prin care Consiliul Local ia act de protocolul de colaborare între Direcţia de Asistentă Socială a orasului Mioveni si Politia locală Mioveni.

Nr. 40 - privind "Aprobarea contului de execuţie al oraşului Mioveni pe trimestrul IV al anului 2018."

Nr. 39 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi precum şi aprobarea cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitarea termică a clădirilor: "Şcoală - clădire principală P+2, Atelier Şcolar - P, Sală de Sport - P ce aparţin Liceului Tehnologic Construcţii de Masini Mioveni"

Nr. 38 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi precum şi aprobarea cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii: "Construire corp grădiniţă - completare subansamblu funcţional, Grădiniţa Campionii, oraşul Mioveni,judeţul Argeş"

Nr. 37 - privind "Aprobarea utilizării totale a excedentului bugetar al oraşului Mioveni în anul 2019."

Nr. 36 - privind "Dezmembrarea imobilului Punct Termic 4 situat în oraşul Mioveni, strada Petre Zugravu, identificat cu numărul cadastral 82828-CJ."

Nr. 35 - privind "Scoaterea la licitaţie publică pentru închiriere a două terenuri aparţinând domeniului public al oraşului Mioveni, în vederea amplasării unor staţii GPL."

Nr. 34 - Privind "Alipirea a două imobile situate în Oraşul Mioveni, Sat Racoviţa, B-dul Dacia nr. 131A şi 128B, identificate cu numerele cadastrale 81840 şi 85520."

Nr. 33 - privind "Stabilirea punctajului şi a criteriilor de repartizare spre închiriere a locuinţelor construite din fondurile unităţii administrative-teritoriale oraşul Mioveni din cadrul Blocului B - Grup Şcolar Colibaşi."

Nr. 32 - privind "Transformarea funcţiei de natură contractuală de inspector de specialitate, gradul IA, în funcţie publică de inspector, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul compartimentului Urmărire Venituri Persoane Fizice şi Amenzi, la biroul Urmărire Venituri."

Nr. 31 - privind "Scoaterea la licitaţie publică pentru închiriere, a 10 imobile situate în blocul B din incinta Liceului Tehnologic Construcţii de Maşini Colibaşi."

Nr. 30 - cu privire la aprobarea Graficului de execuţie a serviciilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în oraşul Mioveni pentru anul 2019

Nr. 29 - privind modificarea tarifelor serviciilor de salubrizare având ca obiect activităţile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie din oraşul Mioveni

Nr. 28 - privind "Acordul Unităţii administrativ - teritoriale a oraşului Mioveni prin Consiliul Local în vederea organizării unei licitaţii publice deschise pentru închirierea unui imobil situat în Mioveni, B-dul Dacia, bloc V2a, scara A, parter de către SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL."

Nr. 27 - privind vânzarea imobilului - clădire, fostul sediu al CAP Racoviţa

Nr. 26 - privind "Cedarea cu titlu gratuit în favoarea Protoieriei Mioveni a dreptului de folosinţă a imobilului-constructie situată în oraşul Mioveni sat Racoviţa Bd. Dacia nr. 128 C, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani"

Nr. 25 - privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Adminstraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I. SA"., a amplasamentelor aferente strazii Calea Racoviţa şi asigurarea condiţiilor in vederea executării obiectivului de investiţii "Pod peste Râul Argeşel, cartier Racoviţa -oraş Mioveni, între DN 73D şi DC 85"

Nr. 24 - cu privire la Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actulizaţi pentru obiectivul de investiţii "Pod peste Râul Argeşel, cartier Racoviţa - 85", actualizaţi în conformitate cu ultimele reglementări legale.

Nr. 23 - privind "Aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul oraşului Mioveni pentru perioada 2019- 2023."

Nr. 22 - privind "Aprobarea Planului Local de Actiune pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru anul 2019."

Nr. 21 - privind "Actualizarea componenţei Grupului de Lucru Local pentru asigurarea implementării Strategiei Guvernului de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, în oraşul Mioveni, judeţul Argeş."

Nr. 20 - privind „Aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din raza teritorială a Oraşului Mioveni, pentru anul şcolar 2019-2020".

Nr. 19 - privind "Realizarea unor activităţi de dezinfecţie la nivelul oraşului Mioveni in perioada 02-04 februarie 2019 pentru a preîntâmpina extinderea epidemiei de gripă."

Nr. 18 - privind "Aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului - constructie situată in oraşul Mioveni sat Racoviţa Bd. Dacia nr.128C în care a funcţionat Grădiniţa Racoviţa de Jos din unitate de învăţământ în imobil cu altă destinaţie la dispoziţia Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Mioveni, pentru stabilirea sediului Protoieriei Mioveni pentru o perioadă de 5 ani."

Nr. 17 - referitoare la "Validarea Dispoziţiei nr. 8/09.01.2019 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare (sursa A) pe anul 2018"

Nr. 16 - privind "Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Centrului Cultural Mioveni pentru perioada contractului de management 2018 - 2021."

Nr. 15 - privind "Stabilirea modului de acordare a normei de hrană personalului Politiei Locale Mioveni în anul 2019."

Nr. 14 - referitoare la "Aprobarea Programului obiectivelor de investiţii În continuare finanţate până la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Mioveni pe anul 2019"

Nr. 13 - referitoare la "Aprobarea modelului - cadru privind protocolul de colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş şi Unitatea Administrativ Teritorială orasu l Mioveni."

Nr. 12 - privind " Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Mioveni şi din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice de interes local subordonate Consiliului Local al orasului Mioveni, în cadrul Familiei ocupaţionale "Administraţie", începând cu data de 01.01.2019."

Nr. 11 - prin care se ia act de raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor pentru semestrul II- 2018 la nivelul oraşului Mioveni

Nr. 10 - cu privire la "Aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav desfăşurată în semestrul II al anului 2018"

Nr. 9 - cu privire la "Alegerea ca preşedinte de şedinţă a domnului FÎLFĂNESCU SORIN ION începând cu luna Februarie 2019, pe o perioadă de 2 luni consecutiv ( Februarie 2019 - Martie 2019 )."

Nr. 8 - privind "Aprobarea Agendei proiectelor culturale pentru anul 2019"

Nr. 7 - privind" Aprobarea modelului - cadru al planului de măsuri şi activităţi pentru trimestrul I, anul 2019 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni."

Nr. 6 - privind "Scoaterea la licitaţie publică pentru închiriere, a unui teren aparţinând domeniului public al oraşului Mioveni, în vederea amenajării unei terase."

Nr. 5 - privind "Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Orăşenesc „Sf. Spiridon" Mioveni."

Nr. 4 - privind "Completarea şi modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Mioveni nr. 47 din 17.11.1999 - Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Mioveni."

Nr. 3 - privind "Stabilirea indemnizaţiilor personalului angajat şi voluntar pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţie şi la celelalte activităţi prevăzute în programul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Mioveni,judeţul Argeş."

Nr. 2 - privind "Aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al primarului oraşului Mioveni şi al serviciilor publice subordonate fără personalitate juridică."

Nr. 1 - referitoare la aprobarea "Planului de acţiune privind serviciile sociale la nivelul oraşului Mioveni,judeţul Argeş, pentru anul 2019"