camere Protectia datelor logo ziar mic Infrastructura Alfred

Evidenta populatiei

Conform art. 14 din O.U.G. 97/2005: în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, persoana fizică în cauza ori reprezentantul său legal trebuie să solicite serviciului de evidenţa persoanelor eliberarea cărţii de identitate.

Orar:
LUNI, MIERCURI 08.00-16.00
MARTI, JOI 08.00-17.00
VINERI 08.00 - 14.00

Audiente sef serviciu - JOI 14.00-16.00

Componenţă:
Neculăiţă Monica-Mariana - sef serviciu
Tudorache Adina-Mihaela - inspector
Ene Maria - inspector
Firaru Constanţa - referent.

Tel/fax: 0348/455000

Adresa: orş. Mioveni, B-dul Dacia, bl. P2A, parter, jud. Argeş

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Cateva precizari cu privire la eliberarea cartilor de identitate. Acestea se pot elibera cu motivele:


La împlinirea vârstei de 14 ani

 

Documente necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate va fi semnată atât de către minor, cât şi de părintele sau reprezentantul legal al acestuia;
 • certificat de naştere (original şi copie) - copil;
 • actul de identitate al părintelui, al tutorelui sau al reprezentantului legal al acestuia (original şi copie) şi certificatul de căsătorie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie);
 • declaraţia de primire în spatiu în cazul în care părinţii nu sunt titularii dreptului de proprietate asupra locuinţei;
 • pentru persoanele din mediul rural este nevoie de adeverinţă de rol agricol eliberată de primaria comunei respective cu menţiunea satului şi a numărului administrativ al imobilului, valabilă 30 de zile de la data eliberării;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;
 • fotografia pentru cartea de identitate se realizează în cadrul compartimentului evidenţa persoanelor, prin preluarea unei imagini video, şi este inclusă în preţ.

Notă:

 • în cazul în care părinţii au domicilii diferite, aceştia vor da declaraţie cu privire la adresa unde minorul are domiciliul stabil;
 • în cazul în care părinţii sunt divortaţi, se prezintă şi hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă cui a fost încredinţat minorul;
 • în cazul încredinţării minorului unui reprezentant legal, acesta trebuie sa prezinte hotărârea de încredinţare tutelară (original şi copie) eliberată de autoritatea tutelară de la locul de domiciliu;
 • dacă solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe din documentele de mai sus, atunci i se va elibera o carte de identitate provizorie (vezi actele necesare pentru cartea de identitate provizorie).

Pentru a descărca formularul "cerere pentru eliberarea actului de identitate" - descarcă formularul de aici

Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

DOCUMENTE NECESARE:

 • - cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatul de naştere, original şi copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
 • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu
  imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
 • fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;

Notă: dacă solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe din documentele de mai sus, atunci i se va elibera o carte de identitate provizorie (vezi actele necesare pentru cartea de identitate provizorie).

Pentru a descărca formularul "cerere pentru eliberarea actului de identitate" - descarcă formularul de aici

Expirarea valabilităţii

Conform art. 18 alin. 3 din O.U.G. 97/2005: cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a cărţii de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, persoana fizică în cauză ori reprezentantul său legal are obligaţia să solicite serviciului de evidenţa a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate.

Documente necesare:

 • - cerere pentru eliberarea actului de identitate;
 • act de identitate cu termen de valabilitate expirat: buletin de identitate sau carte de identitate şi carte de alegător sau carte de identitate provizorie;
 • certificat de naştere (original şi copie );
 • certificat de căsătorie (în cazul persoanelor căsătorite sau văduve - original şi copie);
 • certificate de naştere ale copiilor sub 14 ani (original şi copie );
 • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă (acolo unde este cazul) (original şi copie);
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie);
 • pentru persoanele din mediul rural este nevoie de adeverinţă de rol agricol eliberată de primaria comunei respective cu menţiunea satului şi a numărului administrativ al imobilului, valabilă 30 de zile de la data eliberării;
 • în cazul în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra locuinţei se solicită declaraţie din partea proprietarului prin care acesta este de acord ca solicitantul să locuiască în continuare la adresa din vechiul act de identitate. Declaraţia poate fi dată în faţa lucrătorului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor, agentului de la postul de poliţie, notarului, funcţionarului misiunii diplomatice sau personalului consular al României;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;
 • fotografia pentru cartea de identitate se realizează în cadrul compartimentului evidenţa persoanelor, prin preluarea unei imagini video, şi este inclusă în preţ.

Notă: dacă solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe din documentele de mai sus, atunci i se va elibera o carte de identitate provizorie (vezi actele necesare pentru cartea de identitate provizorie).

Pentru a descărca formularul "cerere pentru eliberarea actului de identitate" - descarcă formularul de aici

Preschimbarea buletinului de identitate

Documente necesare:

 • - cerere pentru eliberarea actului de identitate;
 • act de identitate deţinut;
 • buletin de identitate;
 • certificat de naştere (original şi copie );
 • certificat de căsătorie (în cazul persoanelor căsătorite sau văduve - original şi copie);
 • certificate de naştere ale copiilor sub 14 ani (original şi copie );
 • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă (acolo unde este cazul) (original şi copie);
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie);
 • pentru persoanele din mediul rural este nevoie de adeverinţă de rol agricol eliberată de primaria comunei respective cu menţiunea satului şi a numărului administrativ al imobilului, valabilă 30 de zile de la data eliberării;
 • în cazul în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra locuinţei se solicită declaraţie din partea proprietarului prin care acesta este de acord ca solicitantul sa locuiască în continuare la adresa din vechiul act de identitate. Declaraţia poate fi dată în faţa lucrătorului Serviciului Public Comuniat Local de Evidenţa Persoanelor, agentului de la postul de poliţie, notarului, funcţionarului misiunii diplomatice sau personalului consular al României;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;
 • fotografia pentru cartea de identitate se realizează în cadrul compartimentului evidenţa persoanelor, prin preluarea unei imagini video, şi este inclusă în preţ.

Notă: dacă solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe din documentele de mai sus, atunci i se va elibera o carte de identitate provizorie (vezi actele necesare pentru cartea de identitate provizorie).

Pentru a descărca formularul "cerere pentru eliberarea actului de identitate" - descarcă formularul de aici