Luna Noiembrie - 2017

Anunturile colective ce cuprind somatiile si popririle persoanelor fizice si jurdice


Persoane fizice

ANUNŢ COLECTIV

În temeiul art.47, alin.5 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabilii menţionaţi în lista cuprinzând persoanele fizice pentru care s-au emis SOMATII la plata in perioada 01.11.2017 - 30.11.2017.
Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul Primăriei oraşului Mioveni, Biroul Impozite şi Taxe din B-dul Dacia, Nr.1, judeţul Argeş.
Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ ne puteţi contacta la sediul nostru sau la nr. de telefon : 0348/455666.

Lista somatiilorPersoane fizice

ANUNŢ COLECTIV

În temeiul art. 47, alin.5 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabilii menţionaţi în lista cuprinzând persoanele fizice pentru care s-au emis popriri la plată în perioada 01.11.2017 – 30.11.2017.
Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul Primăriei oraşului Mioveni, Biroul Impozite şi Taxe, din B-dul Dacia, Nr.1, judeţul Argeş.
Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ ne puteţi contacta la sediul nostru sau la nr. de telefon : 0348/455666.

Lista popririlor


Persoane juridice

ANUNŢ COLECTIV

În temeiul art. 47, alin. 5 din Legea 207/2015privind Codul de Procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabilii menţionaţi în lista cuprinzând PERSOANELE JURIDICE pentru care s-au emis POPRIRI în perioada 01.11.2017 - 30.11.2017.
Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul Primăriei oraşului Mioveni, Biroul Impozite şi Taxe din B-dul Dacia, Nr.1, judeţul Argeş.
Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ ne puteţi contacta la sediul nostru sau la nr. de telefon : 0348/455666.

Lista popririlor


Liste cuprinzand debitorii persoane juridice (anexa 1) si persoane fizice (anexa 2)

ANUNŢ COLECTIV

In conformitate cu prevederile cuprinse in HOTĂRÂREA Consiliului Local al orasului MIOVENI nr.52/2016 privind aprobarea procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistreaza obligaţii fiscale restante, precum si cuantumul acestor obligaţii, în vederea descurajării acumulării de arierate bugetare de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, organele fiscale locale publică pe pagina de internet proprie a Primăriei oraşului Mioveni, lista debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii.
Listele se publică separat pentru debitori - persoane juridice, anexa nr. 1, şi debitori - persoane fizice- anexa nr. 2.
Obligaţiile fiscale restante sunt cele scadente la sfârşitul trimestrului de raportare şi neachitate la data publicării listei.
Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul Primăriei oraşului Mioveni, Biroul Impozite şi Taxe, din B-dul Dacia, Nr.1, judeţul Argeş.
Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ ne puteţi contacta la sediul nostru sau la nr. de telefon : 0348/455666.