camere centenar

Proiecte de hotărâri - anul 2018

Proiect hotarare nr. 1 - pentru aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2017

Proiect hotarare nr. 2 - privind incetarea aplicabilitatii Art. 2 fin HCL nr. 96/16.09.2010

Proiect hotarare nr. 3 - privind aprobarea modelului-cadru al planului de masuri si activitati pentru trimestrul I, anul 2018 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Mioveni

Proiect hotarare nr. 5 - cu privire la Aprobarea Acordului de parteneriat intre ALDA - Asociatia Europeana pentru Democratie Locala si orasul Mioveni, judetul Arges, pentru proiectul WISE - While Innovating and Strengthening Europe (Inovand si consolidand Europa)

Proiect hotarare nr. 6 - cu privire la "Aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav desfasurata in semestrul II al anului 2017"

Proiect hotarare nr. 7 - cu privire la incetarea contractului de concesiune nr. 32142/18.12.2008, incheiat intre Consiliul Local Mioveni si SC DALGY KING SRL

Proiect hotarare nr. 8 - cu privire la "Extinderea cu 150mp a terenului concesionat firmei SC MARKET CIU PROSPER SRL

Proiect hotarare nr. 9 - prin care se ia act de raportul de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pentru semestrul II - 2017, la nivelul orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 10 - pentru modificarea art. 3 si art. 6 din HCL nr. 123 / 05.10.2017 privind aprobarea documentatiilor pentru organizarea si desfasurarea concursului de proiecte de management pentru Centrul Cultural Mioveni

Proiect hotarare nr. 11 - privind desemnarea conducerii interimare a Centrului Cultural Mioveni

Proiect hotarare nr. 12 - privind scoaterea la licitatie publica pentru inchiriere, a unui teren apartinand domeniului public al orasului Mioveni, in vederea amenajarii unei parcari

Proiect hotarare nr. 13 - cu privire la aprobarea Contractului cadru de prestari servicii privind activitatile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie utilizat in relatia comerciala cu beneficiarii (utilizatorii) de pe raza orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 14 - prin care se ia act de activitatea Politiei Locale Mioveni in perioada 10.06.2017 - 31.12.2017

Proiect hotarare nr. 15 - cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Construire Corp Gradinita - completare subansamblu functional", Gradinita Campionii, Mioveni, judetul Arges

Proiect hotarare nr. 16 - privind aprobarea cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Construire Corp Gradinita - completare subansamblu functional", Gradinita Campionii, Mioveni, judetul Arges

Proiect hotarare nr. 17 - privind incetarea contractului individual de munca al d-lui Pirvu Dumitru Cristian - consilier juridic in cadrul aparatului permanent al Consiliului Local al orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 18 - cu privire la actualizarea Regulamentului de organizare si functionare a activitatilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie din cadrul serviciului de salubrizare, in orasul Mioveni

Proiect hotarare nr. 19 - privind aprobarea listei obiectivelor d investitii a orasului Mioveni pentru anul 2018

Proiect hotarare nr. 20 - privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Mioveni pentru anul 2018

Proiect hotarare nr. 21 - cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL pe anul 2018

Proiect hotarare nr. 22 - privind aprobarea cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea termica a cladirilor: Scoala - cladire principala P+2, Atelier scolar - P, Sala de sport - P ce apartin Liceului Tehnologic Constructii de masini Mioveni"

Proiect hotarare nr. 23 - cu privire la repartizarea sumelor de la bugetul local al orasului Mioveni pentru activitatile culturale desfasurate in anul 2018

Proiect hotarare nr. 24 - privind stabilirea tarifelor de inchiriere a unor imobile din proprietatea orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 25 - pentru aprobarea programului anual privind acordarea de finantari neramburabile din fondurile bugetului local al UAT orasul Mioveni, pentru activitati nonprofit de interes general si local aferente anului 2018

Proiect hotarare nr. 26 - privind aprobarea cofinantarii investitiei "Infintarea sistemului de distributie gaze naturale in satul Clucereasa, apartinator orasului Mioveni, judetul Arges

Proiect hotarare nr. 28 - cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea termica a cladirilor: Scoala - cladire principala P+2, Atelier scolar - P, Sala de sport - P ce apartin Liceului Tehnologic Constructii de masini Mioveni"

Proiect hotarare nr. 29 - privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Mioveni

Proiect hotarare nr. 30 - pentru aprobarea concesionarii suprafetei de 244,8 mp din imobilul PT4 situat pe strada Petre Zugravu din orasul Mioveni, pentru amenajarea unui laborator de patiserie si cofetarie

Proiect hotarare nr. 31 - cu privire la aprobarea listei solicitantilor care indeplinesc conditiile de participare la licitatie pentru achizitionarea imobilelor din blocul T14 de pe strada 1 Decembrie - etapa a 6-a

Proiect hotarare nr. 32 - privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor, a conditiilor de participare la concurs, precum si a bibliografiei pentru concursul de ocupare a postului vacant de consilier juridic, gradul I, in cadrul aparatului permanent al Consiliului Local al orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 33 - prin care se ia act de demisia consilierului local Stoica V. Grigore si vacantarea mandatului de consilier local

Proiect hotarare nr. 34 - privind validarea mandatului unui consilier local si modificarea componentei unei comisii de specialitate

Proiect hotarare nr. 36 - cu privire la actualizarea componentei comisiei de evaluare a ofertelor privind inchirierea bunurilor din proprietatea publica sau privata a orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 37 - privind aprobarea contului de executie al orasului Mioveni pe trimestrul IV al anului 2017

Proiect hotarare nr. 38 - privind stabilirea modului de acordare a normei de hrana personalului Politiei Locale Mioveni in anul 2018

Proiect hotarare nr. 40 - cu privire la alegerea ca presedinte de sedinta a domnului Corcodel Ionut incepand cu luna aprilie 2018, pe o perioada de 2 luni consecutiv (Aprilie 2018 - Mai 2018)

Proiect hotarare nr. 41 - cu privire la aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al Unitatii Administrativ Teritoriale - Orasul Mioveni, pentru anul 2018

Proiect hotarare nr. 42 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a contributiei cofinantarii si a modelului de contract privind obiectivul de investitii "Extindere retea electrica de distributie pe strazile Dealul Viilor, Prunilor si Perilor, orasul Mioveni, judetul Arges, pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor casnici"

Proiect hotarare nr. 43 - prin care se ia act de Planul de masuri si activitati pentru trimestrul II, anul 2018 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Mioveni

Proiect hotarare nr. 44 - privind aprobarea raportului primarului orasului Mioveni pe anul 2017 privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale

Proiect hotarare nr. 45 - privind aprobarea rezultatului final al concursului organizat pentru ocuparea functiei de manager la Centrul Cultural Mioveni, a proiectului de management si a duratei contractului de management

Proiect hotarare nr. 46 - privind aprobarea infiintarii Centrului de Excelenta pentru Formarea Profesionala in Sistemul Dual la nivelul Orasului Mioveni

Proiect hotarare nr. 47 - cu privire la aprobarea modificarii preturilor la apa potabila si a tarifelor de canal epurare

Proiect hotarare nr. 49 - privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului orasului Mioveni si sinstitutiilor si serviciilor publice subordonate autoritatilor administratiei publice locale

Proiect hotarare nr. 50 - privind prelungirea mandatului domnului Ciobanu Viorel in functia de administrator unic si director general al SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL

Proiect hotarare nr. 51 - privind aprobarea organizarii si desfasurarii in cadrul Liceului Tehnologic Constructii de Masini Mioveni a concursului national "Olimpiada Nationala la disciplinele din aria curriculara "Tehnologii, domeniul Mecanica"