camere Ziarul de Mioveni Protectia datelor

 • slide6.jpg
 • slide3.jpg
 • slide4.jpg
 • slide5.jpg
 • slide7.jpg
 • slide2.jpg
 • slide1.jpg

Convocare

În conformitate cu prevederile art. 133, alin.(1) lit. ”a” și art.134, alin. (1) lit. „a”,, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, convoacă Consiliul Local al Oraşului Mioveni în şedinţă publică ordinară, în data de 17.10.2019, ora 1700, în Sala de şedinţe a Consiliului Local

Detalii & Ordinea de zi

AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI. TOT CE TREBUIE SĂ STII

Direcția de Asistenţă Socială din Primăria Mioveni va primi, începând de joi, 1 noiembrie 2019, cereri şi declaraţiile pe proprie răspundere însoţite de actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2019 - martie 2020.

Persoanele care depun cereri şi declaraţii pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei în perioada 01 noiembrie – 20 noiembrie 2019 vor beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei pentru tot sezonul rece, iar cele care depun cereri după data de 20 noiembrie 2019 vor beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei pentru perioada rămasă în funcţie de data la care a fost depusă cererea.

Pot beneficia de acest drept familiile sau persoanele singure, cu domiciliul sau reşedinţa în oraşul Mioveni care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 750 lei şi care nu deţin unul dintre bunurile din lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului de încălzire.

Lista cu actele necesare și modelul cererii pentru încălzirea locuinţei sunt afişate şi la sediul Primăriei. Se recomandă ca cei care întocmesc aceste dosare să fie foarte atenţi la condiţiile de acordare a subvenţiilor.

Cererile se pot procura, începând din 14 octombrie de la sediul Primăriei (de la ofițerul de serviciu), zilnic, după următorul program: luni și miercuri între orele 8.00 16.00, marţi și joi între orele 8.00 și 17.00, vineri între orele 8.00 și 14.00. De asemenea, cererea se poate descărca și de pe site-ul www.emioveni.ro (tot începând de luni, 14 octombrie).

Activitatea de primire a cererilor de acordare a ajutorului lunar pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, lemne, cărbuni și combustibil petrolieri, energie electrică se va desfășura la ghișeul din holul instituției.

Model cerere Lista acte necesare

 

Anunț important pentru  cetățenii orașului Mioveni!

primaria8În scopul stimulării încasărilor la Bugetul Local, la propunerea conducerii Primăriei Mioveni, consilierii locali au adoptat Hotărârea nr.162/19.09.2019 privind Aprobarea Procedurii de Anulare a Majorărilor de Întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018, atât pentru persoane fizice, cât şi pentru persoane juridice, cu perioada de aplicabilitate în intervalul 20.09.2019 – 15.12.2019.
Pentru a beneficia de scutire la plata majorărilor de întârziere datornicii vor trebui:

a) să achite toate obligaţiile fiscale principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal local, până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;

b) să achite toate obligaţiile fiscale principale şi majorările de întârziere administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a majorărilor de întârziere;
c) să depună cererea de anulare a majorărilor de întârziere după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a)-b), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv.
Pot beneficia de aceste scutiri debitorii – persoane juridice , persoane fizice sau entități fără personalitate juridică – care la data de 31 decembrie 2018 au obligații fiscale principale restante, datorate bugetului local al orașului Mioveni.

Pentru mai multe detalii se poate consulta pagina de internet a instituției: http://www.emioveni.ro, secțiunea ,,Consiliul Local - Hotărâri Adoptate”.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0348/455.666 sau pe e-mail, la adresa taxemioveni@gmail.com.

Angajari & Concursuri

Stiri si noutati

DESCOPERĂ NOUA APLICAȚIE MIOVENI CITY APP!

mioveni cityAplicația Mioveni City App este o platformă digitală interactivă în care pot fi găsite toate informațiile utile, agenda evenimentelor, ghid turistic, locații pentru petrecerea timpului liber și chiar social media sau news, însă există și un domeniu unde pot fi sesizate și raportate instant diverse incidente.
Principalele două componente ale aplicației sunt Ghidul Turistic Digital și Modulul de Raportări Incidente.

Ghidul Turistic Digital conține informații legate de obiective de interes turistic, trasee și rute turistice, agenda de evenimente culturale sau spectacole ale orașului, unitățile de cazare din oraș, restaurante, pub-uri, cafenele etc. Acest modul al Aplicației Mioveni City App se adresează, în mod direct, turiștilor români și străini, dar și comunității locale, agenții economici având la dispoziție un nou mijloc de promovare, centralizat, modern și rapid, unde își pot prezenta oferta de servicii pe care o pot actualiza în timp real.

De asemenea, prin modulul de Raportări Incidente, aplicația vine în ajutorul autorităților locale, care pot afla de diferite probleme, avarii, accidente într-un timp mult mai scurt, iar prin intermediul aplicației pot comunica măsurile concrete luate în rezolvarea acestora.
Un plus al Aplicatiei Mioveni City App constă în sistemul de notificări.
Astfel, cetățenii pot opta pentru a primi notificări pe telefonul mobil în legătură cu șantiere și lucrări publice, străzi închise, întreruperi ale alimentării cu apă și energie electrică, comunicate din partea administrației locale și altele.
Aplicaţia este un bun instrument de planificare a calendarului cultural, al evenimentelor sportive sau de orice alt tip, organizate în oraș. Pot fi aflate informaţii precise despre locul de desfăşurare, a modului de acces la eveniment şi, cel mai important, aplicaţia asigură asistenţă în orientare pe baza hărţilor Google.
Aplicația se poate descărca de pe Google Play pentru telefoanele cu sistem Andorid, sau de pe iOS App Store pentru iPhone.

google play 1 apple store 1

Anunțuri publice

PRIMARIA MIOVENI, jud.Argeş titular al planului „Plan Urbanistic General oraş Mioveni” anunţă publicul interesat asupra disponibilizării versiunii de plan, a finalizarii raportului de mediu si organizarea sedintei de dezbatere publică pentru planul propus, inclusiv raportul de mediu.

Raportul de mediu şi Versiunea Finală de plan pot fi consultate la sediul APM Argeş, str. Egalitatii nr. 50A, in zilele de luni – vineri, intre orele 9- 13.
Documentatia se supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu conf. HG nr.1076/2007.
Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Argeş, str. Egalitatii nr. 50A, in zilele de luni – vineri, intre orele 9- 13.
Observatiile publicului se primesc zilnic, sub semnatura si cu date de identificare la sediul APM Argeş pană la data de_08.05.2019.____________
Sedinta de dezbatere publica va avea loc la sediul Primariei orasului Mioveni in data de 09.05.2019.
La dezbaterea publică vor participa autoritatile pentru protectia mediului, directia de sanatate publica, elaboratorul de mediu precum si autoritatile implicate in cadrul procedurii de emitere a avizului de mediu.

Documentul original al anuntului din data de 22.03.2019

Documentul original al anuntului din data de 25.03.2019

Repartiție locuințe sociale. Vezi condiții de acordare și lista actelor necesare la dosar

locuinte sociale 2019În luna august, Primăria orașului Mioveni va repartiza un număr de locuințe sociale, devenite libere anul acesta, în cadrul Blocului B de la Grupul Școlar Colibași.
Persoanele interesate de organizarea procedurii de repartiție a locuințelor în cadrul Blocului B de la Grupul Școlar Colibași, trebuie să depună un set de documente la Registratura Primăriei Mioveni, până la data de 31 iulie 2019, inclusiv.
Lista documentelor care trebuie depuse în dosar, precum și Criteriile de repartizare a locuințelor se pot obține de la sediul compartimentul Sprijin Asociații Proprietari, Fond Locativ, tel. 0348455444, fiind afișate la sediul Primăriei orașului Mioveni și postate pe site-ul instituției: www.emioveni.ro.

Repartizarea locuințelor din cadrul Grupului Școlar Colibași se face prin hotărâre a Consiliului Local în baza unui punctaj obținut de candidați pe baza criteriilor legale, obligatorii și eliminatorii în unele situații, fiecare dosar urmând a fi analizat de către Comisia de analiză și repartiție a locuințelor în baza Criteriilor de repartizare stabilite prin HCL nr. 33/2019.


Citeste mai departe

Printre criteriile de bază se regăsesc următoarele condiții eliminatorii:

 • Titularul cererii de locuință trebuie să fie cetățean al orașului Mioveni cu domiciliu pe raza orașului și major;
 • Titlularul cererii să nu figureze cu datorii către bugetul local și alte restanțe neachitate către primăria Mioveni;
 • Titularul cererii și membrii familiei sale (soț, soție, copii aflați în întreținere) să nu dețină sau să nu fi deținut o altă locuință sau să nu fi vândut locuința personală după data de 1 ianuarie 1990, să nu fi beneficiat de sprjinul statului în credite pentru cumpărarea unei locuințe, să nu dețină în calitate de chiriaș o altă locuință din fondul locativ de stat și nu au fost evacuați pentru neplata chiriei și a utilităților;
 • Titularul cererii de locuință împreună cu membrii majori ai familiei trebuie să facă dovada că realizeză venituri care le permit să plătească chiria și utilitățile aferente locuinței ce i se poate repartiza;
 • Să nu fi refuzat în trecut repartiția unei alte locuințe cu chirie din partea Primăriei Mioveni în blocul B de la Grupul Școlar Colibași;

Persoanele care în ultimul an calendaristic au depus anterior dosare pentru obținerea unei locuințe în Blocul B de la Grupul Școlar Colibași și care nu au obținut locuință, fiind înscriși în lista de așteptare, pot sa depună doar o nouă cerere la sediul instituției, la compartimentul Registratură până la 31.07.2019, inclusiv, iar cei interesați pentru obținerea unei locuințe din Blocul B - Grup Școlar Colibași și care nu au depus anterior cerere și dosar cu documente, pot depune documentele solicitate și cererea la sediul intituției, la compartimentul Registratură, până la data de 31.07.2019.


Denumire / Redenumire străzi

Primaria orasului MioveniSe va pune în aplicare HCL 38/2015 şi 39/2015 cu privire la stabilirea nomenclatorului stradal al oraşului Mioveni, la denumirea/redenumirea unor străzi şi la actualizarea adreselor poştale.

Mai multe detalii in articolul complet

Harta interactiva a orasului

 harta mioveni